Det sket i 2017

Nyhedsbrev - 22. december 2017

Kære alle

Med nedenstående nyheds-jule-brev ønskes god jul og godt nyt år!

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

FLOT FREMMØDE TIL CAFÉ FRIVILLIG

111 personer, der alle laver frivilligt socialt arbejde til gavn for borgerne i Skive Kommune, trodsede juletravlheden

og deltog i Café Frivillig med temaet: ”Nyttig Viden og Netværk”.

De 111 personer repræsenterede min. 70 forskellige frivillige sociale indsatser og områder, så der var rig mulighed for erfaringsudveksling, netværk – og godt samvær. Stemningen var hyggelig, og snakken gik godt på kryds og tværs, og mellem unge og ældre.

Efter velkomst og frivillighedsguidens nationalsang, ”Alt ka la sig gøre – prøv at turde tør det”, fik Anders Bonde ordet.

Anders Bonde leverede et vedkommende, tankevækkende og humoristisk indlæg med overskriften ”Humor er ikke kun for sjov”.

”Hvem er de andre?” var næste programpunkt. Her præsenterede 6 af de nye/nyere deres frivillige sociale indsatser og projekter:

”Frivillig Gældsrådgivning”: Et 3 årigt projekt. Frivillige økonomikyndige rådgivere og vejledere hjælper alle med ondt i økonomien, eller med forebyggelse. Formålet med den frivillige gældsrådgivning er at hjælpe udsatte borgere til at få overblik over deres økonomiske situation, og at motivere dem til at reducere deres gæld. Den Frivillige Gældsrådgivning henvender sig til alle aldersgrupper, men der bliver gjort en særlig indsats for at få tilbuddet ud til ungegruppen.

Mere viden: Kontakt June CrondahlKFUM "På fode igen"  Mail: juc@kfumsoc.dk   Tlf. 31 12 79 91

”Trivselsagenterne”: Frivillighedscenter Skive og Socialafdelingen i Skive Kommune har i samarbejde igangsat en proces, som har til formål at inddrage frivillighed indenfor det sociale område, for handicappede og udsatte borgere, i Skive Kommune. Et 3 årigt projekt støttet af Skive Byråd v/Social- og Ældreudvalget. Projektet skal sætte fokus på: At der er skabes øget forståelse og rummelighed for handicappede i civilsamfundet, samt øget inkludering af handicappede i samfundets fællesskaber. At borgerne opnår øget trivsel ved at modtage frivillighed fra det omgivende samfund, men ligeledes ved at yde en frivillig indsats overfor andre både blandt ligestillede, men også i civil samfundets fællesskaber.

Mere viden Kontakt Olivia Stokholm.  Mail: olss@skivekommune.dk   Tlf. 40 96 18 02  

”Tryghedstjenesten”: Frivillige sidder ved døende som vågekoner. Kommer også som aflastning hos kronisk syge. 

Frivilliggruppen havde sidste år ca. 200 besøg.

Mere viden: http://www.plejeogomsorgskive.dk/aktiviteter/frivillige/tryghedstjenesten/

”Veterancafeerne”: Er for tidligere og nuværende udsendte soldater og andre. Mødes hver anden onsdag. Nyt tilbud til pårørende i Pårørende-cafe, der starter til januar. Et sted at tale om savn mv. Vil også have fokus på børnene, forældre, søskende. 

For veteraner er der ca. 6 aktiviteter om året, som er udover møderne hver anden onsdag. 

Mere viden: Kontakt Preben Sloth  Mail: preben.sloth@gmail.com  Tlf. 23 95 23 70  

”Diff-friends”: 5 piger fra gymnasiet er frivillige besøgsvenner for psykisk syge og udviklingshæmmede. De vil gerne have mange flere unge med som frivillige. Er startet på Nattergalevej. Diff-friends synes, det er vigtigt at det er frivillige der besøger, så der ikke kun er samvær med ansat personale. Kontaktpersonen for frivillig gruppen Diff-friends er:

Kathrine Mejlhede  Mail: kathrinemejlhede@hotmail.com    Tlf. 29 16 29 21

”Kultur På Tværs/Venligboerne”: Arbejder med integration. Arbejder for at fremme integration for indvandrere og deres børn m.fl. Kultur På Tværs startede i 2000 med Stig Seidenfaden som initiativtager. ”Mod til forskellighed med respekt" er nogle af nøgleordene i det frivillige arbejde.

Mere viden: Kontakt: Jeppe Tandal Nielsen  Mail: jeppetandal@hotmail.dk   Tlf. 50 56 86 37 www.Kulturpt.dk  og på

Facebook - venligboerne skive og omegn.

Frivillighedscenter Skive har medvirket ved opstart og igangsætning af de første 5 af disse indsatser, bakker fortsat op – også om mange andre - og er med i styregruppen for projekt Frivillig Gældsrådgivning og Trivselsagenterne.

Uddybende om disse og om mange andre frivillige foreninger og frivillig grupper se  www.frivillighedscenterskive.dk

Efter en lækker ”Salling platte” kreeret af Kulturcenter Limfjord, sluttede Café Frivillig med filmen ”De urørlige”. Filmen ”De urørlige” er en påmindelse om at vi skal se mennesket bag facaden, uanset hvilken adfærd eller fysisk fremtræden, der først springer i øjnene.

En dreng gik på en strand med sin far.

Stranden var fuld af søstjerner, der var skyllet op på land.

Da drengen begyndte at samle dem op

og lægge dem forsigtigt ud i vandet,

sagde hans far:

”Det er spild af tid!

Der er 100.000 søstjerner her på stranden,

og du kan ikke redde dem alle,

hvilken forskel gør det ?”

Drengen samlede endnu en søstjerne op,

og lagde den ud i havet og sagde:

”For dén her . . . gør det en forskel!”

Nyhedsbrev - 27. november 2017

Kære alle

Her nedenstående og vedhæftet er invitation til ”Underværker” = 45 millioner til ildsjæleprojekter . . .

Vil du/I være sikker på at modtage Nyhedsbreve, invitationer mv. fra Frivillighedscenter Skive - så bliv medlem.

Indmeldelsesblanketten findes på hjemmesiden: www.frivillighedscenterskive.dk

Man kan blive medlem som frivillig forening, frivillig gruppe, frivillig enkelt person – medlemskabet er gratis.

Se uddybende om frivillighed og Frivillighedscenter Skive på www.frivillighedscenterskive.dk

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Fra: info@undervaerker.dk [mailto:info@undervaerker.dk
Sendt: 23. november 2017 18:12
Til: Info@undervaerker.dk
Emne: Invitation til Underværker

Fællesskaber er noget vi bygger

Med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det stadig muligt at byde ind. Kampagnens næste og sidste ansøgningsfrist er torsdag den 15. februar 2018 kl. 12.00.

Projektstøtten kan ansøges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø - både i byer og på landet. Realdania har i alt afsat 45 mio. kr. til ildsjæleprojekter, og forventer samlet at støtte mellem 60-80 store og små projekter.

Vedlagt denne mail finder I en invitation til ildsjæle, der arbejder med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Invitationen vejleder også til, hvordan man søger støtte til et projekt igennem kampagnen.

I kraft af jeres arbejde med frivillighed, har I et stort netværk, som gemmer på mange potentielle ildsjæleprojekter. Det er ofte det gode samarbejde mellem organisationer, foreninger og ildsjæle, der skaber lokale forandringer og lokal udvikling igennem det byggede miljø.

Læs mere om kampagnen på www.underværker.dk[TK1] [TK2]   , hvor I kan se de tidligere støttede projekter og finde mere viden og inspiration.

Vi håber, at I vil være med og dele muligheden med jeres netværk.

Med venlig hilsen

Mads Christian Bundgaard

Underværkers kampagnesekretariat

Invitation til underværker

Indbydelse - til Cafè Frivillig, onsdag den 6. december - 9. november 2017

Kære alle

Her er vedhæftet og nedenstående indbydelse til Cafè Frivillig.

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Indbydelse til Café Frivillig

ALLE, der laver frivilligt socialt arbejde til gavn for borgerne i Skive Kommune inviteres til Café Frivillig Onsdag den 6. december 2017, kl. 16.30 – 22.00 i Kulturcenter Limfjord, Skyttevej, 7800 Skive.

Temaet for Café Frivillig er ”Nyttig Viden og Netværk”

Program: 

16.30: Kaffe - æbleskiver – velkomstsang – info

16.45: Humor er ikke kun for sjov” v/ Anders Bonde

17.45: Pause

18.00: ”Hvem er de andre?” v/ repræsentanter fra nogle af de nye/nyere projekter og indsatser.

19.00: Aftensmad: Platte og en øl eller vand – og tid til netværk

19.45: Mødes vi i Bio til filmen ”De urørlige” kort intro v/Lis Torp

21.45 ca.  Tak for i aften

Det er gratis at deltage i Café Frivillig.

Alle, der laver frivilligt socialt arbejde, til gavn for borgere i Skive Kommune, kan deltage.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Medlemmer af Frivillighedscenter Skive har fortrinsret.

Tilmelding er bindende.

Du er tilmeldt, når du har modtaget en mail, der bekræfter din tilmelding.

Ved fravær uden afbud opkræves 200 kr. pr. person.

 

Tilmelding sker tilpost.frivillighedscenterskive@gmail.com

Ved tilmelding skal oplyses: Navn – mailadresse - tlf./mobil nr. - hvilket frivilligt socialt arbejde du laver og hvor.

Tilmeldingsfrist: 30. november 2017 – kl. 12.

 

 

Indbydelse - Café Frivillig 2017.pdf

Nyhedsbrev - vellykket Frivillighedsbasar 10.10.17 på Skive Gymnasium - 12. oktober 2017

Nyhedsbrev: Her vedhæftet artikel om vellykket Frivillighedsbasar 10.10.17 på Skive Gymnasium

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - Regeringens nye civilsamfundsstrategi - 09. oktober 2017

Her er regeringens civilsamfundsstrategi

Rasmus Løppenthin | 9. oktober 2017 kl. 11:50

(Foto: Toke Kristiansen/Altinget.dk) 

NY STRATEGI: Regeringen vil hjælpe socialt udsatte ind i foreningslivet og sikre et kompetenceløft af frivilligheden. Samtidig får DIF 16 millioner kroner til nyt integrationsprojekt.

Styrk den lokale frivillighed og hjælp flere udsatte ind i foreningslivet. Sådan lyder nogle af hjørnestenene i regeringens nye civilsamfundsstrategi, som man har afsat 112 millioner kroner til over de næste fire år.

"Frivillighed er med til at skabe sammenhængskraft og social kapital. Det er limen, som holder en god del af vores samfund sammen. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden understøtter frivilligheden på den bedst mulige måde," siger børne- og socialminister Mai Mercado (K), der har taget initiativ til den nye civilsamfundsstrategi.

Strategien rummer 12 nye initiativer. En stor del af pengene går til at skabe innovation og kompetenceudvikling af de lokale frivillige foreninger. Men der ligger ikke en færdig drejebog for, hvordan frivilligheden skal udøves, og det er helt bevidst, siger Mai Mercado.

