Vi håber at INFO siden vil hjælpe jer i det frivillige arbejde.

Kursus - Samskabelse - sådan udvikler I nye løsninger i Fællesskab

 

Frivillighedscenter Skive tilbyder kurs

Samskabelse -  sådan udvikler I nye løsninger i Fællesskab

Tid: Tirsdag den 11. december 2018, kl. 10.00 - 16.00
Sted:  Møllegården, Møllegade 5, 7800  Skive

Kurset Samskabelse kommer ind på følgende punkter:

Rammesætning: Samskabelse - hvorfor og hvad er det?

Fire skridt i samskabelsen:

 • Målgruppen: Hvilke ressourcer og muligheder findes?
 • Afsæt for samskabelsen: Udfordring eller behov:
 • At sætte holdet.
 • Idèudvikling - Borgeren, frivillige og ansattes perspektiver i spil

 

Samskaberens roller og opgaver - hvilke kompetencer skal der til?

Underviser på kurset: Theis Rud Lauesen, Center for frivilligt socialt arbejde

Hvem kan deltage i lokale  kurser?

Lokale kurser er forbeholdt frivillige og ansatte fra det frivillige sociale område.

Ansatte medarbejdere i kommuner, regioner og private virksomheder kan ikke

deltage i  lokale kurser.

Kurset er gratis

 

Tilmelding senest mandag den 3. december 2018

mail: post.frivillighedscenterskive@gmail.com

 

Venlig hilsen

Frivillighedscenter Skive

 

Frivillighedscenter Skive – Møllegården –  Møllegade 5 – 7800 Skive – tlf.: 9915 5772

e-mail: post.frivillighedscenterskive@gmail.com

Mødrehjælpen kommer til Skive!

Kom til informationsmøde

Tid:            Torsdag den 29. november 2018,  kl. 17.00 - 18.30

Sted:         Møllegården, Møllegade 5, 7800 Skive

Mødrehjælpen starter lokalforening med butik i Skive.

I den forbindelse søger vi frivillige, som vil være med fra start og skabe en stærk lokalforening.

Mødet er åbent for alle med interesse for Mødrehjælpen.

Mødrehjælpens frivilligkonsulenter fortæller om lokalforeningens arbejde.

Pernille Kristoffersen, rådgivningschef for Mødrehjælpens rådgivningshus Aarhus, fortæller om Mødrehjælpens generelle arbejde. Lokalforeningens hovedformål er at tilbyde netværksbaserede aktiviteter for børn og forældre, der befinder sig i en svær situation. Derudover skal lokalforeningen i Skive åbne og drive Mødrehjælpens butik med genbrug til børn. Butikken er åben for alle, der vil gøre et godt køb og støtte en god sag. Overskuddet fra butikken går primært til de lokale familieaktiviteter samt til Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning.                                                               

For at komme godt fra land, har vi brug for frivillige, der - , som bestyrelsesmedlemmer, vil være med til at lede og drive lokalforeningen samt frivillige, der vil engagere sig i opstart af aktiviteter og butik.

Lyder det noget for dig eller en i din omgangskreds, håber vi at se jer til vores informationsmøde.

Med venlig hilsen

Mødrehjælpen og Frivillighedscenter Skive

Frivillighedscenter Skive – Møllegården –  Møllegade 5 – 7800 Skive – tlf.: 9915 5772

  e-mail: post.frivillighedscenterskive@gmail.com

Nyhedsbrev - Danske unge er topmotiverede for at arbejde frivilligt - 10. september 2018

HUSK Tilmelding til Frivillighedsbazar - Danske unge er topmotiverede for at arbejde frivilligt

Her er vedhæftet invitation til Frivillighedsbazar 10.10.2018   (sendt første gang i maj)

Det er en god mulighed for synliggørelse og evt. nye frivillige.

Uddybende vedr. tilmelding, program mv. se vedhæftede.

Tilmelding:

Pr. e-mail til epost@skivegym.dk

Tilmeldingsfrist: d. 28. september

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

Annoncen i Midt På Ugen 23.05.18

Danske unge er topmotiverede for at arbejde frivilligt – klik på nedenstående link – og se hvordan og hvorfor . . .

https://www.altinget.dk/artikel/i-tal-danske-unge-er-topmotiverede-for-at-arbejde-frivilligt#.W5Y-WRUCo4t.email

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - Kursuskatalog fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde - 5. september 2018

Kære medlemmer

Så kom det nye kursuskatalog fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Vi sender her Kursuskataloget til medlemmer af Frivillighedscenter Skive, og beder jer pege på 2-3 kurser, som I ønsker/har behov for.

De 2-3 kurser, som flest peger på, vil søges tilbudt lokalt i 2019.

Vi beder jer melde tilbage SENEST 1. oktober

Være også opmærksom på ny og nemmere mulighed for at få et gratis LOKALT kursus i jeres frivillige forening/–gruppe.

Klik på nedenstående link – gå ind under kurser – og her ind på lokale kurser.

Ansøgningsfrist for gratis lokale kurser er 17. september !!

Se det nye kursuskatalog her:

https://frivillighed.dk/publikationer/cfsas-kompetenceforum-kurser-webinarer-og-andre-kompetencetilbud-efteraar-2018

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - Nyttige guides og viden - 30. august 2018

Her er vedhæftet guides med nyttig viden til frivillige og foreninger, og til kommuner, regioner og offentlige institutioner.  

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

Nyttige guides og viden

Nyhedsbrev - ansøgningspulje på 5,2 mio. - 20. agugust 2018

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 5,2 mio. kr. til at få flere med i lokale fællesskaber – se nedenstående.

Ansøgningspuljens formål er at realisere og forankre konkrete og innovative idéer til løsning af lokale sociale problemer.

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre.

Der er ansøgningsfrist den 26. september 2018 kl. 12.00.

