Det skete i 2016

Unge engageres af indflydelse, fællesskaber og holdninger Oktober 2016

Kære alle

Nedenstående er en artikel om nye undersøgelser, der peger på nogle af de faktorer, der har betydning for unges engagement i foreningsdemokratiet . . .

Frivillighedscenter Skive ønsker at sætte fokus på ”Unge, Frivillighed, Medborgerskab”, og medvirker gerne ved tiltag og samarbejder på dette område.

Vi beder jer formidle det videre i jeres bestyrelse, forening, afdeling, gruppe, bagland, netværk, mv. . .  

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Unge engageres af indflydelse, fællesskaber og holdninger

26. oktober 2016

Nogle foreninger er bedre end andre til at engagere unge i lokale fællesskaber og det nære demokrati. Ny undersøgelser peger på nogle af de faktorer, der har betydning.

Bjarne Ibsen

"Der er en stærk sammenhæng mellem foreningstype og unges engagement i foreningsdemokratiet," skriver Bjarne Ibsen (billedet) og Klaus Levinsen i undersøgelsens sammenfatning.

Foreningslivet styrker unges engagement i det nære demokrati og deres evne til og vilje til at træffe beslutninger i lokale fællesskaber. Gennem deres engagement lærer unge bl.a. hvordan man kan diskutere og være uenig uden at blive uvenner.
Det er en hovedkonklusion i en ny undersøgelse, som professor Bjarne Ibsen og lektor Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, har udarbejdet for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Hvad virker?
Alle de undersøgte foreninger tilbyder de traditionelle foreningsdemokratiske muligheder, men der er stor forskel på, hvor meget de unge udnytter dem. Ibsen og Levinsen peger i undersøgelsens sammenfatning på nogle forhold, som ”…synes at fremme eller begrænse de unges deltagelse i de forskellige sider af foreningsdemokratiet.
Kort opsummeret peger de på:

  • Det afgørende er foreningens egen medlemsopfattelse og den måde, aktiviteterne foregår på.
  • Det fremmer de unges involvering og engagement i foreningen, hvis der er en stor grad af åbenhed, og det ikke på forhånd er bestemt eller defineret, hvilke aktiviteter den skal beskæftige sig med, samt hvordan det skal ske.
  • Det kollektive element i foreningsdeltagelse (f.eks. holdsport kontra individuel sport) er fremmende for de unges engagement i foreningen.
  • Det sociale fællesskab er en vigtig årsag til, at de unge er medlemmer og engagerede i foreningerne.
  • Foreninger med et stærkt politisk eller samfundsmæssigt engagement og foreninger, hvor lederne er optagede af større mål og værdier fremmer de unges engagement i foreningen i bred forstand.
  • De unges engagement i foreningsdemokratiet er størst i de foreninger, hvor den reelle beslutningsstruktur er meget decentral.

Ny forskning: Foreninger lærer unge at træffe beslutninger i fællesskab

Der er mange gevinster ved at være aktiv i en forening. Ny forskning fra DUF og Syddansk Universitet sætter fokus på foreningslivets betydning for unges samfundsengagement og demokratiforståelse. 
Foto: Sara Galbiati/DUF

 

Ny, stor undersøgelse fra Syddansk Universitet og DUF slår fast, at foreningslivet er demokratiets rugekasse, hvor unges samfundsengagement og demokratiforståelse dyrkes og styrkes.

7. oktober 2016|Cecilie Meldgaard Goth

”Det danske folkestyre er udfordret, og opbakningen til demokratiet svinder langsomt”, skrev folketingets formand Pia Kjærsgaard bekymret i en kronik i Jyllandsposten i anledningen af Folketingets åbning den første tirsdag i oktober. Formandens bekymring gjaldt særligt de yngre generationer, og hvor og hvordan unge sikres en god start på livet som demokrater.

Det gør de blandt andet i de frivillige foreninger ifølge helt ny forskning fra Syddansk Universitet og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, der offentliggøres i denne uge.

Foreningslivet styrker unges engagement i det nære demokrati, og deres evne og vilje til at træffe beslutninger i lokale fællesskaber. Gennem deres engagement lærer unge bl.a. hvordan man kan diskutere og være uenig uden at blive uvenner. Undersøgelsen viser også, at der mellem forskellige foreningstyper er stor forskel på, hvordan unge bruger deres demokratiske indflydelse.