"Det er jo i mødet lokalt, at man får skabt de nære relationer og den store værdi, som frivilligheden giver. Og det er svært at sætte på formel fra Christiansborgs side," siger hun.

Samtidig lægger regeringen op til at styrke partnerskaber mellem kommuner og foreninger, ligesom DIF får 16 millioner kroner til at et integrationsprojekt.

"Det er en hjertesag for mig, at vi giver borgere og foreninger de bedste muligheder for at kunne tage et personligt ansvar," siger Mai Mercado.

Regeringens civilsamfundsstrategi er en af søjlerne i innovationsminister Sophie Løhdes (V) sammenhængsreform, som bliver præsenteret i 2018. 

Og innovationsministeren vil have foreningsdanmark mere involveret i den sociale opgaveløsning i den offentlige sektor.

"De mange frivillige, vi har herhjemme, spiller en nøglerolle i vores samfund. Derfor er det også helt afgørende, at vi understøtter det frivillige arbejde og foreningslivet, og at vi i endnu højere grad indtænker de frivillige i de tilbud og indsatser, som det offentlige har på eksempelvis det sociale område," siger Sophie Løhde.

Ros fra taskforce
En regeringsnedsat taskforce har hen over sommeren arbejdet på at levere en række anbefalinger til regeringens nye civilsamfundsstrategi. Og herfra kvitterer man for regeringens udspil.

"Det er dejligt, at regeringen følger taskforcens anbefaling om at styrke den lokale frivillighed," siger Vibe Klarup, der er formand for Frivilligrådet.

Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, sad også i taskforcen, og han er på samme frekvens som Vibe Klarup.

“Jeg vil gerne kvittere for, at strategien har så meget fokus på, hvordan vi kan styrke de fællesskaber, som civilsamfundet tilbyder for udsatte børn og voksne,” siger han.

Regeringen lægger op til at finde de 112 millioner kroner i satspuljen, og Mai Mercado satser på, at Folketinget vil bakke op om udspillet.

"Vores civilsamfund er utrolig vigtigt, og det håber jeg, at de andre partier husker på, når vi starter forhandlinger om satspuljen fredag," siger hun.

Opdateret 13:43 med kommentar fra innovationsminister Sophine Løhde (V):

rl@altinget.dk

DOKUMENTATION

De 12 initiativer i regeringens civilsamfundsstrategi

Initiativ 1: Strategiske partnerskaber mellem frivillige organisationer og kommuner
Regeringen vil afsætte godt 24 millioner kroner til et styrket samarbejde mellem lokale civilsamfund og kommuner. Analysen er, at skal man hjælpe børn af socialt udsatte ind i foreningslivet, kræver det en sammenhængende og koordineret indsats mellem kommuner og civile aktører. 

Initiativ 2: Flere ressourcer til fælles løsninger
Regeringen ønsker at etablere en digital børs, hvor kommercielle, socialøkonomiske og frivillige aktører kan blive matchet til at løse sociale opgaver i fællesskab. Det har man afsat 1,4 millioner kroner til.

Initiativ 3: Styrkelse af civilsamfundet i landdistrikterne
Man vil øremærke fire millioner kroner fra Landdistriktspuljen til at styrke de lokale civilsamfund i randområderne.

Initiativ 4: Styrket integration gennem civilsamfundet
Dansk Idrætsforbund får 16 millioner kroner i perioden 2018-21 til at fremme integration via projektet Get2Sport.

Initiativ 5: En mere enkel statslig støttestruktur på det frivillige sociale område
Regeringen vil lave et 360 graders eftersyn af de statslige rammevilkår for den frivillige sociale sektor. Målet er at gøre op med et system, som ofte bliver kritiseret for at være unødigt kortsigtet og bureaukratisk.

Initiativ 6: Lokal innovation gennem frivillige foreninger
Der er grøde i de små civilsamfund, og regeringen vil gerne styrke den bølge ved at afsætte godt 20 millioner kroner til projekter, der skal understøtte lokale foreningers innovationsarbejde.

Initiativ 7: Styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde
Regeringen vil løfte kvaliteten af frivilligcentrenes arbejde og afsætter 15 millioner kroner til blandt andet at etablere to nye frivilligcentre for at sikre, at der er frivilligcentre i alle landets kommuner.

Initiativ 8: Et nyt Frivilligråd
Regeringen afsætter 3,5 millioner kroner i perioden 2018-21 til at styrke Frivilligrådet. Man lægger samtidig op til en ny udpegningsmodel, så organisationsdanmark får mere indflydelse på, hvem der sidder i rådet.

Initiativ 9: Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde
Regeringen afsætter 26,5 millioner kroner til at videreføre Uddannelsespuljen til at sikre et kompetenceløft i den frivillige sociale sektor. Som noget nyt får frivillige sociale foreninger som et led i satsningen tilbudt gratis kurser.

Det udspecificeres ikke, men ligger mellem linjerne, at den opgave kan lande hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Initiativ 10: Inklusion i frivillige organisationer
Regeringen vil afsætte 700.000 kroner til at undersøge betydningen af de frivillige organisationers ledelse for at skabe øget deltagelse i den frivillige indsats blandt borgere uden for arbejdsfællesskabet.

Initiativ 11: Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse
Regeringen vil undersøge muligheden for at styrke fagprofessionelles kompetencer i at samarbejde med den frivillige sektor gennem uddannelsesinstitutionerne. Det afsætter man 500.000 kroner til i 2020.

12: Solid viden om den frivillige sociale indsats
Man afsætter 900.000 kroner til at indsamle data, viden og tendenser inden for den frivillige sociale indsats i 2020.

Vores civilsamfund er utrolig vigtigt, og det håber jeg, at de andre partier husker på, når vi starter forhandlinger om satspuljen fredag.

Mai Mercado Børne- og socialminister (K)

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - ”Unge, frivillighed og medborgerskab” - 18. september 2017

Kære alle

Nedenstående og vedhæftet sender vi her:

Indbydelse til Foredrag 05.10.17 på Skive Gymnasium & HF

Indbydelse til Frivillighedsbazar 10.10.17 på Skive Gymnasium & HF

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

På vegne af                               

Skive Gymnasium & HF – Projekt Frivillig – Frivillighedscenter Skive

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

************************************************************************

”Unge, frivillighed og medborgerskab”

Skive Gymnasium & HF sætter i oktober måned fokus på frivillighed. Det sker ved en frivillighedsbazar d. 10. oktober, hvor alle typer af frivillige foreninger og grupper er inviteret. Alt fra idræt, spejdere, patientforeninger, kunst og kultur, til humanitære og sociale foreninger vil være repræsenteret. På bazaren har foreningerne mulighed for at præsentere deres arbejde for gymnasiets ca. 700 elever – og måske hverve nogle af dem til konkrete opgaver. Dagen vil byde på konkurrencer, oplæg, jobopslag, indslag med unge frivillige og mulighed for at shoppe rundt ved de forskellige stande.

Formålet med frivillighedsbazaren er at åbne elevernes øjne for mulighederne inden for frivilligt arbejde, så de selv får lyst at prøve kræfter med opgaver til glæde for andre - og dem selv. Tilmeldingsfrist er d. 2/10 til epost@skivegym.dk

Bazaren er arrangeret i samarbejde med Projekt Frivillig og Frivillighedscenter Skive.

Som optakt inviterer Skive Gymnasium & HF til et foredrag om unge, frivillighed og medborgerskab d. 5. oktober kl. 19 - 21. 

Professor ved Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen, vil med udgangspunkt i sin forskning på området, fortælle om, hvad der skal til for at engagere unge i det lokale foreningsliv.

Forskningen viser, at frivilligt arbejde er med til at styrke de unges samfundsengagement og demokratiforståelse. Nogle foreninger er dog bedre end andre til at inddrage unge i fællesskaber og foreningsdemokrati.

Foredraget er gratis og åbent for alle interesserede. Tilmelding til epost@skivegym.dk senest dagen før.

Med venlig hilsen
Line Roel Steffensen
Studieadministration

Skive Gymnasium & HF
Direkte tlf.: 97 54 90 58
Hovednummer: 97 52 24 66
E-mail: lst@skivegym.dk 

3 vedhæftede filer

Indbydelse til foredrag,
Indbydelse til frivillighedsbazar 10.10 2017, og
Indbydelse til frivillighedsbazar 2017

Nyhedsbrev - Nu må ledige og efterlønnere arbejde mere frivilligt - 28. august 2017

Aftalen er landet: Nu må ledige og efterlønnere arbejde mere frivilligt – se nedenstående artikel fra Altinget 26.08.2017 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772
                                                                                                                                                                                                                                      

Aftalen er landet: Nu må ledige og efterlønnere arbejde mere frivilligt

Rasmus Løppenthin | 26. august 2017 kl. 12:20

 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er glad for, at et bredt flertal står bag aftalen. (Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Altinget)

 

HÅNDSRÆKNING: Dagpengemodtagere og efterlønnere får fremover bedre mulighed for at arbejde frivilligt. Et bredt flertal står bag aftalen.

Ledige og efterlønnere får fremover lettere ved at være aktive som frivillige i foreningslivet. Det står klart, efter en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre faldt på plads lørdag.

"Jeg er rigtig glad for den her aftale. Vi har ramt et niveau, hvor vi gør det lettere og mindre bureaukratisk for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere at arbejde frivilligt. Samtidig fastholder vi den skyldige respekt for, at vi ikke skal fortrænge eksisterende arbejdspladser," siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

"Samtidig glæder jeg mig over, at området er fremtidssikret, fordi det er et bredt flertal, der står bag aftalen," fortsætter han.

Aftalen betyder, at dagpengemodtagere fremover kan udføre frivilligt arbejde i op til 10 timer om ugen uden at blive trukket i deres ydelse, så længe det foregår i en almennyttig forening. For efterlønnere bliver den ugentlige timegrænse på 15 timer. 

Fastholder begrænsninger
Ledige og efterlønnere får dog ikke fri leg i foreningslivet. De kan stadig blive modregnet i deres ydelse, hvis de udfører deciderede driftsopgaver. Regeringen lagde i sit oprindelige udspil ellers op til at fjerne alle begrænsninger, men det kunne der ikke samles et flertal omkring. Flere partier bag aftalen var bekymrede for, at det ville fortrænge lønnet personale i foreningsdanmark.

"Der har været partier, som ikke er medlemmer af regeringen, der har været bekymrede for, at det kunne medføre en opgaveglidning. Så vi har valgt at lave det her kompromis, og det har jeg det sådan set godt med. For jeg tror, det kan tage luften ud af de kritiske bemærkninger, som var der, da regeringen kom med sit udspil," siger Troels Lund Poulsen.

Dansk Folkeparti var blandt skeptikerne.

"Driften af en frivilligorganisation er normalt noget, som udføres af lønnet personale. Derfor har det været vigtigt for os at lægge nogle begrænsninger ind lige præcis på det område," siger partiets beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Dagpengemodtagere og efterlønnere vil i et begrænset omfang kunne udføre driftsopgaver, men den præcise grænse vil først blive fastlagt, når vejledningen kommer, efter loven er endeligt vedtaget.