Frivillighedscenter Skive medvirker gerne med sparring – lad blot høre.

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

Pulje: Flere med i lokale fællesskaber

 

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der har til formål at realisere og forankre konkrete og innovative idéer til løsning af lokale sociale problemer. Ansøgningsfrist: 26. september 2018 kl. 12.

 

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 5,2 mio. kr. til at få flere med i lokale fællesskaber. Ansøgningspuljens formål er at realisere og forankre konkrete og innovative idéer til løsning af lokale sociale problemer.

De forventede resultater for de støttede projekter er, at de innovative idéer kan blive til konkrete bæredygtige løsninger af lokale sociale udfordringer eller bidrage til en bedre velfærd til gavn for målgruppen, herunder at færre er ensomme og står uden for fællesskaber i lokalsamfundene.

Målgruppe

Målgruppen for de projekter, som kan modtage støtte, er socialt udsatte børn og voksne, borgere med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet, samt ældre.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 26. september 2018 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

SIDST OPDATERET 14/08 2018

 

Kontakt: Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning, Telefon: 72 42 41 33, tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk

 

Flere med i lokale fællesskaber

 

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er frivillige foreninger og organisationer i samarbejde med en eller flere kommuner og/eller lokale frivilligcentre.  

Samarbejdspartnerne kan desuden inddrage andre relevante aktører i projekterne som f.eks. regioner, virksomheder og andre private aktører.

Formål
Ansøgningspuljens formål er at realisere og forankre konkrete og innovative idéer til løsning af lokale sociale problemer

Målgruppe

Socialt udsatte børn og voksne, borgere med handicap, som er uden for arbejdsfællesskabet, samt ældre.

 

Projektperiode:

Projektperioden er fra 01. december 2018 til 30. november 2021.

 

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til udgifter i relation til projektet, herunder udgifter til realisering af en konkret idé samt udgifter til at opbygge kapacitet i organisationen/foreningen og frivilligcenters drift til at kunne realisere andre innovative projekter.

 

Midler til fordeling: 5,2 mio. kr.

 

Finanslovskonto: § 15.75.47.10.

 

Kontaktperson

Faglige spørgsmål kan stilles til Sarah Gråskov, slgr@socialstyrelsen.dk eller Tilskudsforvaltning, tilskudsforvaltning@socialstyrelsen.dk.

 

Bilag
Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen og budgettet herunder eventuelle budgetnoter. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

 

Tekniske spørgsmål vedr. portalen stilles til portal@socialstyrelsen.dk.

 

Hvis der opleves it-tekniske problemer i forbindelse med indsendelse af ansøgning til puljen, skal Tilskudsforvaltning kontaktes via telefon eller via mail (portal@socialstyrelsen.dkinden ansøgningsfristens udløb samt kunne fremvise dokumentation for det it-tekniske problem, for at ansøgningen kan komme i betragtning.

 

I særlige tilfælde, hvor Tilskudsforvaltning kontaktes efter fristens udløb med it-tekniske problemer, skal ansøger indsende dokumentation for, at ansøgningen er forsøgt indsendt rettidigt inden ansøgningsfristens udløb samt dokumentation for, at ansøger har haft it-tekniske problemer (som minimum i form af et screen dump af fejlmeddelelsen med synlig dato og klokkeslæt). Hvis ikke dette kan fremsendes, afvises ansøgningen. I begge tilfælde skal ansøger kunne fremsende ansøgning og budget til Tilskudsforvaltning i umiddelbar forlængelse af henvendelsen. Henvendelser som modtages 48 timer efter ansøgningsfristen vil ikke komme i betragtning.

Nyhedsbrev - Synliggørelse og evt. nye frivillige - 15. juni 2018

Kære medlemmer

Der er mangel på frivillige mange steder. Synliggørelse er vigtig, når der skal findes nye frivillige.

Frivillighedscenter Skive tilbyder derfor vore medlemmer at indrykke en helsides annonce i ”Midt På Ugen” – i august måned.

Medlemsforeninger og -grupper inviteres til at sende en grydeklar og kort præsentation - max. 5 korte linjer incl. kontaktoplysninger –  som nedenstående:

Foreningens/gruppens navn: _____________________                                                                                                                                                                                                                Foreningens/gruppens formål: _____________________                                                                                                                                                                                                                                                  Vi vil gerne have flere frivillige til: _____________________                                                                                                                                                                                                                        Kontaktoplysninger: _____________________

 

Dette sættes kreativt op i en helsides annonce – tænker noget i denne retning . . .

Der er ikke plads til alle medlemmer – derfor efter først til mølle princippet . . .

De grydeklare og korte præsentationer sendes til:

post.frivillighedscenterskive@gmail.com

SENEST 27. juni 2018

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - Persondataforordning - 29. maj 2018

Nedenstående er sendt til medlemmer af Frivillighedscenter Skive.

Materialet er 25/5 modtaget fra FriSe, der er Frivilligcentrenes paraplyorganisation.

 

 

Persondata: Ny guide og skabeloner fra CFSA

I en helt ny rådgivningsguide om persondata for foreninger og frivillige organisationer på det sociale område giver Center For Frivilligt Socialt Arbejde overblik over, hvad I som forening skal gøre for at overholde den nye persondataforordning (GDPR), der træder i kraft fredag den 25. maj 2018.
Guiden giver dig svar på, hvad personoplysninger er, hvornår I som forening må behandle personoplysninger, og hvilke principper for god databehandlingsskik, der gælder, når I fx indsamler oplysninger om jeres brugere, frivillige og medlemmer. 
I guiden finder du desuden gode råd og redskaber til at udarbejde lovpligtige dokumenter som fortegnelser, privatlivspolitik og databehandleraftaler. Og endelig indeholder guiden en liste med de vigtigste ord og begreber, som er gode at kende, når I arbejder med persondata. Se skabelonen til datafortegnelse og skabelon til privatlivspolitik
Guiden er udarbejdet af CFSA’s rådgivere og undervisere i samarbejde med Ayo Næsborg-Andersen, der er lektor ved juridisk fakultet ved Syddansk Universitet og ekspert i persondataret.
Se også FriSes seneste nyhedsbrev, hvori du finder en oversigt over opgaver og dokumenter udarbejdet af FriSe, der tager udgangspunkt i materiale fra CFSA og DGI.