DUFs formand: Foreningslivet træner fremtidens demokrater
Hos DUF glæder formand Kasper Sand Kjær sig over den nye undersøgelse, da der længe har manglet forskningsbaseret viden om sammenhængen mellem unges fritidsliv og deres samfundsengagement.

”I DUF arbejder vi hver dag for at fremme unges deltagelse i samfundet og foreningslivet, men vi har manglet forskning om betydningen af de fællesskaber, som de unge søger og bruger store dele af deres fritid på. Den nye undersøgelse bidrager med vigtig viden om, hvad det for eksempel betyder for den enkelte unge og for fællesskabet, at en aktivitet eller en interesse finder sted eller dyrkes i en demokratisk forening,” siger Kasper Sand Kjær.

Han hæfter sig særligt ved, at forskerne understreger, at den danske foreningsmodel er med til at styrke til de unges demokratiske deltagelse i samfundet:

”Jeg og andre har ved mange lejligheder fremført denne sidegevinst ved foreningslivet – og med den nye undersøgelse fra Syddansk Universitet er det tydeligt, at foreningsorganiseringen træner fremtidens demokrater.”

Forsker: Foreningstypen er afgørende for unges engagement i foreningsdemokratiet 
Undersøgelsen, der titlen ”Unge, foreninger og demokrati”, er foretaget af professor Bjarne Ibsen og lektor Klaus Levinsen, der begge er ansat ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet.

Gennem både spørgeskemaundersøgelser og interviews med unge har de to forskere forsøgt at kortlægge de unges fritidsaktiviteter og foreningsengagement.

”De unge engagerer sig meget i de aktiviteter, de er aktive i, hvad enten det er politisk arbejde, humanitært arbejde, idræt eller en anden fritidsaktivitet. De tager både del i at gennemføre foreningens aktiviteter og udfører også frivilligt arbejde forbundet dermed,” siger Bjarne Ibsen.

Undersøgelsen viser dog også, at der mellem forskellige foreningstyper er meget store forskelle på, hvor meget de unge engagerer sig i foreningsdemokratiet.

”Forskellige typer af foreninger kan altså fungere mere eller mindre godt i forhold til at engagere unge i det interne demokrati,” forklarer Bjarne Ibsen.

FAKTA: "Unge, foreninger og demokrati"
Undersøgelsen er del af et større samarbejde, som DUF har indgået med en række forskere under overskriften ”Fremtid i forening?”. Projektet er en gennemgribende undersøgelse af den lokale foreningsmodel for at få viden om, hvorvidt modellen fortsat er relevant som organisationsform, og hvor de unge er på vej hen i forhold til fritid og frivillighed.

Download hele undersøgelsen (Link er fjernet fra DUF's hjemmeside)

Læs mere om DUFs store forskningsprojekt "Fremtid i forening?" (Link fjernet fra DUF's hjemmeside)

KILDE:

www.dfs.dk

Gl. Kongevej 39E, 2. tv. | 1610 København V | (+45) 33 15 14 66 | dfs@dfs.dk

© Teksten må viderebringes med angivelse af Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside og eventuel forfatter som kilde.

Indbydelse til Café Frivillig d. 27. september 2016

ALLE, der laver frivilligt socialt arbejde til gavn for borgerne i Skive Kommune
inviteres til ”Café Frivillig”

Tirsdag den 27. september 2016, kl. 16.30 – 22.00
i Kulturcenter Limfjord, Skyttevej, 7800 Skive.

Temaet for ”Café Frivillig” er ”Nyttig Viden og Netværk”

Program:

16.30 Kaffe – velkomst – aktuel information
16.45

”FIND, FANG OG FASTHOLD UNGE FRIVILLIGE”

 

v/ Elin Christiansen, konsulent i Projekt Frivillig.

Danskernes frivillige engagement har ændret sig. De ældre deltager mere i det frivillige arbejde. De unge deltager mindre. De unges frivillighed er i højere grad selvorganiseret, projektorienteret og individualiseret, og ofte er de frivillige aktiviteter led i et identitetsprojekt.
Det stiller andre og nye krav til, hvordan vi rekrutterer og fastholder unge.

Oplæg Elin – efterfølgende gruppedrøftelser, erfaringsudveksling, netværk . . .

18.45

 Aftensmad – platte og en øl eller vand

19.45

 Mødes vi i Bio - kort intro om filmen ”Virgin Mountain” v/Lis Torp

21.45 

Tak for i aften

Hent programmet på pdf her

Det er gratis at deltage i Café Frivillig.