Har afsat 10 millioner
Debatten om ledige og efterlønneres frivillige arbejde har kørt siden starten af året, da beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) annoncerede, at han ville komme med et udspil. Det blev så fremlagt i maj, og siden har et bredt flertal arbejdet for den aftale, der nu er faldet på plads.

"Det er rigtig godt, at foreningslivet nu kan få ro til at udføre deres gode arbejde," siger Bent Bøgsted.

Beskæftigelsesministeriet skønner, at regningen for lempelserne kan løbe op i 10 millioner kroner. Det skyldes, at en omdiskuteret rapport fra Deloitte har indikeret, at frivilligt arbejde i begrænset omfang kan fastholde folk i ledighed.

"Rapporten konkluderer ikke noget endeligt. Men vi arbejder ud fra et forsigtighedsprincip og har valgt at afsætte 10 millioner, hvis det mod forventning skulle vise sig, at der for nogle ledige sker en lille bitte forlængelse af dagpengeperioden," siger Troels Lund Poulsen.

Partierne bag aftalen har besluttet, at man vil evaluere de nye regler to år efter, de er trådt i kraft.

DOKUMENTATION

Her er aftalens hovedtræk

 • Timegrænsen øges. Fremover kan efterlønnere udføre frivilligt, ulønnet arbejde 15 timer om ugen uden at blive modregnet i deres ydelse. For dagpengemodtagere bliver grænsen på 10 timer. Hidtil har grænsen været på fire timer. 
 • Fleksjobbere kan uden begrænsninger udføre frivilligt, ulønnet arbejde, mens kontanthjælpsmodtagere heller ikke vil have nogen begrænsninger, så længe de i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Det frivillige arbejde skal udføres i en frivillig, almennyttig forening. Foretages det i en kommune eller virksomhed, bliver man modregnet i sin ydelse, selvom man holder sig under timegrænsen.
 • Der bliver generelt lempeligere vilkår for, hvad ledige og efterlønnere må udføre i en forening. Men man har valgt at fastholde, at deciderede driftsopgaver kun må løses i meget begræset omfang. Hvordan det konkret skal tolkes, vil blive uddybet i en vejledning, der kommer, når loven er vedtaget.
 • Partierne bag aftalen er blevet enige om, at de nye regler skal evalueres efter to år.

Vi gør det lettere og mindre bureaukratisk for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere at arbejde frivilligt.

Troels Lund Poulsen (V) Beskæftigelsesminister

Nyhedsbrev Kursuskatalog - 24.08.2017

Alle Links fjernet - da de siderne de henviser til er lukket

Kære medlemmer

Det nye kursuskatalog fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde er modtaget i går.

Her er mange spændende muligheder for ny og mere viden.                                                                  

Husk muligheden for at få nogle af kurserne lokalt, hvis min. 3 frivillige foreninger går sammen og søger herom  – se tidligere mail  sendt 22/8 - hvor Frivillighedscenter Skive indbyder medlemmer til kursus samarbejde . . .  

Klik nedenstående på  Se efterårets kurser i Kompetenceforum på frivillighed.dk – og læs under særlige tilbud” om kurser lokalt.

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

Fra: Center for Frivilligt Socialt Arbejde [mailto:info@frivillighed.dk] 
Sendt: 23. august 2017 14:26
Til: Frivillighedscenter Skive
Emne: Så tæller vi ned til efterårets kursussæson

  

Så tæller vi ned til efterårets kursussæson

Så er det tid til at gå på opdagelse i efterårets mange kurser og kompetencetilbud. På vores kursusportal finder du lige nu mere 50 tilbud skræddersyet til frivillige og ansatte i foreninger, organisationer, kommuner og institutioner.

De næste otte dage kan du orientere dig i de mange tilbud og finde netop det eller de kurser, der er mest relevant for dig og din forening. Vi åbner for tilmeldingen torsdag den 31. august 2017.

Se efterårets kurser i Kompetenceforum på frivillighed.dk

Gå på opdagelse nu – tilmeld dig 31. august 2017

Vi ved af erfaring, at mange af vores mest populære kurser hurtigt bliver overtegnet. Derfor er det god ide, at du allerede nu orienterer dig i efterårets mange tilbud.

For at gøre det lettere for dig at finde rundt i vores kursus og kompetencetilbud, har vi opdateret vores kursusportal. Nu kan du hurtigt få overblik over emner og kurser, ligesom det er nemt at se, om der er ledige pladser.

God fornøjelse – vi håber, du finder mange inspirerende kursustilbud som er relvante for dig og din forening.

Husk! Tilmelding til efterårets kurser åbner torsdag den 31. august 2017, klokken 12.

 

 

 

Bonus!

Hvis du arbejder med integration, har du helt ekstraordinært mulighed for allerede nu at tilmelde dig et målrettet kursus i, hvordan du kan rekruttere etniske minoritetsfædre som frivillige.

Se og meld dig til kurset 'Få fædrene med som frivillige"

Nye kurser du kan se frem til ...

Den kommende kursussæson byder både på helt nye kurser og populære gengangere. Få et hurtigt overblik her:

 •          Kommunalvalget kommer! Sådan sætter I jeres sag på dagsordenen 
 •          Håb og motivation - hjælp mennesker med at få mere mod på livet 
 •          Mentor for sårbare mennesker (grundkursus)
 •          En forening i bevægelse – strategi- og foreningsudvikling i praksis 
 •          Kom i gang med EU-fundraising (grundkursus) 

Glæd dig også til populære gengangere:

 •          Den gode bisidder
 •          Få fat på flere frivillige - grundkursus i rekruttering

Webinarer - en online vitaminpille med ny viden og inspiration

I tog rigtig godt imod forårets nye tilbud om webinarer, hvor du på bare en time får ny viden og inspiration. Derfor supplerer vi nu med flere nye webinarer, der blandt andet giver dig en introduktion til to af vores mest populære heldagskurser:

 •          Forstå kriseramte mennesker
 •          Resiliens - hjælp mennesker gennem modgang i livet

Se alle efterårets webinarer i Kompetenceforum

Fleksibelt e-kursus til den travle frivilligkoordinator
Til efteråret udbyder vi igen et fleksibelt e-kursus til dig, der gerne vil blive endnu bedre til at kommunikere med nye frivillige og samtidig motivere dem, I allerede har. E-kurset veksler mellem hjemmearbejde, en kursusdag i Odense og møder online.

Læs mere om e-kurset: Bliv bedre til at rekruttere og fastholde frivillige

Nye temanetværk 

Der er stor efterspørgsel efter vores temanetværk og på muligheden for at få sparring fra kolleger i det frivillige arbejde. Derfor udvider vi i denne sæson vores netværkstilbud med flere populære emner - se fx: 

 •          Bliv bedre rustet som mentor – netværk for frivillige mentorer
 •          Mere grafiske facilitering - netværk for erfarne undervisere og facilitatorer
 •          Den kompetente leder for frivillige i det sociale arbejde

Del vores kurser på Facebook og LinkedIn

Del gerne nyheder om vores aktiviteter med kolleger og frivillige i din organisation, så mange flere får glæde af de gode tilbud. Vi sender løbende nyhedsbreve om nye kurser, og slår også vores tilbud op på Facebook og LinkedIn, hvorfra du nemt og enkelt kan dele dem. 

Særlige tilbud til ansatte i kommuner

Bliv klar til at arbejde med samarbejde og samskabelse med disse tre kurser:

 •          Samskabelse, der virker
 •          Styrk samarbejdet med frivillige i offentlige organisationer
 •          Skab velfærd for flere - styrk kommunens samarbejde med etniske minoritetsforenniger - åben for tilmelding nu!

Tilmelding via frivillighed.dk fra torsdag den 31. august 2017. 

 

 

 

CFSA - udvikling, kompetencer og viden om frivilligheden på velfærdsområdet

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns-, kompetence- og udviklingscenter på velfærdsområdet i Danmark.

CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet. Centret tilbyder organisationsudvikling, analyser, rådgivning, kompetenceudvikling, kurser, netværk og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. 

CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, fonde, kommuner, flere ministerier og virksomheder. Hovedsageligt på velfærdsområdet, men i stigende grad også på andre områder, hvor samskabelse, frivillighed og medborgerskab er i udvikling.

 

 

 

Få relevante nyheder og faglige artikler 

Få vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores kurser, netværk, konferencer og andre aktiviteter for frivillige, foreninger, kommuner, institutioner og regioner.

Del gerne nyhedsbrevet med dine kolleger og netværk, som interesserer sig for det frivillige arbejde på velfærdsområdet. 

Du kan også få nyt fra os ved at like vores Facebook eller LinkedIn-side

 

 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Albanigade 54 1. sal  |  5000 Odense C
+ 45 66 14 60 61  |  info@frivillighed.dk

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig CFSAs nyhedsliste på www.frivillighed.dk.

Opdater indstillinger   |   Afmeld

Indbydelse til Kursus Samarbejde - Artikel "Pas på, at dine ildsjæle ikke brænder ud" . . .23. august 2017

Kære medlemmer

Frivillighedscenter Skive inviterer hermed til kursus samarbejde. Tre foreninger har tidligere, i samarbejde med Frivillighedscenter Skive, afholdt kurset ”Bestyrelsens opgaver og ansvar”. Kurset var en succes. Tracy Fleur Petersen fra Hjerneskadeforeningen var tovholder på kurset. Kurset var søgt hjem, som beskrevet nedenstående, og der er mange flere muligheder. Frivillighedscenter Skive samarbejder gerne og giver sparring. Lad blot høre.

”Pas på, at dine ildsjæle ikke brænder ud” – artikel fra Altinget 22.08.17  - som du finder vedhæftet nederst på siden.

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Bestil et lokalt kursus

Med minimum 15 deltagere fra mindst tre forskellige foreninger kan I søge om, at vi kommer ud til jer og afholder et kursus fra vores kursuskatalog. I skal blot booke et lokale, betale forplejningen og finde deltagerne, så sørger vi for resten.

Der er flere fordele ved at søge om et gratis lokalt kursus:

 1. I sparer udgifter og tid til transport. Det giver mulighed for at lade flere fra samme forening deltage, end I måske normalt ville have råd til.
 2. I kan søge om at få afholdt et kursus, der passer til jeres interesserer og aktiviteter på et tidspunkt, der matcher jeres kalender.
 3. I får et særligt fagligt udbytte ud af, at flere fra samme forening deltager på samme kursus og dermed får fælles viden og inspiration til bagefter at arbejde med og udvikle opgaverne.
 4. Deltagerne kan tage udgangspunkt i den lokale kontekst og lokale udfordringer.
 5. Kompetenceudvikling motiverer frivillige, og med tilbuddet kan I give endnu flere frivillige mulighed for at uddanne sig inden for et særligt felt.

Er et lokalt kursus noget for jer?

Der er frit valg mellem alle de kurser, I finder i CFSA’s Kompetenceforum.