 

Persondata: Skabelon til Datafortegnelse

Når I behandler personoplysninger, skal I kunne dokumentere, at I behandler dem efter reglerne i persondataforordningen. I skal derfor udarbejde en eller flere såkaldte fortegnelser, der beskriver, hvilke personoplysninger I behandler (både almindelige og følsomme), hvorfor og med hvilket formål I behandler oplysningerne, samt hvordan I behandler oplysningerne. Det er et krav, at fortegnelser er skrevet ned.
Som en del af deres tilsynspligt kan Datatilsynet forlange dokumentation for, at I overholder persondataforordningen. Derfor skal I opbevare jeres datafortegnelser et tilgængeligt sted. Husk også at I løbende skal justere og ajourføre jeres fortegnelser.
I kan lade jer inspirere af denne skabelon fra CFSA, der er tilpasset foreninger og frivillige organisationer på velfærdsområdet. I bør udbygge og tilpasse den, så den passer til foreningen og jeres specifikke behov. Skabelonen er udarbejdet af CFSA efter inspiration fra DGI.

 

Persondata: Skabelon til Privatlivspolitik

Når I behandler personoplysninger, har I oplysningspligt over for de personer, I registrerer oplysninger om. Som følge af jeres oplysningspligt skal I udarbejde en privatlivspolitik. Privatlivspolitikken er et dokument, der fortæller fx medlemmer, frivillige og brugere om, hvordan I behandler oplysninger om dem, hvorfor I opbevarer bestemte oplysninger (fx mailadresser), hvad I bruger oplysningerne til, og hvem i foreningen de kan henvende sig til, hvis de vil have ændret eller slettet deres data. Privatlivspolitikken skal være tilgængelig for de personer, I behandler oplysninger om. Derfor kan I med fordel lægge privatlivspolitikken på foreningens hjemmeside. I kan lade jer inspirere afdenne skabelon fra CFSA, der er tilpasset foreninger og frivillige organisationer på velfærdsområdet. I bør udbygge og tilpasse den, så den passer til foreningen og jeres specifikke behov. Skabelonen er udarbejdet af CFSA efter inspiration fra DGI.

 

Persondata: Databehandleraftale med Forfra/Moesborg Net-up

I skal indgå databehandleraftaler med alle samarbejdspartnere og leverandører, der opbevarer eller behandler data for jer. Datatilsynet har udarbejdet en skabelon til en databehandleraftale, men en del samarbejdspartnere vil ofte have egne skabeloner, fx Mailchimp, som flere medlemmer anvender til nyhedsbreve.
Anvender I hjemmesideløsningen udbudt af Forfra Webdesign, skal I have en databehandleraftale med Moesborg NET-UP, som er firmaet bag Forfra Webdesign.  
Udfyld kontaktoplysninger her, og Moesborg NEt-up vender tilbage med en databehandleraftale til underskrift. 

 

Persondata: Mulighed for flere lokale kurser

Flere end 1.200, herunder mange af FriSes medlemmer, har deltaget på forårets webinars og seminars om persondata arrangeret af Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Der er ikke planlagt yderligere webinars på denne side af sommerferien. 
Husk muligheden for at få et gratis duplikeringskursus ud til jeres egne medlemmer, såfremt I kan samle 15 personer fra minimum tre lokale foreninger. Den mulighed har fx Frivilligcenter Herning og Frivilligcenter Ikast-Brande benyttet sig af, og også Frivilligcenter Middelfart og Frivilligcenter Hørsholm har kurser om persondata planlagt. Læs mere om muligheden for et lokalt kursus.  
Spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt CFSAs konsulent og ekspert i persondata Torsten Højmark Hansen, som står klar med råd og vejledning.

 

Ovenstående er sendt til medlemmer af Frivillighedscenter Skive.

Materialet er 25/5 modtaget fra FriSe, der er Frivilligcentrenes paraplyorganisation.

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - Frivillighedsbazar den 10.10.2018

Kære medlemmer

Her er vedhæftet invitation til Frivillighedsbazar 10.10.2018

Det er en god mulighed for synliggørelse og evt. nye frivillige.

Uddybende vedr. tilmelding, program mv. se vedhæftede.

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

Annoncen i Midt På Ugen 23.05.18

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Invitation til frivillighedsbazar

Nyhedsbrev - Debat: Flere frivillige med handicap er en gevinst for alle - 18. maj 2018

Kære alle.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vi Vi sender nedenstående artikel til alle i vores adressekartotek, som information – inspiration – motivation -                          

og beder jer formidle det videre.

Ønsker jer alle et godt ”Skive Møde” og en god pinse !!                                                                                                                                                                             

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Debat: Flere frivillige med handicap er en gevinst for alle

Debat1. maj 2018 kl. 2:00

(Foto: Bjarke Ørsted/ Ritzau Scanpix)

DEBAT: Det er en fordel for både det enkelte menneske med handicap, for den frivillige verden og for samfundet, at vi bliver bedre til at få alle med i de frivillige foreninger, skriver Mads Roke Clausen og Thorkild Olesen.

Af Mads Roke Clausen og Thorkild Olesen
Hhv. formand, Frivilligrådet og fungerende formand, Det Centrale Handicapråd

Kan man være besøgsven, når man har et synshandicap? Lektiehjælper, når man sidder i kørestol? Eller stå i et folkekøkken, når man har ADHD?