Alle, der laver frivilligt socialt arbejde, til gavn for borgere i Skive Kommune, kan deltage.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding er bindende.

Ved fravær uden afbud opkræves 200 kr. pr. person.

Tilmelding sker til: post.frivillighedscenterskive@gmail.com 

Ved tilmelding skal oplyses: Navn – mailadresse - tlf./mobil nr. - hvilket frivilligt socialt arbejde man laver og hvor.

Tilmeldingsfrist 19. september 2016

Vi beder jer formidle i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk mv...

 

BESTYRELSESARBEJDET – OPGAVER OG ANSVAR - 5. november 2016

Bestyrelsesmøde

Kære frivillige bestyrelser           

 

Hjerneskadeforeningen Skive, Osteoporoseforeningen Skive, Cafe Lydhør Skive - i samarbejde med Frivillighedscenter Skive -

inviterer alle frivillige bestyrelsesmedlemmer  til nedenstående kursus:

 

”BESTYRELSESARBEJDET – OPGAVER OG ANSVAR” 

 

Kurset er både for dig der er ny i bestyrelsen, og for dig der trænger til at genfinde fokus og få inspiration til at udvikle indsatsen

og resultaterne af dit bestyrelsesarbejde. 

Vi sætter fokus på roller og ansvar. 

 

Du vil få indblik i typiske emner og arbejdsområder, som bliver varetaget af en bestyrelse – herunder foreningens visionsarbejde. 


Kurset er praksisorienteret og veksler mellem oplæg og drøftelser. 

På dette kursus får du indblik i opgaverne med at sikre, at organisationens mission og visioner omsættes til konkrete aktiviteter. 

Kurset gennemføres ved mindst 15 tilmeldinger.

DATO:  5. november 2016

TID:  Kl. 10-16
STED: Møllegården
PRIS: Selve kurset er gratis, dog serveres rundstykke med pålæg, let frokost og kaffe/the ab libitum. Prisen for forplejning 100 kr. som betales ved tilmelding. 
TILMELDING: Kontakt Elice Lunde på 29 41 93 89. Der er et begrænset antal pladser, så der er tale om første til mølle. Tilmelding senest 27. oktober.

 

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

Generalforsamling

Stor interesse for viden om udsatte børn og unge august 2016

120 interesserede – i alle aldre – fra alle hjørner af kommunen – kom til temaaften om udsatte børn og unge – torsdag i sidste uge - på årets måske varmeste sommeraften.

Lisbeth Zornig Andersen kom i sit spændende oplæg bl.a. med eksempler på hvad det vil sige at være udsat, hvordan det er at være barn eller ung i en udsat familie, hvordan man bliver rollemodel, - og hvor vigtigt det er, at vi alle føler et medansvar og gør en forskel for disse mennesker.

Lisbeth havde inviteret Michaella med. Michaella er 22 år, hun kæmper med alvorlig spiseforstyrrelse, og er vokset op med mors alkoholmisbrug og papfars seksuelle overgreb. Lisbeths samtale med Michaella gjorde dybt indtryk.

Efter pausen fortalte SOS Børnebyerne Skive, Red Barnet Skive og Natteravnene Skive om deres frivillige arbejde, og hvordan de, i lighed med mange andre frivillige i Skive kommune, gør en stor forskel. Fælles for dem alle er, at de gerne vil have flere frivillige med i indsatsen.

Frivillighedscenter Skive takkede for en god aften og for et flot fremmøde.

Har du lyst til at yde en frivillig indsats, er du velkommen til at kontakte Frivillighedscenter Skive – eller de frivillige foreninger/grupper – uddybende se foreningsoversigten på  www.frivillighedscenterskive.dk

 

Lisbeth Zornig Andersen om udsatte børn og unge 

 

 

Indbydelse til temaaften august 2016

Indbydelse til temaaften om UDSATTE BØRN OG UNGE med Lisbeth Zornig Andersen

Dato: 25. august 2016
Tidspunkt: Kl. 19.00 – 22.00
Sted: Møllegården, Møllegade 5, 7800 Skive

Læs programmet

Arrangør: Frivillighedscenter Skive - i samarbejde med SOS Børnebyerne, Red Barnet, Natteravnene.

Arrangementet er støttet af: Odd Fellow Loge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. Skive. 
Vi siger stor TAK for støtten.

Der er ikke tilmelding - Alle er velkomne - Det er gratis at deltage - Forfriskninger kan købes i pausen.