For at søge om lokalt kursus skal I opfylde følgende kriterier:

 • Minimum tre lokale frivillige sociale foreninger/organisationer eller frivilligbaserede projekter/initiativer med sociale aktiviteter.
 • Mindst 15 deltagere.
 • Deltagerne skal opfylde de krav, der fremgår af kursusbeskrivelsen.
 • I skal selv finde deltagere til kurset og arrangere og betale for lokale og forplejning.

Vi afholder alle udgifter til underviserens honorar og transport.

Bemærk, at tilbuddet giver mulighed for at dublere kurser fra CFSA’s Kompetenceforum. Der er med andre ord ikke mulighed for at søge om gratis kurser skræddersyet jeres lokale udfordringer og forhold. Se neden for om muligheden for at bestille et skræddersyet kursus.

Sådan søger I et lokalt kursus

Download ansøgningsskemaet (PDF), som I finder nederst her på siden.

Udfyld skemaet og send til info@frivillighed.dk - Husk at skrive 'Gratis lokalt kursus' i emnefeltet.

Kontakt

Cathrin Filip Johansen

Cathrin Filip Johansen

Uddannelseskoordinator

cfj@frivillighed.dk

 Downloads

Ansøgningsskema - søg om et lokalt kursus (pdf)

Pas på, at dine ildsjæle ikke brænder ud (docx)

 

Nyhedsbrev - FRIVILLIG FREDAG D. 29. SEPTEMBER 2017

Nedenstående er nyt fra Frivilligrådet vedr. Frivillig Fredag 29.09.2017.

Har I evt. brug for sparring – lad høre.

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

FRIVILLIG FREDAG D. 29. SEPTEMBER 2017

Frivillig Fredag - temadag: Vis værdien

Links er deaktiveret da siden de peger hen imod er lukket

Frivilligrådet inviterer til temadag d. 13. september som optakt til Frivillig Fredag. Få redskaber og inspiration til hvordan man åbner events, så flere føler sig velkomne og deltager. Dagen byder på en blanding af inspirerende oplæg og workshops.

Temadagen er for dig, der arbejder med frivillige, står for planlægningen af arrangementer eller bare gerne vil blive klogere på, hvordan man kan planlægge events, hvor flere deltager – også dem, der ikke normalt er med.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig, og sker efter først-til-mølle princippet.

Læs mere om temadagen og tilmeld dig her.

#FrivilligFordi

Hvad får danskerne til at engagere sig som frivillige?

Frivilligrådet, der koordinerer Frivillig Fredag, er på Folkemødet og har spurgt en række frivillige om, hvad der motiverer dem.

Mød fx Tove fra Kræftens Bekæmpelse, der arrangerer gåture for kvinder, der er ramt af brystkræft, Agnete, der gør en forskel for børn og unge hos Spejderne, og Pia, der som frivillig i Hjemmeværnet skaber sikkerhed og tryghed i samfundet.

Følg kampagnen på Facebook og Instagram

Plakater 2017: Vis værdien

Årets plakater med sloganet: Vis værdien er nu klar i to forskellige designs. Plakaterne er en del af den merchandisepakke, man kan få tilsendt gratis, hvis man er arrangør af en Frivillig Fredag aktivitet.

Se og download plakaterne her

Plakat du selv kan udfylde med egne Frivillig Fredag arrangementer

Vi har fået udarbejdet en plakat med felter, hvor man selv kan indsætte beskrivelse, program eller lignende fra sit Frivillig Fredag arrangement. Plakaten er til fri afbenyttelse og kan downloades her:

Plakat med skrivefelter

Bestil gratis merchandise

Hvis du vil modtage en merchandisepakke med bolsjer, balloner, klistermærker og plakater til dit arrangement, så send en e-mail allerede nu, til Katrine Tonboe Jacobsen: ktj@frivilligraadet.dk med navn og adresse, samt beskrivelse af dit arrangement. Du vil få tilsendt pakken i midten af august.

Nye logoer

Så er logoerne for Frivillig Fredag 2017 med underoverskriften Vis værdien klar. Du kan downloade dem her.

Vis værdien

Fredag d. 29. september er det endnu engang Frivillig Fredag, Danmarks nationale frivillighedsdag. Frivillig Fredag er dagen, hvor de frivillige og frivilligheden fejres, hyldes og synliggøres. Samtidig er dagen en anledning til at sætte frivilligheden til debat, afprøve nye aktiviteter og metoder og udvikle frivilligheden i nye spændende retninger. Antallet af aktiviteter på Frivillig Fredag er vokset støt siden dagen blev lanceret i 2011. Sidste år var der over 400 aktiviteter landet over.

Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september - i år d. 29. september og lige som i de foregående år, kan man lægge sine aktiviteter i ugen op til fredagen.

Det er i år igen Frivilligrådet, der koordinerer indsatsen nationalt omkring Frivillig Fredag.

Frivilligrådet opfordrer alle med interesse for frivilligheden – foreninger, frivilligcentre, frivilligråd, kommuner, virksomheder, skoler, plejecentre, boligområder og mange flere - til at byde ind med aktiviteter, som kan synliggøre, fejre og udvikle frivillige og frivilligheden. Vi forsøger at støtte op om jeres lokale aktiviteter med gratis merchandise, tema-seminar, nyhedsbreve, PR og med inspiration til aktiviteter via aktivitetskoncepter på hjemmesiden og gennem årets tema.

Tema: Vis værdien

Temaet for Frivillig Fredag 2017 er Vis værdien. Med dette tema opfordrer Frivilligrådet til at dagen bruges som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og den enkelte.

Frivilligheden skaber sammenhængskraft og tillid i samfundet, demokratisk dannelse og medborgerskab, og har stor værdi i forhold til de velfærdsudfordringer frivillige og frivillige foreninger løfter og forebygger.

Noget af det der gør frivilligheden så værdifuld er, at den skaber fællesskaber. At være en del af et fællesskab betyder, at vi som mennesker lærer af hinanden, får venner, vi deler interesser med, møder mennesker, der gør os glade, får anerkendelse og ansvar overfor andre. Det skaber tillid og selvtillid. Vi lærer de sociale spilleregler, der er nødvendige for at omgås hinanden at kende, og vi bliver styrket af den handlekraft, der kommer ved at vi sammen med andre skaber en forandring. Når vi oplever, at der er brug for os og at vores bidrag betyder noget, skaber det en værdi i form af bedre livskvalitet, mening med tilværelsen og følelsen af at høre til.

Lad os bruge Frivillig Fredag 2017 til at vise de gode ting, som man kan få ud af at være frivillig. Måske kan vi inspirere endnu flere til at blive en del af de frivillige fællesskaber.

Se aktiviteter fra Frivillig Fredag 2016

Se her hvad der skete på Frivillig Fredag 2016.

 

TILMELD NYHEDSBREV Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder om aktiviteter på Frivillig Fredag.

E-mail *

Frivilligrådet – Bredgade 25, opg. F, 4, 1260 Kbh K – E-mail: info@frivilligraadet.dk – Tlf.: 33 93 52 93

Nyhedsbrev - Underværker // Ny mulighed for ildsjæle - interessant læsning om frivillighed . . . 26. juni 2017

Kære alle

I dette Nyhedsbrev finder I nedenstående og vedhæftet Realdanias invitation til lokalsamfundets ildsjæle til at søge støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det stadig muligt at byde ind. Næste deadline er torsdag den 3. august 2017 kl. 12.00.

 

Nedenstående finder I også interessant læsning vedr. frivillighed – og holdninger til det – fra  Ældre Sagens Frivilligchef Lars Linderholm og    Marie Baad Holdt, chefkonsulent hos Ingerfair.

Vi beder jer formidle det videre i jeres lokalsamfund, forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

************************************************************************************

Underværker - en kampagne til lokalsamfundets ildsjæle

Med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det stadig muligt at byde ind. Næste deadline er

torsdag den 3. august 2017 kl. 12.00.

Vedlagt denne mail finder du en invitation til ildsjæle, der arbejder med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Invitationen vejleder også til, hvordan man søger støtte til et projekt igennem kampagnen.

Som ildsjæle er I en vigtig målgruppe. I ved bedre en nogen, at det ofte er ildsjæle, der skaber værdi og udvikling i lokalsamfundene landet over. Derfor deler vi invitationen med dig, og håber at du vil være med til at dele den med dit netværk eller selv søge støtte til nye projekter.

Vi håber, at I vil være med.

Med venlig hilsen

Thea Krøyer

Underværkers kampagnesekretariat

Hent: Invitation til underværker

************************************************************************************

Ældre Sagen: Dette bør taskforcen for civilsamfundet diskutere

Holdning 20. juni 2017 kl. 14:25

DEBAT: Tirsdag mødes regeringens nye taskforce for civilsamfundet for første gang. 

Her er, hvad Ældre Sagen mener, de bør diskutere, skriver Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen.

Af Lars Linderholm
Frivilligchef i Ældre Sagen

ForeningsDanmark er grundstenen for frivillighed i Danmark. Det er i idrætsorganisationer, i de lokalhistoriske arkiver, hos spejdere og skolebestyrelser, at vi primært er frivillige.

Foreninger er gode til at engagere på tværs af køn, alder og uddannelse. Det kræver meget mere af frivilliges kvalifikationer, hvis de er uden for organisationernes trygge havn. Trygge i forhold til oplæring, uddannelse og støtte. Så en civilsamfundsstrategi løsrevet fra organisationer gør det sværere at få flere med.

Et andet tungt argument for foreningsmodellen er, at den holder. Den er billig, og den er stærk. Nye initiativer som Venligboerne, Cykling uden Alder og Fødevarefælleskaber bevæger sig alle fra løs ramme til meget mere formaliseret organisering. Simpelthen fordi organisering er nødvendig, og resultaterne giver større og bedre effekt.

FAKTA

Deltag i debatten!
Send en mail til debat@altinget.dk

Støt et blomstrende civilsamfund

I dag er der 68 frivilligcentre i Danmark. Frivilligcentre støtter de lokale frivillige foreninger og initiativer. De har eksperter, mødelokaler og bygger lokale netværk. Alle kommuner bør have et frivilligcenter. Vel at mærke et frivilligcenter, der er uafhængig af kommunen og med en solid grundfinansiering.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense bør spille en endnu større rolle som formidlingscenter og kursusudbyder. De skal tilbyde kurser i alle landsdele. Kurser til de mange små lokale frivilligorganisationer, der ikke har en landsorganisation i ryggen. Center for Frivilligt Socialt arbejde skal være dem, der samler og spreder den viden, der findes på området.

Ligeledes skal forskning styrkes. Den forskning, der foregår på RUC, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, SFI m.fl., er vigtig for, at udviklingen af frivilligheden i Danmark foregår på et oplyst grundlag. Ellers bliver det ideologi, mavefornemmelser og tidens trend, der afgør, hvor penge og støtte havner.  

Sociale problemer skal løses i fællesskab
Frivillige hjælper til med at løse tunge sociale problemer. Hjem til Alle alliancen hjælper unge ud af hjemløshed. De unges problemer er ikke kun et spørgsmål om tag over hovedet, men de har også brug for støtte til job, uddannelse, sundhed og til at få venner.