Selvfølgelig kan man det! Selvom der fra tid til anden skal tages ekstra hensyn. Det sker desværre bare sjældent.

Mange mennesker med handicap vil gerne deltage i de frivillige sociale foreninger. Og det giver tilmed gode resultater, når det lykkes for foreningerne at inddrage mennesker med fysiske og psykiske handicap.

Fakta - Citat:
"Det er på denne måde både en fordel for det enkelte menneske med handicap, for den frivillige verden og for samfundet, at vi bliver bedre til at få alle med."
Roke Clausen og Thorkild Olesen Formand, Frivilligrådet og fungerende formand, Det Centrale Handicapråd

Desværre ser vi en stigende tendens til, at det primært er de veluddannede, dem i job og dem med et stort netværk, der er frivillige. Arbejdsløse og mennesker med handicap ses sjældnere i den lokale fodboldklub, til spejdermødet eller på scenen i amatørteateret.

Der er ofte et kunstigt skel mellem de frivillige og brugerne, som ikke gavner foreningerne. Det skaber en risiko for, at de mennesker, som foreningerne gerne ville inddrage og skabe fællesskab med, bliver reduceret til passive modtagere.

De frivillige foreninger er også for handicappede
Marie Tolstrup Hansen fra Frivilligjob.dk skriver i sit indlæg i Altinget den 13. april, at mangfoldigheden i den frivillige verden alt for ofte reduceres til at spørgsmål om køn og alder. Det er en vigtig pointe, for mangfoldighed er netop så meget mere.

Det er ifølge hende kun fem-otte procent af organisationerne på Frivilligjob.dk, der har aktive overvejelser om behov hos mennesker med handicap, kronisk syge eller psykisk sårbare med i deres jobbeskrivelser.

Det er ærgerligt, for det styrker foreningerne at få flere med – også når der fra tid til anden skal tages et ekstra hensyn. Når mennesker med og uden handicap mødes i det frivillige liv, skaber det grundlag for, at der kommer nye ideer i spil, og der bliver tænkt frivillighed på nye måder.

Fordomme og barrierer smelter væk af smil og møder mellem mennesker. Og foreninger er et fantastisk forum til at opnå netop det, fordi vi samles om fælles interesser på tværs af vores forskelligheder. Det handler ikke om, hvem du er, men hvad du interesserer dig for.

Det er også grunden til, at foreningerne er så vigtig en spiller, når det handler om, hvordan man kan komme fordommene om mennesker med handicap til livs.

Det er dog ikke kun foreningerne, der skal have øjnene op for, at mennesker med handicap kan have en masse at bidrage med. Det gælder i høj grad også personerne med handicap selv. Mange skal gå fra at se sig selv som en, der har brug for hjælp, til at være en, der har ressourcer og kan gøre noget for andre.

Alle vinder ved mangfoldige foreninger
Vores samfund vinder på den lange bane og bliver bedre. Bare det, at mennesker med handicap får udvidet deres netværk gennem deltagelse i foreningslivet, spiller ind på rigtig mange andre arenaer: Jobmuligheder, trivsel og bedre sundhed. Det er på denne måde både en fordel for det enkelte menneske med handicap, for den frivillige verden og for samfundet, at vi bliver bedre til at få alle med.

Derfor opfordrer vi de frivillige foreninger til at give sig selv et servicetjek. Vi opfordrer til, at man overvejer, om man som forening er god nok til at tænke mangfoldigheden bredere end blot alder og køn, og om man kan gøre en ekstra indsats for at få del i alle de positive effekter, det har at få flere frivillige med handicap med.

Deltag i debatten!
Skriv til debat@altinget.dk

Tre problemer skal overvindes - Artikel fra Information 16.05.18

Til orientering:

Nedenstående er kronik fra INFORMATION - 16.05.18 – ved Mads Roke Clausen, formand for Frivilligrådet (tidl. direktør i Mødrehjælpen).

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Socialpolitik: Brugerne tør åbne sig mere op over for de frivillige

Frivillige udfylder et tomrum i socialpolitikken, fordi de kan indgå i et mere ligeværdigt forhold til borgeren end dem i myndighedssystemet, som registrerer og sanktionerer

Frivillige på arbejde i køkkenet hos et værested drevet af Kirkens Korshær i Helsingør. De frivillige har en vigtig funktion i et socialsystem, hvor det offentliges funktion er blevet mere og mere fokuseret på hovedsaligt at sætte folk i arbejde.

Mads Nissen

16. maj 2018

For nogle uger siden mødte jeg en af de unge, som vi så ofte taler om. En ung kvinde, der var droppet ud af sin uddannelse, og som kæmpede hårdt med ensomhed, psykiske problemer og en stærk følelse af at være uden for fællesskabet. For mig er Emma et meget rammende billede på de komplekse sociale problemer, vi som samfund står over for.

Derfor er det også med hende i tankerne, at jeg med stor interesse har fulgt de forskellige bud på, hvor socialpolitikken skal hen her i Informations spalter.

Jeg synes, der har været virkelig gode tanker fra både børne- og socialministeren og andre stærke stemmer på feltet. Men jeg synes, der er en helt central pointe, som fortjener mere opmærksomhed. Nemlig at en stærkere frivillig social sektor er et af de vigtigste svar på, hvordan vi kan hjælpe unge som Emma og andre udsatte og sårbare borgere bedre.

For mig at se er det på tide, at vi løfter blikket og kigger bredere ud. Ud i civilsamfundet. De sociale problemer, vi står over for i dag, er på mange måder anderledes og mere komplekse, end de problemer vores velfærdssamfund blev designet til at løse. Jeg er sikker på, at mange af de nye problemer løses bedst i et tæt og stærkt samarbejde med den frivillige sociale sektor.