Nyhedsbrev august 2016

Frivillighedscenter Skives nyhedsbrev fra august 2016, er en PDF fil, klik på linket:

Nyhedsbrev august 2016

Nyhedsbrev maj 2016

Skive Byråd har nu vedtaget Skive Kommunes Frivillighedspolitik for perioden 2016-2019.

Du finder den nye frivillighedspolitik på www.skive.dk/aktivt-liv/frivilligt-socialt-arbejde/

eller se vedhæftede.

Vedhæftet er også:

Artikler fra Altinget:

Om frivilligmedarbejdernes 5 klassiske brølere:

Du skal undgå de fem klassiske fejl, hvis du vil have succes med at fastholde frivillige, lyder det i ny bog fra Center for Frivilligt Socialt arbejde. (Colourbox)

UPS: Ny bog klæder frivilligmedarbejderne på til at undgå de største brølere, så organisationerne bedre kan fastholde nye frivillige. 

Organisationer og kommuner kæmper indædt om frivilliges gunst - men antallet af danskere, der arbejder frivilligt, er ikke steget de sidste 10 år. Så det gælder om at have en skarp fastholdelses-strategi, hvis man vil have succes med sin frivilligindsats.

Derfor udgiver Center for Frivilligt Socialt Arbejde nu bogen ”Motivér den frie vilje”, der er en antologi om rekruttering og fastholdelse af frivillige, som udkommer torsdag.

Altinget har fået lov at smugkigge og kan her løfte sløret for de fem fejl organisationerne skal undgå, hvis de vil have succes med at fastholde frivillige.

Læs artikel "Om frivilligmedarbejdernes 5 klasiskke brølere"

Om nye former for frivillighed:

Frivilligheden er under forandring.

NYE VEJE: Vigende medlemstal blandt unge og stigende individualisme udfordrer Foreningsdanmark.

Men nye former for frivillighed vinder frem og kan være en gave, hvis foreningerne formår at håndtere det. Læs artiklen "Om nye former for frivillighed"

Om nye typer af frivillige:

Frivillige er ikke, hvad de har været.

Det mener chefkonsulent i IngerFair, Marie Baad Holdt.

OPBRUD: Nye typer af frivillige pibler frem i civilsamfundet og udfordrer de traditionelle frivillig-organisationer, vurderer ekspert.  

Læs i artiklen hvilke seks typer af frivillige, hun har identificeret.

Beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, netværk, bagland, afdeling, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev april 2016

Artikel fra DK NYT 29. april 2016

Minister vil tillade kommuner at forsikre frivillige

29. apr, kl. 11.07 Administration Social

Der skal en ændring af lovgivningen til, for at kommunens forsikring dækker frivillige, der kommer til skade

Borgere, der arbejder frivilligt i kommunen og kommer til skade, er ikke dækket af kommunens forsikring. Men det vil social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) lave om på.

- De frivillige kan noget andet end det, 'Systemdanmark' kan tilbyde, og der er fortsat behov for, at civilsamfundet kan være med til at løse samfundets udfordringer.

Statsforvaltningen afgjorde i december 2014, at kommunerne ikke må forsikre frivillige mod at komme til skade. Det skete efter en forespørgsel fra tre kommuner - Skanderborg, Høje-Taastrup og Holbæk uafhængigt af hinanden. 

Dengang pegede Statsforvaltningen bl.a. på, at en forsikring af en frivillig vil være en kommunal økonomisk begunstigelse af den enkelte, som ikke er lovlig efter kommunalfuldmagten. Argumentationen gik endvidere på, at en kommune ikke har en interesse i form af administrative besparelser ved at tegne ulykkes- eller ansvarsforsikringer for frivillige, da en kommune under alle omstændigheder er forpligtet til at betale erstatning efter de almindelige erstatningsregler, hvis den ellers er ansvarlig.

Statsforvaltningen fandt det heller ikke tilstrækkelig konkret, at kommunerne vurderede, at det så ville kunne blive lettere at hverve flere frivillige, bl.a. fordi en kommune ikke er forpligtet til at samarbejde med frivillige.

I strid med grundlæggende princip
Daværende indenrigsminister, Morten Østergaard (R), satte derfor gang i en undersøgelse af kommuners mulighed for at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for frivillige.