Tilsvarende har vi Folkebevægelsen mod Ensomhed – på en dyster baggrund: 212.000 voksne og 22.000 børn er ensomme. Når du er ensom, trives du dårligt, og du bliver syg. Sundhedsstyrelsen har således anslået, at ensomhed koster samfundet 7-8 milliarder kroner om året.

En lang række mennesker fra organisationer, erhvervsliv og det offentlige arbejder hårdt på at forebygge og afhjælpe ensomhed. Folkebevægelsen mod Ensomhed kan blive endnu større og hjælpe endnu flere. Samtidig skal vi forbedre Danmark til et mere rummeligt og inviterende fællesskab, hvor alle føler sig værdsat og i stand til at være med.

Når vi arbejder sammen på tværs af sektorer for at finde gode og varige løsninger på store samfundsmæssige problemer som f.eks. ensomhed, så rykker det. Der er ikke nødvendigvis bonus her og nu. Det kan vare 15 år eller mere, før vi ser resultater. Men det er vejen frem, hvis vi skal løse nogle af de store samfundsproblemer som sundhed, uddannelse og integration. Fonde som RealDania, Helsefonden og Nordea-fonden er allerede begyndt at støtte den type initiativer. Det offentlige bør følge med.

Frivillige i hver en afkrog
Vi skal have et frodigt blomstrende civilsamfund i hele Danmark. Mens kommuner centraliserer, skal civilsamfundet gøre det stik modsatte. Det frivillige skal foregå der, hvor vi bor. Ellers bliver det kun for dem, der har tid, råd og mulighed for at deltage.

I en ny civilsamfundsstrategi skal der være frivillige mennesker i hver en afkrog af Danmark, der brænder for at gøre noget for andre. Og det kan kommunerne støtte ved at give tilskud til kørsel og gode lokaler, så det bliver lettere at hjælpe andre.

Pårørende skal hjælpes
Foreninger spiller den vigtigste rolle i organiseringen af frivillige. Men et ofte overset problem, når vi diskuterer velfærd og civilsamfund, er pårørendes rolle.   

Mere end 750.000 af os danskere over 18 år hjælper en eller flere syge ældre mennesker. De fleste af os hjælper gerne, men 44 procent oplever, at det er nødvendigt at hjælpe, fordi det offentlige ikke hjælper nok. Som pårørende hjælper vi typisk i mange år. Hjælpen er helt uvurderlig for dem, vi hjælper, men har også en kæmpestor samfundsøkonomisk betydning.

Når vi hjælper i længere tid, slider det på vores helbred og påvirker vores arbejde og vores livskvalitet. Men der er ikke rigtig nogen til at hjælpe os, der hjælper. Støtte til pårørende er tilfældig og tager ofte kun udgangspunkt i den syge og ikke også i den pårørende. Vi skal skrue op for lyset på de pårørende, så de ikke slider sig selv op, mens de hjælper deres nærmeste.

En ny civilsamfundsstrategi bør forpligte kommunerne til at hjælpe pårørende og ansætte pårørendevejledere, der kan rådgive og tilbyde netværk og kurser.

Vi bør også have et nationalt videnscenter for pårørende, som skal indsamle viden om og dele erfaringer om, hvad der er bedst til at støtte pårørende. 

Vi ønsker den nye taskforce held og lykke med arbejdet – og bidrager gerne undervejs. 

Kilde

 • “Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012”, Torben Fridberg, Lars Skov Henriksen, SFI 2014
 • Marshall Ganz: Keynote: Collective Impact forum, Boston May 24. 2017.
 • ”Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse”, Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Hans-Peter Qvist: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund 2015

************************************************************************************

Frivillig-konsulent: Taskforce skal diskutere disse seks ting

Debat 22. juni 2017 kl. 5:45

DEBAT: Der er seks problematikker, som regeringens taskforce for civilsamfundet bør tage op, skriver Marie Baad Holdt, chefkonsulent hos Ingerfair.

Af Marie Baad Holdt 
Chefkonsulent hos Ingerfair

På min Folkemøde-debut nød jeg godt af mulighederne for at se frivillige organisationer og foreninger folde sig ud i debatter og events. Det var inspirerende at kunne gå fra Spejderne til Rotary til Samskabelsesarenaen til Kirkens Korshær og Mellemfolkeligt Samvirke over til en debat om hjemløse unge og senere debat om værdien af frivilligheden.

Folkemødet gav godt stof til eftertanke og en følelse af, at trods alt det dårlige, der sker i samfundet omkring os, er der også meget godt og et kæmpe engagement og vilje for at gøre mere for flere.

En af de samtaler, som optog mig meget, var snakken om den nye taskforce, som regeringen har nedsat.

FAKTA

Deltag i debatten!
Send en mail til debat@altinget.dk

Og netop taskforcen sætter gang i en undren hos mig. For hvad skal taskforcen, er den rigtigt sammensat, hvad kan de nå hen over sommeren (skal de ikke holde ferie?), og hvad kommer de mon frem til? Inspireret af disse samtaler og Ældre Sagens Lars Linderholms forslag i Altinget 20. juni til, hvad taskforcen også skal diskutere den kommende tid, er her et par tilføjelser.

1) Hvordan undgår vi start-stop-projekter?
Funding, hvad end det er fra kommune, stat eller fond, kræver nytænkning. Nye projekter, nye målgrupper eller nye områder. Det skaber ofte en stop-start-effekt, hvor gode projekter må stoppe på trods af succes, fordi det er svært at få støtte til blot at fortsætte det gode arbejde.

Derfor håber jeg, at taskforcen vil anbefale, at projekter, der kan vise, at de skaber en positiv forskel for sagen eller målgruppen (ikke bare, at de involverer mange frivillige), fortsat kan få støtte. Eller endnu bedre, at der bliver sat fokus på, hvordan organisationer kan hjælpes til at forankre projekterne og finde ekstern støtte, for eksempel fra virksomheder og lokale fonde.

2) Fokus væk fra sektoropdelt frivillighed
Frivilligheden i Danmark er sektoropdelt. Sociale indsatser, indsatser for en grønnere natur, idræt, kultur og sundhed arbejder hver for sig. Men de har meget at lære af hinanden. Det oplever jeg blandt andet, når vi på vores frivilligkoordinatoruddannelse har folk fra det boligsociale område sammen med kirkefolk, kommunefolk, patientforeninger og bridge-foreningen siddende rundt om bordet.

De skal gennem samme pensum, og de har samme udfordringer, men ofte hvert sit syn på tilgangen til problemet.

Derfor mener jeg, at en nedbrydning af sektorsiloerne vil hjælpe til, at vi kan arbejde mere på tværs.

3) Inddrag de mindre organisationer
Taskforcen er præget af store spillere i frivilligheden. Det giver mening, for det er jo dem, ministrene kender.

Derfor håber jeg, at taskforcen, trods sommerferien, hvor de fleste danskere tager et velfortjent hvil, vil søge at inddrage og hente inspiration fra de mange organisationer og foreninger og selvorganiserede frivilliggrupper, som udgør størstedelen af frivilligheden for at høre, hvad de mener er vigtigt.

Det er dem, der kæmper dag for dag for at overleve, fordi de ikke har en stor pengekiste af medlemsindtægter. Det er dem, der skal engagere civilsamfundet. Det er der, de fleste af os slår vores første frivillighedsfolder. De er vigtige at have med om bordet.

4) Er pengene fordelt rigtigt?
Når taskforcen nu alligevel kigger frivilligheden grundigt efter i sømmene, vil det være en fordel, hvis de også kigger på, hvordan pengene er fordelt – og som Lars Linderholm nævner: at der bliver delt viden på tværs fra Center for frivilligt socialt arbejde.

Det er fantastisk at have et videnscenter, der er fuldt støttet af regeringen, men det kan med fordel udvide sit område, så det ikke kun hjælper de sociale foreninger, men også de mange andre sektorer. Det er trods alt kun fire procent af de frivillige (SFI rapport 2012), der engagerer sig på det frivillige område.Vidensniveauet kunne styrkes endnu mere med et formelt og finansielt understøttet forskningscenter inden for civilsamfundet.

5) Opbakning til den selvorganiserede frivillighed
Foreninger er gode. De er organiserede, kan understøtte frivilligheden og er indtag til at vækste.

Men husk, at den selvorganiserede frivillighed, den frivillighed, der starter, fordi en engageret medborger ser et behov og agerer, ofte er startskuddet til noget, der vokser og senere bliver organiseret, (hvis behovet fortsat er der).

Dette engagement og den vilje til nattevagt, også uden for en forening, skal der stadig være plads til.

6) Samarbejder er vejen frem
Frivillige er drevet af motivation. De engagerer sig der, hvor de ser et behov, og hvor det giver mening for dem. Det være sig i en lokal forening, som Venligboer, på det lokale plejecenter eller i en stor organisation. Sådan er det nu engang, og det er der ikke noget galt i.

Derfor skal kommuner, organisationer og foreninger være bedre til at samarbejde og ikke kun have et mål om at være størst og først.

Kig efter behovet, og fordel pengene og ressourcerne der, hvor de giver mest gavn, i stedet for hver især at værne om egen organisering og måde at løse opgaverne på.

Jeg er sikker på, at den nye taskforce, der allerede har mødtes en gang, får travlt og nok at tale om. Og jeg vil glæde mig til at høre anbefalingerne, de kommer frem til – der ligger en stor byrde på deres skuldre om at få det hele med.

Nyhedsbrev - Frivillig Fredag 2017 - 13. juni 2017

Emne: Nyhedsbrev - Frivillig Fredag 2017

 

Kære medlemmer

 

Vi har 9/6 modtaget nedenstående mail fra Frivilligrådets sekretariat vedr. Frivillig Fredag 2017.

Frivillighedscenter Skive hjælper gerne med sparring på jeres evt. Frivillig Fredag arrangementer.

NB. Husk Frivillighedsbazaren på Skive Gymnasium 10.10.2017 – invitationen er tidligere sendt til jer.

Tilmelding og mere information: epost@skivegym.dk eller tlf. 97 52 24 66 - Tilmeldingsfrist: d. 2. oktober 2017

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

Frivillig Fredag - nyhedsmail juni 2017

Frivillig Fredag d. 29. september 2017

Foredrag, frivilligmesser, frivilligmarkeder og prisuddelinger. Der er ved at være gang i planlægningen af Frivillig Fredag arrangementer ude omkring. I Gladsaxe og Hørsholm afholdes frivilligbørs. I Odder går skoleelever tur med plejehjemsbeboere i projektet ”Unge går tur med ældre”, og i Odense fejres de frivillige med et Frivillig Galla.

 

Kampagne: #FrivilligFordi

Frivilligrådet vil på Folkemødet starte instagram-kampagnen #FrivilligFordi, hvor frivillige fortæller, hvorfor de er frivillige og på den måde viser værdien af frivilligheden. Kampagnen fortsætter i forbindelse med Frivillig Fredag. 