De problemer, som blandt andre Emma kæmper med, kan ikke løses af sagsbehandleren på kommunen eller nede i det lokale jobcenter alene. Her er der brug for noget af det, de frivillige sociale tilbud kan. Der er brug for tilbud som for eksempel Ventilen. Her kan ensomme unge møde andre unge, de kan spejle sig i, og de får mulighed for at blive en del af et fællesskab, som de føler sig set og anerkendt i.

Så når Niels Plough i sin kronik 7. april foreslår, at socialpolitikken skal være et mere centralt politikområde, og Per Schultz Jørgensen 21. april vil have den enkelte borger mere i centrum i den offentlige indsats, er jeg sådan set slet ikke uenig. For mig at se er det bare et alt for smalt blik.

De frivillige udfylder tomrum

Den frivillige sociale sektor kan noget helt særligt, og den kan udfylde noget af det tomrum, den nuværende indsats efterlader.

De frivillige kan bl.a. tilbyde et mere ligeværdigt forhold til borgeren. Når man ikke er en del af et myndighedssystem, som registrerer og sanktionerer, tør brugerne åbne sig mere op og kan få større værdi af den menneskelige relation.

Det er f.eks. tilfældet, når familievennerne i Home-Start giver praktisk hjælp i hjemmet og har tid til en snak og på den måde er med til at forebygge kriser i pressede småbørnsfamilier. Og når et tilbud som Danners telefonrådgivning hjælper den voldsramte kvinde, der ikke tør gå til myndighederne af frygt for at få fjernet sine børn.

Det er vigtigt at slå fast, at de frivillige ikke skal overtage fagprofessionelles vigtige arbejde. Det hverken kan eller skal de. Mit bud er ikke en ultraliberalistisk drøm om, at en frivillig social sektor kan gøre de offentlige tilbud overflødige. Al viden på området peger på, at de lande, der har et stærkt offentligt socialt sikkerhedsnet, også er de lande, hvor den frivillige sociale sektor har de bedste vilkår.

Tre problemer skal overvindes

Det er derfor helt nødvendigt, at både de offentlige tilbud og de frivillige sociale organisationer får de bedst mulige betingelser. Det har de ikke lige nu. Jeg ser særligt tre problemer i den socialpolitiske indsats, som lige nu står i vejen for, at vi kan hjælpe vores udsatte og sårbare grupper bedre.

Det første problem er den måde, vi anskuer sociale problemer på. Alt for ofte bliver der talt om de sociale udfordringer som byrder. Byrder for statskassen, kommunekassen, skatteborgernes pengepung. Og derfor bliver målet implicit noget, der handler om at komme af med de byrder. Målet bliver at gøre borgerne til duelige soldater i konkurrencestaten geledder.

Den tilgang har jeg blandt andet set udfoldet i en stor dansk kommune, der helt åbent sagde, at beskæftigelse er løsningen på alle sociale problemer. I min optik er målet med socialpolitikken altså ikke bare at få borgerne i arbejde, men at de helt grundlæggende har det godt.

Det andet problem er det voksende unødvendige bureaukrati, der sander både den offentlige og den frivillige sociale sektor til. Styringsiveren og en meget detaljeret lovgivning har grebet om sig og har skabt unødvendigt papirnusseri.

Det ser vi bl.a. i de omfattende ansøgningsskemaer og komplicerede afrapporteringer, frivillige sociale foreninger skal igennem, selv når de søger om relativt små beløb. Vi så det også med det sociale frikort. En virkelig god idé, som kan hjælpe udsatte mennesker i arbejde. Men som er endt i et bureaukratisk mareridt, hvor to tredjedele af pengene til initiativet i dag går til administration.

Det tredje problem er den voksende projektmani, som et par af de tidligere kronikører, Knud Ryom og Flemming Jensen, også problematiserer 5. maj. Ligesom dem mener jeg, at komplekse sociale problemer ikke kan løses hverken hurtigt eller i en enstrenget indsats. Uanset om de findes i indvandrermiljøer eller etnisk danske miljøer.

Lidt hårdt sat op: Det er altså vanskeligt at løse problemerne med social arv eller social kontrol med en fireårig satspuljebevilling. I stedet for at tage ansvar for at investere i en sammenhængende og langtidsholdbar socialpolitisk indsats, har staten opbygget en model, hvor socialpolitikken primært består af en myriade af kortvarige projekter. Projekt efter projekt. For de institutioner, der skal løfte indsatsen, er det en ørkenvandring. Det hænger dårligt sammen med, at sårbare og udsatte mennesker har behov for stabilitet.

Bedre samarbejde mellem sektorer

Hvis vi skal lykkes med at skabe bedre betingelser for en samlet socialpolitisk indsats, hvor både den offentlige og den frivillige sociale sektor bringes bedst muligt i spil, skal vi løse de tre problemer. Og vi skal sætte baren højere, end vi gør i dag.

For at få de frivillige sociale tilbud bedre ind i løsningen af problemerne, skal de tænkes mere konsekvent og systematisk ind. Det kræver, at vi bliver bedre til at understøtte den frivillige sektor på alle niveauer. Ikke bare fra centralt hold, hvor vores politikere skal sikre bedre kontinuitet i indsatser og fjerne unødigt bureaukrati.

Den enkelte kommune skal også have klare strategier for, hvordan samarbejdet med de frivillige sociale organisationer kan opdyrkes og bruges mere konsekvent. Det kan f.eks. være som i Frederiksberg Kommune, hvor kommunens ældrepleje har et systematisk samarbejde med Ældre Sagen og andre frivillige foreninger, der har tilbud målrettet ældre borgere.

Det betyder f.eks., at plejepersonalet kan hjælpe den isolerede ældre med at blive tilmeldt et af de mange tilbud hos lokale foreninger, f.eks. motionshold og fællesspisning. Det tætte samarbejde mellem kommunen og de frivillige kræfter bygger dermed en bro ind til et meningsfuldt fællesskab for mange ældre.