Konklusionen lyder i dag, at kommunernes forsikringer af frivillige er i strid med det grundlæggende princip om, at 'begunstigelse af enkeltpersoner kræver lovhjemmel', skriver Social- og Indenrigsministeriet.
- Jeg er ikke i tvivl om, at det nu er nødvendigt at ændre lovgivningen, så kommunerne i fremtiden kan forsikre de frivillige kræfter. Det vil jeg derfor tage initiativ til, siger Karen Ellemann.

De kommuner, der allerede i god tro har tegnet forsikringer for deres frivillige, vil i første omgang kunne beholde forsikringerne, skriver Social- og Indenrigsministeriet.

Hvis reglerne ikke er blevet lavet om før 1. juli næste år, vil kommunerne dog være nødt til at opsige eventuelle forsikringer.

Se link til pressemeddelelse og udtalelse fra ministeren:http://www.frivillighed.dk/nyheder/kommuner-skal-have-mulighed-for-at-forsikre-frivillige

Beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, netværk, bagland, afdeling, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev marts 2016

Tema for Frivillig Fredag 2016 – Veje til deltagelse:

Frivilligrådet koordinerer den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag og årets tema er netop blevet meldt ud.
Årets tema er Veje til deltagelse og handler om det store potentiale frivilligheden har i forhold til at skabe et samfund, hvor alle deltager og ses som ressourcer, der har noget at bidrage med.
Frivilligheden kan noget helt særligt i forhold til at skabe fællesskaber, der bygger bro mellem forskellige grupper af mennesker.
Læs mere om temaet og lad dig inspirere til selv at sætte aktiviteter i gang på dagen.

Årets Frivillig Fredag falder i år d. 30. september.

Bemærkning fra Frivillighedscenter Skive

Frivillighedscenter Skive medvirker gerne med sparring og input til aktiviteter i Skive Kommune.

Vi foreslår aktiviteter ”lokalt” - på tværs af foreninger/grupper/arbejde/erhverv/mv. - på tværs af tilhørsforhold - på tværs af alder . . .
så fællesskaber opstår eller udbygges, og der derved bygges bro mellem forskellige grupper af mennesker.

Beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, netværk, bagland, afdeling, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev februar 2016

Foråret er så småt på vej. Den 22. februar slår Center for Frivilligt Socialt Arbejde dørene op for en ny kursussæson med masser af spændende kurser og læringstilbud til frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde.

Nyt kursuskatalog - forår 2016

Hent dit eget eksemplar af det nye kursuskatalog.

Du kan downloade kataloget som pdf-fil. Klik på dette link: kursusportal

Og derefter klik på download katalog øverst på siden.


Kurserne ligger ikke lige om hjørnet – vær derfor opmærksom på:

I kan få en kopi af et af centerets gratis kurser og fyraftensmøder fra det aktuelle katalog hjem til jeres lokale foreninger, hvis I opfylder følgende betingelser:

  • I skal minimum være tre lokale frivillige sociale foreninger eller projekter, som sammen efterspørger og deltager i aktiviteten
  • Der skal minimum tilmeldes 15 deltagere på tværs af foreningerne/projekterne
  • Deltagerne skal opfylde kravene til målgruppen for hhv. Uddannelsespuljen og Foreningsfundamentet
  • I skal selv formidle og arrangere tilbuddet lokalt

Center for frivilligt socialt arbejde afholder udgifterne til underviseres honorar og transport.

Ansøger skal selv afholde udgifter til lokale og forplejning.

Ansøgningsskema kan rekvireres via mail:
info@frivillighed.dk og telefon 66146061 eller downloades på www.frivillighed.dk.

Der er ingen ansøgningsfrist – det foregår efter først til mølleprincippet.

Ansøgere vil få besked senest 5 hverdage efter ansøgningen er modtaget, undtagen i ferieperioder.

Frivillighedscenter Skive kan indgå som den ene af de tre foreninger, og vi samarbejder
gerne med jer om det – lad blot høre!

Beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, netværk, bagland, afdeling, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev januar 2016

Nyt om frivillighed

1 million timer hver dag! Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Frivilligrapport er færdig. Den viser, at danskerne hver dag året rundt bruger 1 million timer på frivilligt arbejde. Den viser også, at kommunerne er mere og mere interesserede i foreningers tilbud og aktiviteter. Vi har udvalgt nogle af de nye tal om det frivillige engagement neden for. Hvis du mangler læsning til vintertiden, så finder du flere nyheder om det frivillige arbejde i rapporten på www.frivillighed.dk

læs mere

Publiceret 18-12-2018