Følg os på Frivillig Fredags nye Instagram-side: https://www.instagram.com/frivilligfredag/

Plakat du selv kan udfylde med egne Frivillig Fredag arrangementer
Vi har fået udarbejdet en plakat med felter, hvor man selv kan indsætte beskrivelse, program eller lignende fra sit Frivillig Fredag arrangement. Plakaten er til fri afbenyttelse og kan downloades her: Plakat med skrivefelter

Bestil gratis merchandise
Hvis du vil modtage en merchandisepakke med bolsjer, balloner, klistermærker og plakater til dit arrangement, så send en e-mail til Katrine Tonboe Jacobsen: ktj@frivilligraadet.dk med navn og adresse, samt beskrivelse af dit arrangement. Du vil få tilsendt pakken i august.

I er altid velkomne til at kontakte Frivilligrådets sekretariat for sparring, spørgsmål og information. Vi sender løbende nyhedsmails og nyheder via hjemmeside og Facebook (https://www.facebook.com/pages/Frivillig-Fredag/209714809055601).

Med venlig hilsen

Frivilligrådets sekretariat
___________________________________________________________________________
For mere information, kontakt Katrine Tonboe Jacobsen, ktj@frivilligraadet.dk, tlf. 61 96 00 03

www.frivilligfredag.dk

Nyhedsbrev - 5 gode råd til fundraising for frivillige foreninger - oversigt de mest gavmilde fonde . . . - 7. juni 2017

Nyhedsbrev


Sendt: 7. juni 2017 12:53

Emne: 5 gode råd til fundraising for frivillige foreninger - oversigt de mest gavmilde fonde . . 

Kære medlemmer af Frivillighedscenter Skive og medlemmer af Frivilligrådet. 

Nedenstående sendes til jer som orientering.

Frivillighedscenter Skive hjælper gerne med idèudvikling og sparring på jeres ansøgning.

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

5 gode råd til fundraising for frivillige foreninger

Claus Nordahl | 3. april 2017 kl. 13:15

 

Med fundraising er der fri leg, men husk på, at ”enhver form for opfordring til at yde bidrag til et forud angivet formål”, er omfattet af Indsamlingsloven.  (Foto: Colourbox)

GUIDE: Uanset om jeres frivillige forening ønsker at skaffe penge hos det offentlige, hos private fonde, via sponsoraftaler eller ved at arrangere loppemarkeder og andre aktiviteter, får I her gode råd og tips.

Flere og flere frivillige foreninger fokuserer deres energi på at skaffe økonomisk støtte til foreningens drift eller nye aktiviteter ved hjælp af fundraising. Kontingentopkrævninger og medlemsstøtte er dermed blevet suppleret med en mere professionel tilgang til fundraising. En opgørelse fra danmarksfonde.dk viser da også, at der er en del penge at hente hos fondene. 141 af de største fonde uddelte nemlig 8,6 milliarder kroner i 2015.

Men konkurrencen om midlerne er hård, og foreningerne skal i højere grad gøre sig umage for at få del i både de offentlige og private midler.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der er det nationale udviklings-, kompetence- og videnscenter om frivilligheden på velfærdsområdet har derfor lavet en guide, der giver frivillige foreninger, netværk og grupperinger en introduktion til fundraising. Guiden skaber et godt overblik over eksisterende finansieringsmuligheder. Civilsamfundets Videnscenter bringer her 5 gode råd til, hvordan frivillige foreninger får succes med fundraising. Den fulde guide kan læses hos Center for Frivilligt Socialt arbejde her.


1. OFFENTLIG STØTTE - kend loven og søg målrettet

Som forening kan I søge om økonomisk støtte lokalt i jeres kommune.

Kommunerne støtter foreningslivet efter forskellige love - blandt andre § 18 og § 79 i Lov om social service, samt Folkeoplysningsloven. Men kommunerne har en vis frihed til at fortolke loven. I kan derfor henvende jer til socialforvaltningen i den pågældende kommune for at få at vide, hvordan den enkelte kommune yder støtte.

De statslige støtte- og puljemidler administreres typisk af forskellige fagministerier.

Puljerne er typisk fokuseret på et indsatsområde, så foreningens aktiviteter skal understøtte disse.

Statslige puljer og støtteordninger giver i øvrigt ikke midler til lokalforeningers generelle drift og almindelige aktiviteter.

Børne- og Socialministeriets puljer til frivillige sociale organisationer kan findes på Puljeportalen

Offentlige puljer gives ofte kun i en afgrænset tidsperiode på normalt op til tre år. Som regel kan man kun søge støtte til aktiviteter, der ikke er sat i gang på ansøgningstidspunktet. Samtidig skal foreningen være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens CVR-register og have et CVR-nummer for at kunne modtage tilskud.


2. PRIVATE FONDE OG LEGATER - fortæl om de nye tiltag og søg i god tid

I Danmark findes der mere end 10.000 private fonde og legater, og de uddeler mere end 2-3 gange så mange midler som de offentlige.

Private fonde kan være nemmere at gå i dialog med om støtte. De stiller heller ikke helt så store krav til ansøgningernes indhold. Og i nogle tilfælde er der meget få eller ingen krav om afrapportering af projektet.

Der er ofte fokus på en nyhedsværdi, så man kan sjældent søge midler til almindelig drift.

Fondene vil typisk gerne støtte nye aktiviteter, som gør en positiv forskel.

De private fonde støtter næsten alle udelukkende aktiviteter, som ikke er igangsat inden fonden behandler jeres ansøgning.

Fondens forventede sagsbehandlingstid fremgår som regel af fondens hjemmeside. Som udgangspunkt er det vigtigt at søge mindst 3-6 måneder før, man skal bruge midlerne, og endnu tidligere hvis der er tale om ansøgninger i forbindelse med større projekter.


3. SPONSORATER - kend jeres værdi og få hurtigt svar..

Sponsorater er ikke kun forbeholdt de store foreninger og sportsklubber, men kan også være en mulighed for mindre foreninger.

Ofte sponseres en virksomhed, enten fordi sponsoren kan se en værdiforøgelse af deres brand, eller fordi de blot vil støtte en god sag. Inden I kontakter en virksomhed, skal I derfor tænke grundigt over, om og i givet fald hvad foreningen selv kan tilbyde, som kan have værdi for virksomheden.

En fordel ved at kontakte virksomheder fremfor at søge offentlige eller private støttemidler er, at virksomheder er hurtige til at sige ja eller nej, og at man ikke skal vente i mange måneder på at få svar om støtte.


4. ERHVERVSSAMARBEJDER - tænk kreativt

Flere foreninger udnytter i disse år mulighederne i erhvervssamarbejder. Det er nemlig billigere for virksomheder at støtte med naturalier end at støtte med et kontant beløb.

Det kan være alt fra materialer, gaver, arbejdskraft, netværk eller lokaler. Eller måske kan foreningen og virksomheden ligefrem arbejde sammen. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Dog er det vigtigt, at foreningen kan stå inde for den pågældende virksomheds forretningsprofil.

Vigtigst er det at sørge for at gøre det så nemt som muligt for virksomheden at sige ja og medvirke i et samarbejde. Eksempelvis kan foreningen lave en konkurrence, hvor virksomheder giver præmier mod at få reklame, eller hvor deltagerne skal henvende sig i en bestemt butik for at kunne deltage.

Før der tages kontakt til virksomheden, er det vigtigt, at I tænker grundigt over, hvordan et evt. samarbejde kan give værdi for netop denne virksomhed.


5. AKTIVITETER - fri leg men husk loven og nævnet

Udnyt, at foreningen også har mulighed for at lave en lang række aktiviteter med eller uden samarbejde med virksomheder. Det kan både være helt små aktiviteter eller større events og arrangementer lige fra loppemarked og auktion til fundraising-middage og indsamlingsløb.

Men husk på, at ”enhver form for opfordring til at yde bidrag til et forud angivet formål”, er omfattet afIndsamlingsloven.

Enkelte aktiviteter er dog fritaget fra anmeldelsespligten. Besøg indsamlingsnaevnet.dk. eller læs hele guidenfra Center for Frivilligt Socialt Arbejde her for at blive klogere.

guiden fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde findes desuden en bruttoliste over, hvad en fondsansøgning som minimum skal indeholde samt gode links til fonde og offentlige puljer.

 

De mest gavmilde fonde

 

Placering

Fond

Uddelinger i 2014 i mio. kr.

Uddelinger i 2015 i mio. kr.

1

Novo Nordisk Fonden

732,57

914

2

A.P. Møller Fonden

931,53

780,83

3

Realdania

838

761

4

VILLUM FONDEN

941,5

594,31

5

TrygFonden

550

550

6

Nordea-fonden

434,71

489,01

7

Lundbeckfonden

474

442

8

LEGO Fonden

177,87

272,12

9

VELUX FONDE

161,35

220,82

10

Augustinus Fonden

185,17

211

11

Carlsbergfondet

191,42

193,41

12

Det Obelske Familiefond

237,8

174,8

13

Aarhus Universitets Forskningsfond

57,42

172,93

14

Industriens Fond

73,81

121,51

15

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

109

109,00*

16

Ny Carlsbergfondet

93,33

106

17

Oticon Fonden

87,8

98,9

18

Knud Højgaards Fond

62

91

19

Egmont Fonden

72,8

88,25

20

Bikubenfonden

59,9

72,37

21

Hempel Fonden

178,96

56,45

22

Købmand Herman Sallings Fond

227,86

49,67

23

OJD Fonden

48,17

48,17*

24

Aage V. Jensen Naturfond

48,5

43

25

Lauritzen Fonden

39,83

20,4

Kilde: Den Danske Fondsanalyse 2016 fra Kraft & Partners: 

*Da fondenes regnskabsår ikke følger kalenderåret, har det ikke været muligt at fremskaffe de seneste tal for 2015/2016. Derfor genbruges tallene for 2014/2015 i opgørelsen.

Frivillighedscenter Skive hjælper gerne med idèudvikling og sparring af jeres ansøgning.

Fundraising kursus er i støbeskeen – forventes tilbudt i efteråret 2017.

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - Udviklingspulje til den frivillige integrationsindsats . . . - 7. juni 2017

Nyhedsbrev

Sendt: 7. juni 2017 13:47

Emne: Udviklingspulje til den frivillige integrationsindsats . . .

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte den frivillige integrationsindsats i civilsamfundet og foreningslivet. Der gives støtte til projekter, der styrker civilsamfundets bidrag til integrationen af flygtninge og familiesammenførte gennem udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder.

De frivillige foreninger spiller en vigtig rolle i at fremme flygtninge og indvandreres integration i det danske samfund. Netop fordi de er frivillige, kan de supplere de indsatser, som sker i regi af offentlige myndigheder og tilbyde noget, som det offentlige ikke kan. Gode ideer, nye metoder eller samarbejdsformer kan i frivilligt regi lettere omsættes til initiativer og tilbud til målgruppen, og de frivillige medarbejdere i projekterne kan bidrage med et stærkt personligt engagement. Med puljen understøttes denne nytænkning, og der gives mulighed for at afprøve metoderne i praksis, eller udbrede dem til nye områder.

Der udmøntes 5,2 mio. kr. i ansøgningsrunden for 2017. Puljen udbydes igen i 2018, hvor der udmøntes 2,3 mio. kr. 