På den anden side stiller det her også krav til den frivillige sociale sektor. De frivillige sociale organisationer har f.eks. et ansvar for at blive endnu bedre til at levere kvalitet og stabilitet, hvis de skal kunne bruges mere systematisk til at løse de sociale udfordringer, vi som samfund står over for.

Det er min drøm, at vi kan få skabt en mere fokuseret socialpolitik, gennemsyret af høj faglighed og høje standarder, og hvor den offentlige sektor samarbejder med den frivillige sektor, hver gang det giver værdi for den enkelte borger. Det er min drøm, at vi kan tilbyde en ung kvinde som Emma mere end hjælp til at opretholde en vis levestandard. At vi kan hjælpe flere som hende til et værdigt og meningsfuldt liv, hvor den enkelte er en del af stærke fællesskaber og har reel frihed til at gribe de muligheder, vores samfund tilbyder.

Mads Roke Clausen er formand for Frivilligrådet

Nyhedsbrev - Støttemuligheder hos Realdania - 16. maj 2018

Kære medlemmer

Så er der nye støttemuligheder hos Realdania – se nedenstående.

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 


Realdania har nye millioner til frivillige og fællesskaber med en god ide

Realdanias ildsjælekampagne har været en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til mange frivillig-projekter over hele landet. Nu har Realdania besluttet at fortsætte kampagnen med yderligere tre ansøgningsmuligheder, hvortil der afsættes nye 45 mio. kr.


Læs mere på Realdanias hjemmeside

 

Nyhedsbrev - Pulje klar til bedre livskvalitet på plejehjem - 25. april 2018

Kære medlemmer

Her er 2 puljeopslag til igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger.

Puljerne kan også søges af frivillige foreninger og organisationer – og private personer.

Ansøgningsfrister og uddybende – se nedenstående.

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

Pulje klar til bedre livskvalitet på plejehjem

23. apr 2018, 12:51 Ældre & Handicap

Så er det nu, der kan søges penge fra puljen til mere livskvalitet på plejehjemmene. Undersøgelse har vist at et bredt udvalg af aktiviteter er et af de punkter, hvor plejehjemmene bedst kan forbedre beboernes livskvalitet. Kulinariske oplevelser, petanque, havearbejde, musik, dans eller en wellness-oplevelse. Det er nu, man skal søge, lyder det fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Projekter kan være rettet mod en bestemt beboergruppe eller være tilrettelagt på forskellige niveauer. Det kan fx være musik og sang, hvor nogle måske bare ønsker at være med på en lytter, mens andre har lyst til at danse. Omdrejningspunktet er at imødekomme beboernes forskellige behov og ønsker i forhold til aktiviteter og samvær, som skaber livsglæde og livskvalitet. Og medarbejderne spiller en vigtig rolle i den forbindelse.

Der kan samlet ansøges om 11,6 mio. kr. i puljen for livskvalitet på plejehjem og plejecentre. Fristen er 4. juni 2018.

Puljen kan ansøges af både kommunale, selvejende og private plejehjem og plejecentre samt af private personer og frivillige organisationer.

Start projektperiode: 1. juli 2018 og 1. januar 2019. Samme ansøgningsfrist for begge: 4. juni 2018 kl. 12.00.

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. over fire år til at øge livskvaliteten på landets plejehjem og plejecentre. Der er afsat 4 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2018 og 5,5 mio. kr. i 2019 til initiativer indenfor puljens anvendelsesområde. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje til at understøtte aktiviteter, som kan bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger, og som kan forebygge ensomhed og social isolering. 


Puljernes formål
Livet på plejehjem skal anskues med beboernes øjne. Det er beboernes hjem, og der skal være fokus på beboernes dagligdag og på det, der har betydning for den enkelte ældre. Formålet med puljen er at styrke livskvaliteten blandt beboerne på plejehjem og på plejecentre. Dette kan eksempelvis ske ved at igangsætte aktiviteter, som kan skabe gode oplevelser, relationer og socialt samvær og på den måde bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt beboerne og bl.a. forebygge ensomhed og social isolation. Puljen skal derfor sætte fokus på projekter og aktiviteter i hverdagen, der kan skabe livsglæde for beboerne på plejehjem og på plejecentre. Det er individuelt, hvad der skaber livskvalitet for den enkelte, og aktiviteterne kan på den baggrund tage form af forskellige aktiviteter og rammer om socialt samvær. 

Projektets målgruppe
Målgruppen for projektet er ældre beboere på plejehjem og i plejeboliger, herunder også ældre med demens. 

Ansøgerkreds
Puljen kan søges af:

 • Kommunale plejehjem/plejecentre
 • Private og selvejende plejehjem/plejecentre
 • Frivillige foreninger og organisationer
 • Private personer

Denne ansøgerkreds kan ansøge puljen om støtten til initiativer og projekter inden for puljens formål. Læs mere i retningslinjerne nedestående. 

 

Fakta om puljerne 

5,8 mio. kr. for 2018. Projektperioden løber fra 1. juli 2018
5,8 mio. kr. for 2019. Projektperioden løber fra 1. januar 2019

Ansøgningsfrist for begge puljer er mandag den 4. juni 2018 kl. 12.00.

Ønsker man at søge midler til samme projekt for både 2018 og 2019, så skal der indsendes to separate ansøgninger. Der skal bruges forskellige ansøgningsskemaer. til ansøgning om midler i hhv. 2018 og 2019, men ansøgningerne kan være ens. Desuden skal man angive, hvorvidt ansøgningerne evt. afhænger af hinanden således det eksempelvis er angivet, hvis der søges støtte til et samlet projekt løbende i begge puljeperioder. I så fald skal der dog ligeledes fremsendes to ansøgninger. Det skal markers i overskriften på e-mailen, med vedhæftede ansøgning, hvilket år ansøgningen relaterer sig til.