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af frivillige organisationer, civilsamfundsaktører, ngo´er m. fl. Kommuner og regioner kan ikke ansøge om tilskud fra puljen, men kan indgå i samarbejdsprojekter, hvis den primære projektholder er en ngo´er eller frivillig organisation, og hvis projektet indeholder frivilliges indsats. Om et samarbejdsprojekt i tilstrækkelig grad lever op til kravet om frivillighed, afgøres på baggrund af en konkret vurdering. 

Ansøgningsfrist og ansøgningsmateriale

Ansøgningsskema og budgetskabelon skal udfyldes og indsendes via den elektroniske ansøgningsportal senest den 15. august 2017 kl.. 23.55.

Hent puljevejledning

Hent ansøgningsskema

Hent budgetskabelon

Praktiske oplysninger

Spørgsmål kan stilles til puljepostkassen på e-mail pulje@siri.dk eller på telefon 72 14 22 07 kl. 10-15.

Ansøgnings- og budgetskema findes på ministeriets hjemmeside http://uim.dk/puljer/aktuelle-puljer. Skemaerne udfyldes elektronisk og indsendes som vedhæftede filer via SIRI´s ansøgningsportal. Vejledning til ansøgningsportalen og link til logon med NemId findes her: http://uim.dk/puljer/sadan-ansoger-du-om-midler.

SIDST OPDATERET 29/05 2017

Nyhedsbrev - 15 timers-ordningen er blevet forlænget året ud . . . - 6. juni 2017

Emne: Nyhedsbrev - 15 timers-ordningen er blevet forlænget året ud . . .

KildeFrivilligcentre & Selvhjælp Danmark, 2. juni 2017  (FriSe)

15 timers-ordningen er blevet forlænget året ud

Pr. 5. juni 2017 er det igen muligt for dagpenge- og efterlønsmodtagere at udføre frivilligt arbejde i op til 15 timer om ugen uden modregning i deres ydelse. Folketinget vedtog tirsdag 30. maj et lovforslag, der forlænger forsøgsordningen, der ellers ophørte 20. marts. FriSes bestyrelse har tidligere tilkendegivet sin opbakning til lovforslaget i et høringssvar.


I følge lovforslaget skal et arbejdsløshedskassemedlem - i perioden fra den 5. juni 2017 til den 31. december 2017 – kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen uden fradrag i ydelse.
En permanent ordning med nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde skal træde i kraft næste år og regeringen har fremlagt et udspil. Men på trods af et bredt flertal for bedre muligheder for frivilligt arbejde, trækker forhandlingerne ud

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - Fonde og legater i Legatbogen - Maj 2017

Emne: Nyhedsbrev - Fonde og legater i Legatbogen

Kære medlemmer

Vi har modtaget nedenstående mail /nyhed, som jeg straks videresender til jer.

Der er nyttig viden og information at hente – brug nedenstående link.

Vi vil også lægge linket på vores hjemmeside, under ”om frivillighed”, som foreslået.

NB. Kursus i Fundraising er i støbeskeen . . . 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Hej Frivillighedscenter Skive

Jeg arbejder hos virksomheden Legatbogen, der er et gratis online register over alle fonde og legater i Danmark. Jeg kan se, at I inde på jeres hjemmeside har en side, der hedder "Om frivillighed", og det er min opfattelse, at vores hjemmeside vil passe rigtig fint ind her (http://www.frivillighedscenterskive.dk/om-frivillighed/). Her kan den kan være til stor gavn for både foreninger og frivillige, der benytter jeres side, hvis de skal søge om økonomisk støtte fra diverse foreningstilskud samt legater og fonde i Danmark. 

Jeg har nedenstående skrevet en kort beskrivelse og indsat et link til vores hjemmeside, så I kan se hvad vi står for. 

Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark. Vi drømmer om at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Vi er en impact first virksomhed, hvorfor vores søgemaskine er gratis. Vi har udviklet den i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Her er linket til hjemmesiden: https://www.legatbogen.dk/

I er velkommen til at kontakte mig her eller på 4244 7402, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen / Kind regards

Caroline Grauengaard
Content Manager

+45 4244 7402

www.legatbogen.dk

c/o CBS/CSE
Porcelænshaven 26, 3. sal
2000 Frederiksberg

Nyhedsbrev - 16. maj 2017

Nyhedsbrev
Sendt: 16. maj 2017 12:31
Emne: Artikel fra Altinget 16.05.17 – ”Civilsamfundet er løsningen, når tilliden til markedet og staten forsvinder”

Nedenstående artikel er fra Altinget i dag 16.05.17. Det er en interessant og aktuel artikel.

Frivillighedscenter Skive medvirker fortsat meget gerne til at styrke civilsamfundet, og til at bygge bro mellem mennesker,  jf. teksten under billedet.

Med venliig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

                                                                                               

Civilsamfundet er løsningen, når tilliden til markedet og staten forsvinder

Medborgerland  Camilla Schwalbe | 16. maj 2017 kl. 5:50

Sporten, kulturen, foreningerne, spejderne og kirken kan og skal bygge bro mellem mennesker, hvor der nu er en kløft. (Foto: Jakob Vibe/Scanpix)

KLUMME: Civilsamfundet er den smeltedigel, der kan bringe os borgere tættere på hinanden, skabe dialog og forståelse for hinanden, skriver Camilla Schwalbe, som er ny klummeskribent hos Altinget: civilsamfund. 

Marked, stat og civilsamfund udgør grundsøjlerne i et Danmark, der historisk set har bygget på sunde demokratiske værdier som tillid, respekt og næstekærlighed mellem ligeværdige medborgere.

Med hvad sker der så, når staten og markedet i kølvandet på en finanskrise, en skævvridende globalisering og en resultatløs krig mod gale mørkemænd har mistet sin troværdighed og opbakning?

Hvad sker der, når medborgerne vender det politiske system – magtapparatet – ryggen, fordi de simpelthen ikke stoler eller tror på dem?

Hvad sker der, når markedet – som selvfølgelig altid har været forhadt af visse samfundsgrupper – bliver endnu mere forhadt, fordi det er uhæmmet, utøjlet og efterlader alt for mange midt i møget?

CITAT

Højrepopulismen er på fremfærd som et resultat af, at vi har oplevet et politisk system, der hverken i ord eller handling har kunnet finde løsninger på de udfordringer, der fylder i hverdagen for mange mennesker.

Camilla Schwalbe Klummeskribent

Så opstår der konflikt, polarisering og isolation. Så eroderer fundamentet under Danmark. Så bliver vi en nation bygget på mistillid, lukkethed og utryghed.

Og uden at tage munden for fuld, så må vi erkende, at det er den skæbnesvangre udvikling, som vi har været vidne til de seneste par år.

Vi river ned, hvor vi skulle bygge op
Højrepopulismen er på fremfærd som et resultat af, at vi har oplevet et politisk system, der hverken i ord eller handling har kunnet finde løsninger på de udfordringer, der fylder i hverdagen for mange mennesker. I Danmark har vi heldigvis – måske på grund af vores størrelse – kunne drukne en del af disse strømninger i det realpolitiske parlamentariske arbejde, men hos befolkningen er de anti-demokratiske værdier blevet til en stærk understrøm, som nyder mere og mere opbakning og legitimitet.

Vores velfærdssamfund, der er bygget på tillid til, at vi hver især gør vores, smuldrer langsomt, og flere og flere søger løsninger, der sikrer dem og deres egne som et værn mod utrygheden.

Vores tillid til hinanden og troen på, at vores lands succes, som historiebøgerne vil kunne bekræfte, bygger på samspillet mellem vores forskelligheder, erstattes af en trang til at isolere sig med dem, der minder mest om os selv, og så samtidig fordømme resten af vores ligemænd og medborgere.

En vedholdende kritik af magten og eliten er i min optik sund – den sikrer årvågenhed og et nærvær fra medborgerne. Men når den kritik flytter sig til en kritik af demokratiet og en generel mistillid, så er der mere end bare fare på færde. Så er vi ved at rive ned, hvor vi skulle bygge op.

Civilsamfundet er vores smeltedigel
Jeg tror på, at en del af løsningen på dette stille opbrud, vi oplever, skal findes i civilsamfundet. Det er ikke for at lyde højstemt, men civilsamfundet er den smeltedigel, der kan bringe os borgere tættere på hinanden, skabe dialog og forståelse for hinanden.

Det er civilsamfundet og deltagelsen i det, som kan lægge byggestenene til et Danmark, der igen hviler på demokratiske værdier.

Derfor skal vores civilsamfund også begunstiges så meget som muligt i disse år. Derfor skal sporten, kulturen, foreningerne, spejderne og kirken også vende sig ud ad mod samfundet som aldrig før. Civilsamfundet kan og skal bygge bro mellem mennesker, hvor der nu er en kløft.

Sporten, hvor vi som primater sveder skulder ved skulder, styrker sammenholdet og fællesskabet. Og når vi falder og slår os, så oplever vi det helt banale og metaforiske, at vi alle bløder rødt, uanset hudfarve.

Kulturen, hvor vi med sanser dyrker forskellighederne og oplever, hvad vi kan skabe på tværs af religion, etnicitet, seksualitet, politiske overbevisning med mere.

I foreningerne, uanset om det handler om vinterbadning, poesi eller madlavning, hvor vi kommer hinanden ved, ikke fordi vi er ens, men fordi vi har en fælles interesse, vi vil dyrke.

Alle de steder er civilsamfundet løftestangen til det demokratiske Danmark, som vi holder så meget af.

Jeg tror på, at vi skal styrke vilkårene for vores civilsamfund. Jeg tror på, at vi skal hylde det. Jeg tror på, at civilsamfundet – medborgerlandet – er en stor del af løsningen på, hvordan vi skaber et trygt og sammenhængende Danmark igen.

 Camilla Schwalbe er rådgiver og partner i Danmarks første socialøkonomiske kommunikationsbureau, SIVIL. Klummen er fast tilbagevendende og alene udtryk for skribentens egen holdning.

Invitation til Frivillighedsbazar 2017

Kære medlemmer

På vegne af:

Skive Gymnasium & HF – Projekt Frivillig – Frivillighedscenter Skive sendes her vedhæftet Invitation til Frivillighedsbazar på Skive Gymnasium, tirsdag den 10.10.2017

Uddybende se invitationen. 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

I har opgaverne, vi har de unge!

Kære frivillige foreninger og grupper i Skive kommune og omegn

I efteråret holder Skive Gymnasium & HF Frivillighedsbazar, hvor vi inviterer alle typer af frivillige foreninger til at komme og være med. Hver forening/gruppe får en stand, hvor I kan præsentere jeres arbejde for gymnasiets ca. 700 elever. Derudover bliver der mulighed for at fortælle om sin forening i et kort oplæg. Vi håber, at I også vil byde ind med konkurrencer, jobopslag om ledige frivillige jobs, indslag med nuværende unge frivilllige og andre spændende idéer.

Frivillighedsbazaren finder sted d. 10/10 2017 og løber fra kl. 10.00 til 13.15.