Bemærk, at der tages forbehold for vedtagelse af finansloven for 2019, men midler for både 2018 og 2019 fordeles i denne ansøgningsrunde.

Hent ansøgningsskema/budgetskema og retningslinjer nedenstående.

 

Sidst opdateret 23-04-2018

Puljen med projektperiode fra 1. juli 2018

Retningslinjer for puljen (pdf)

Ansøgningsskema og budgetskema  (Word) 

Ansøgningsfrist: 4. juni 2018 kl. 12.00.

Pulje med projektperiode fra 1. januar 2019

Retningslinjer for puljen (pdf)

Ansøgningsskema og budgetskema   (Word)

Ansøgningsfrist: 4. juni 2018 kl. 12.00.

Kontakt:

Faglige spørgsmål
Signe Dilling-Pedesen
Mail: sdpe@sum.dk

Lars Grunnet
Mail: lgr@sum.dk

Økonomi og administration

Kasper Dahl
Mail: kda@sum.dk

Nyhedsbrev - 5. marts 2018

Kære medlemmer

Nedenstående er Nyhedsbrev vedr. Frivillig Fredag 2018.

Frivillighedscenter Skive hjælper gerne med idéudvikling og sparring – lad blot høre.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Husk generalforsamlingen 21.03.18 - kl. 17 - i Møllegården.

Der vil blive serveret en let anretning, tilmelding er derfor nødvendig.

Tilmelding til:  post.frivillighedscenterskive@gmail.com

Ved tilmelding skal oplyses: Navn - mailadresse - tlf./mobilnr. - hvilken forening/gruppe, du repræsenterer - eller om du er personligt medlem.

Tilmeldingsfrist: 11. marts 2018.

Du er tilmeldt, når du har modtaget en mail, der bekræfter din tilmelding.

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Frivillig Fredag 2018

– Her er vi seje sammen

Fredag d. 28. september 2018 er det Frivillig Fredag – Danmarks nationale frivillighedsdag. Rundt omkring i landet bliver frivilligheden fejret og vist frem med et væld af arrangementer. Vi håber, at I har lyst til at være med til at fejre frivilligheden på Frivillig Fredag hos jer i år, og vi glæder os til at se de mange spændende aktiviteter!

Alle kan være med

Alle med interesse for frivilligheden er inviteret til at være med. Det eneste krav er, at I har lyst til at være med til at fejre og vise frivilligheden frem hos jer. Det kan fx være, I er en forening, et frivilligcenter, en kommune, et lokalt frivilligråd, en virksomhed, en skole, et plejecenter, et boligområder eller noget helt andet. Uanset hvor I kommer fra, er I velkomne!

Frivilligrådets sekretariat støtter op om jeres lokale aktiviteter med gratis merchandise-pakker med plakater, bolsjer og balloner, et tema-seminar til efteråret, nyhedsbreve med inspiration, PR og med inspiration til aktiviteter, som I kan se på hjemmesiden. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, kan du gøre det her.

Tema: Her er vi seje sammen

For at give inspiration til nye, anderledes aktiviteter hos jer, udvikler vi hvert år et nyt tema for Frivillig Fredag. Temaet for 2018 er Her er vi seje sammen. Temaet inviterer jer til at vise jeres lokale frivillighed frem og alt det, der gør netop jeres lokalområde, forening eller gruppe til noget helt specielt, som I er stolte af.

Når vi engagerer os som frivillige eller aktive medborgere gør vi Danmark til et bedre sted at bo. Vi lærer nye mennesker at kende, som vi måske ikke ellers ville have mødt og får tillid til hinanden. Det bidrager til sammenhængskraften. Når vi går sammen, kan vi mere, end vi kan hver for sig og det frivillige engagement giver grundlag for nye aktiviteter og initiativer lokalt.

Vi opfordrer jer til at bruge Frivillig Fredag til at synliggøre, hvad frivilligheden betyder for jeres lokalområde. Det kunne fx være I havde lyst til at lave en udstilling om, hvorfor I er så seje lige netop i jeres område eller forening, eller dele de gode historier i avisen eller på de sociale medier.

I kan også bruge dagen til at udvikle aktiviteter, der gør jeres lokalområde endnu bedre. Det kan fx være en workshop, hvor I lærer at starte jeres egen byhave eller en stor frivilligfest, hvor I lærer hinanden bedre at kende på tværs af foreninger i lokalområdet eller noget helt tredje.

Hele Danmark er med!

Frivillig Fredag foregår i hele landet. I 2017 var der over 400 forskellige aktiviteter i hele 81 kommuner landet over. Danskerne kunne læse om dagen i over 300 artikler i lokalaviser og hjemmesider. De mest udbredte aktiviteter var fester og prisuddelinger, debatarrangementer og foredrag, åbent hus hos foreningerne, udstillinger og gadeevents.

Kom godt i gang

På hjemmesiden www.frivilligfredag.dk har du mulighed for at finde inspiration i tidligere års aktiviteter og koncepter, der retter sig mod forskellige målgrupper. Koncepterne kan downloades her: http://www.frivilligfredag.dk/koncepter og omfatter:

 • Frivillig Fredag praktik – kommunalpolitikere i praktik i frivillige foreninger
 • Erhvervsleder i praktik – erhvervsledere og foreninger samarbejder
 • Vindue for en forening- butikker udlåner deres udstillingsvinduer til foreninger
 • Lærer for en dag – efterskoler deltager på Frivillig Fredag
 • Aktive lokalsamfund – aktivitetsidéer til Frivillig Fredag i lokalområdet
 • Veje til deltagelse – hvordan får vi flere med i de frivillige fællesskaber?