Som optakt vil Mia Louise Justesen, som er konsulent i Projekt Frivillig, holde et fælles oplæg om frivilligt arbejde og hvad det kan give af personlig erfaring og oplevelser.

Frivillighedsbazaren arrangeres i samarbejde med Frivillighedscenter Skive og Projekt Frivillig.

Venlig hilsen Skive Gymnasium & HF

Som pdf

Nyhedsbrev - nyttig viden . . . Marts 2017

Kære medlemmer

Nedenstående er nyttig viden og links.

Husk generalforsamling i Frivillighedscenter Skive 20. marts kl. 17 i Møllegården, Møllegade 5, 7800 Skive

Der vil blive serveret en let anretning. Tilmelding er derfor nødvendigt.

Tilmelding senest 10. marts

til Inger Marie Toft, tlf. 97 52 58 73 (bedst mellem kl. 17 og 19)  

mail: ingermarietoft@privat.dk

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Guider om frivillighed og foreningsliv

7. marts 2017

 

Hvilke krav er der, når man etablerer en forening? Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi. Hvordan får vi fat på flere frivillige? Det er nogle af de spørgsmål, man kan få besvaret i CFSA’s mere end 40 gratis online guider for frivillige, foreninger og kommuner.

7. marts 2017

CFSA står for Center for Frivilligt Socialt Arbejde. På centerets hjemmeside kan man finde over 40 gratis guider. Nogle af dem er målrettede frivilligt socialt arbejde, men mange af dem er nyttige for enhver, der arbejder i en forening.

Blandt guiderne er:

 • Sådan starter I en ny forening
 • Sådan registrerer I jeres forening
 • Sådan rekrutterer I nye frivillige
 • Moms og foreninger
 • Sådan skriver I jeres egne vedtægter
 • Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi
 • Fastholdelse af frivillige - om motivation og trivsel
 • Bestyrelsens opgaver
 • Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger

CFSA’s guider for frivillighed og foreninger

Kurser

CFSA har også en omfattende kursusvirksomhed. På forårets program er blandt andet:

Undgå problemer - Få styr på jura, love og regler for foreninger og frivillige
Har du styr på de juridiske rammer og regler – og kender du til den lovgivning, som gælder for foreninger og frivillige? På dette kursus får du en solid introduktion og gennemgang af feltet, så du bliver i stand til at styre uden om de gængse fælder og faldgruber i dit frivillige foreningsarbejde.

Bliv hørt på rådhuset! Politisk interessevaretagelse for frivillige foreninger
På dette kursus får du viden, tips og fif til, hvordan du kan styrke kontakten med kommunalpolitikerne og den administrative ledelse i din kommune. Målet er, at du som ansat leder eller ledende bestyrelsesmedlem i din organisation bliver bedre til at agere i den lokale politiske verden.

CFSA’s kursusside

Relaterede nyheder

Foreningsliv

 

© Teksten må viderebringes med angivelse af Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside og eventuel forfatter som kilde.

GENERALFORSAMLING i Frivillighedscenter Skive

 

Der indkaldes til

GENERALFORSAMLING

i Frivillighedscenter Skive 
mandag den 20. marts 2017 kl. 17.00 
på Møllegården, Møllegade 5, Skive

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Dagsorden vil blive sendt til medlemmer pr. mail.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i
hænde senest 27.02.17

På valg er:

 • John Sørensen (modtager genvalg)
 • Anne-Mette L. Kristensen (modtager genvalg)
 • Lillian B. Kristensen (modtager genvalg)
 • Inger Simonsen (modtager ikke genvalg)


Der vil blive serveret en let anretning.

Tilmelding er derfor nødvendigt.

Tilmelding til Inger Marie Toft, tlf. 97 52 58 73

senest 10. marts bedst mellem kl. 17.00 og 19.00

 

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

PDF

Nyhedsbrev Frivilligrådet februar 2017

Kære alle

 

Vi videresender hermed seneste nyt fra Frivilligrådet.

 

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

 

 

FRIVILLIGRÅDET: FJERN REGLER FOR, HVAD LEDIGE MÅ LAVE I DERES FRITID

Et virvar af regler bestemmer, hvor og hvor længe dagpenge- og efterlønsmodtagere må være frivillige i deres fritid uden at miste deres ydelser. Beskæftigelsesministeren bør luge gevaldigt ud i regelkaosset, skriver Frivilligrådets formand Vibe Klarup i et debatindlæg i Altinget Civilsamfund i dag, d. 7. februar 2017.

Læs Vibe Klarups debatindlæg

INVESTÉR I DEN LOKALE FRIVILLIGHED

Hvis frivillige i idrætsforeninger, spejdere og sociale foreninger skal løfte flere sociale opgaver, kræver det større kommunal opbakning, en politisk vision og bedre kommunikation foreninger og kommuner imellem, siger Frivilligrådets formand Vibe Klarup i Radioavisen d. 2. februar 2017.

Hør Frivilligrådets formand, Vibe Klarup i Radioavisen

FRIVILLIGRÅDET: UNØDVENDIGT MED ØVRE GRÆNSE

Frivilligrådet er meget bekymrede for de negative konsekvenser, hvis regler for frivilligt arbejde for ledige strammes. Når 15-timersreglen ophører d. 20. marts, vil mange ledige sandsynligvis blive nødt til at begrænse deres frivillige engagement. Reglen har gjort det muligt for ledige at arbejde frivilligt uden at blive trukket i ydelser i op til 15 timer om ugen. Reglen var dog kun en forsøgsordning. Hvis den ikke bliver permanentgjort må ledige igen kun arbejde frivilligt 4 timer om ugen.

Frivilligrådets formand, Vibe Klarup kalder reglerne helt unødvendige i en artikel i Altinget Civilsamfund:

”Der er i forvejen en meget klar beskrivelse af, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi kan ikke forstå, hvorfor det er nødvendigt med endnu et sæt regler, som begrænser folks fritidsliv”.

Læs mere i Altinget Civilsamfund.

FRIVILLIGRÅDET: SLUT MED VIDEN OG OVERBLIK

Frivilligrådet udsendte d. 19. januar en pressemeddelelse.

Den årlige oversigt fra Børne- og Socialministeriet over kommunernes støtte til det frivillige sociale område, den såkaldte § 18-redegørelse udkom d. 19. januar. Det er sidste gang den udkommer. Frivilligrådet finder det ærgerligt, at redegørelsen nu afskaffes, da der i høj grad er brug for mere viden om kommunernes finansiering af frivilligheden.

Redegørelsen viser nemlig, at der er meget store udsving i, hvor meget de enkelte kommuner udbetaler af det bloktilskud, de modtager fra staten til de frivillige. I 2015 udbetalte 22 % af kommunerne under 50 % af bloktilskuddet.


”Frivilligrådet finder det problematisk, at så mange kommuner udbetaler så lidt af bloktilskuddet. Og med redegørelsens afskaffelse bliver det nu vanskeligere at følge op på, om bloktilskuddet bliver anvendt efter formålet”, siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup.

ER DET KOMMUNENS BORGERE ELLER BORGERNES KOMMUNE?

Lad de frivillige stille de store spørgsmål. De ved til tider bedre, hvor skoen trykker, lyder opfordringen fra Frivilligrådets formand, Vibe Klarup.


En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at 
foreningerne er lunkne over for kommunale samarbejder. Undersøgelsen viser blandt andet, at foreningerne vægter samarbejdet med kommunerne relativt lavt, og at mange af dem er kritiske overfor tanken om at skulle bidrage til at løse kommunale opgaver.


Og dét overrasker ikke Frivilligrådets formand, Vibe Klarup. Tværtimod kan hun snildt sætte sig ind i foreningernes skepsis:


”Jeg kan sagtens forstå, at foreningerne er forbeholdne overfor samarbejdet med kommunerne. Frivillige motiveres ikke af at hjælpe kommunen med bedre velfærdsydelser, men af at gøre en forskel for deres sag og brugere. Samarbejdet bør være drevet af en politisk vision om at skabe et bedre samfund – ikke af at skabe bedre kommunale ydelser og service,” siger hun.

Læs mere i Altinget Civilsamfund

FRIVILLIG FREDAG 2017

VIS VÆRDIEN

Fredag d. 29. september er det endnu engang Frivillig Fredag, Danmarks nationale frivillighedsdag. Frivillig Fredag er dagen, hvor de frivillige og frivilligheden fejres, hyldes og synliggøres. Antallet af aktiviteter på Frivillig Fredag er vokset støt siden dagen blev lanceret i 2011. Sidste år var der over 400 aktiviteter landet over. Det er i år igen Frivilligrådet, der koordinerer indsatsen nationalt omkring Frivillig Fredag.

Temaet for Frivillig Fredag 2017 er Vis værdien. Med dette tema opfordrer Frivilligrådet til, at dagen bruges som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og den enkelte.

Læs mere om Frivillig Fredag og årets tema på www.frivilligfredag.dk   

Med venlig hilsen

FRIVILLIGRÅDET

Hvis du har kommentarer til indholdet eller ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, så send en mail til Frivilligrådet påinfo@frivilligraadet.dk.

NY DATO - Nyttigt kursus tilbud 28.01.17 - BESTYRELSESARBEJDET – OPGAVER OG ANSVAR

Det tidligere annoncerede kursus måtte udsættes, fordi kursusleder blev syg.

Den nye dato er lørdag den 28. januar 2017 – uddybende se nedenstående.

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

På arrangørernes vegne.

Med venlig hilsen


Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

Kære frivillige bestyrelser           

Hjerneskadeforeningen Skive, Osteoporoseforeningen Skive, Cafe Lydhør Skive - i samarbejde med Frivillighedscenter Skive -

inviterer alle frivillige bestyrelsesmedlemmer  til nedenstående kursus:

”BESTYRELSESARBEJDET – OPGAVER OG ANSVAR” 

Kurset er både for dig der er ny i bestyrelsen, og for dig der trænger til at genfinde fokus og få inspiration til at udvikle indsatsen

og resultaterne af dit bestyrelsesarbejde. 

Vi sætter fokus på roller og ansvar. 

Du vil få indblik i typiske emner og arbejdsområder, som bliver varetaget af en bestyrelse – herunder foreningens visionsarbejde. 

Kurset er praksisorienteret og veksler mellem oplæg og drøftelser. 

På dette kursus får du indblik i opgaverne med at sikre, at organisationens mission og visioner omsættes til konkrete aktiviteter. 

Kurset gennemføres ved mindst 15 tilmeldinger.

DATO:  28. januar 2017

TID:  Kl. 10-16     (Dørene åbner kl. 9 til rundstykker og kaffe)

STED: Møllegården
PRIS: Selve kurset er gratis, dog serveres rundstykke med pålæg, let frokost og kaffe/the ab libitum. Prisen for forplejning 100 kr. som betales ved tilmelding. 
TILMELDING: Kontakt Elice Lunde på 29 41 93 89. Der er et begrænset antal pladser, så der er tale om første til mølle. Tilmelding senest 14. januar.

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

På arrangørernes vegne

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Publiceret 18-12-2018