I er altid velkomne til at kontakte Frivilligrådets sekretariat for sparring, spørgsmål og information. Vi sender løbende nyhedsmails og deler inspiration på hjemmeside, Facebook og Instagram.

Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september, i år altså d. 28. september, men lige som i de foregående år, kan man vælge at lægge sine aktiviteter i ugen op til, hvis det passer bedre i jeres planlægning.


Med venlig hilsen
Frivilligrådets sekretariat

___________________________________________________________________________
For mere information, kontakt Katrine Tonboe Jacobsen, ktj@frivilligraadet.dk, tlf. 61 96 00 03

www.frivilligfredag.dk

 

GENERALFORSAMLING i Frivillighedscenter Skive - 12. februar 2018

Til medlemmer af Frivillighedscenter Skive.

Der indkaldes til generalforsamling i Frivillighedscenter Skive

onsdag den 21. marts 2018 kl. 17.00 på Møllegården, Møllegade 5, Skive

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vedtægterne findes på www.frivillighedscenterskive.dk

 

Dagsorden og regnskab vil blive sendt til medlemmer pr. mail.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 28.02.18.

På valg er:

 • Anni Andersen (modtager genvalg)
 • Inger Marie Toft (modtager ikke genvalg)
 • Anne Sørensen (modtager ikke genvalg)


Der vil blive serveret en let anretning, tilmelding er derfor nødvendig.

 

Tilmelding til post.frivillighedscenterskive@gmail.com

 

Ved tilmelding skal oplyses: Navn - mailadresse - tlf./mobilnr. - hvilken forening/gruppe, du repræsenterer - eller om du er personligt medlem.

 

Tilmeldingsfrist: 11. marts 2018.

Du er tilmeldt, når du har modtaget en mail, der bekræfter din tilmelding.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Generalforsamlings indkaldelse pdf

Nyhedsbrev med inspiration udefra . . . - 8. februar 2018

Vi beder jer formidle inspirationen videre i jeres forening, uddannelsessted, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

Med venlig hilsen


Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

Kilde:

Skraldecaféen

Aarhus / januar 4, 2018

Skraldecaféen

Skraldecaféen er startet som et mobilt pop-up køkken, bygget af genbrugsmaterialer.
Det er et fællesskabsdrevet socialøkonomisk oplevelseskøkken.
Det blev første gang sat op i Mølleparken i Aarhus i Juli 2015, og siden er det blevet til mere end 100 arrangementer, ikke kun i Aarhus, men også i Roskilde, Ebeltoft, Aalborg, Randers og Silkeborg.
Skraldecaféen er ikke nogen almindelig café. Det er faktisk slet ikke nogen café.
I Skraldecaféen er der ingen kokke og der er ingen tjenere og der er ingen, der laver og servere din mad for dig.

Til gengæld er det ganske gratis at være med.

Skraldecaféen arbejder ud fra en tanke om, at alle kan bidrage med noget. Og derfor laves der ikke mad TIL folk, men MED folk. Så selv de, der ikke har den store erfaring med madlavning, kan være med, for der er rig mulighed for at lære af nogen, der har mere erfaring end man selv har. I Skraldecaféen er det muligt at møde folk i alle aldre, lige fra børn til pensionister. Samtidig arbejder Skraldecaféen med at nedbryde den kassetænkning, der i høj grad præger samfundet. I Skraldecaféen er alle lige og alle kan være med – uanset om man er hjemløs, studerende, borgmesteren eller endda Dronning Margrethe. Og kan man ikke lave mad, så er der også mulighed for at være en del af Verdens Hyggeligste Opvask, som foregår på ægte spejdermanér.

Skraldecaféen handler dog ikke kun om mad. Maden er kun det værktøj, der bruges, til at skabe nye fællesskaber omkring det, at lave mad sammen. For mad er noget, alle har en relation til, og derfor også et emne, de fleste har nemt ved at finde noget at føre en samtale omkring – selv med mennesker, de ikke har mødt før.

Bag ideen til Skraldecaféen er to kontanthjælpsmodtagere, der skraldede i supermarkedernes containere efter lukketid, for at få de økonomiske ender til at nå sammen, men samtidig også for at hjælpe familier på overførselsindkomst, der havde svært ved at få pengene til at strække og få mad på bordet.
Ideen opstod ud fra et ønske om, at sætte fokus på den stigende skjulte fattigdom i Danmark, hvor flere og flere familier har svært ved at få råd til at få noget at spise hver dag – samtidig med, at supermarkederne smider flere tons mad ud dagligt. Skraldecaféen opstod som et forsøg på at udligne den ulighed og vise, at madspild ikke er noget, der nødvendigvis skal stoppes – men at det derimod er en ressource, der bare skal udnyttes bedre, så den kan komme til gavn for dem, der har brug for den.

Derfor er de råvarer, der anvendes til arrangementerne, stadig skraldede fra supermarkedernes containere aftenen før.
Der er med vilje ikke lavet nogen aftaler med nogen butikker, da hensigten med projektet ikke er at stoppe madspild eller tage maden ud af munden på mennesker, der overlever af at kunne skralde. Derfor indsamles råvarerne på lige vilkår og i samarbejde med andre skraldere.

Skraldecaféen opererer ud fra et ordsprog om, at ”mad er ikke et privilegie, det er en rettighed”.

Men efterhånden som Skraldecaféen har udviklet sig, er den blevet til meget mere end bare et ”mad-projekt”. Skraldecaféen har vist sig at kunne noget, som man ikke finder ret mange andre steder. For det, der får Skraldecaféen til at fungere, er et fundament, hvor udfordrede borgere løfter hinanden og tager et fælles ansvar for noget, alle har et ejerskab i.

I Skraldecaféen er der ingen, der bestemmer. Dem, der har lyst, mødes hver tirsdag kl. 16, og på disse møder, besluttes det, hvad der skal ske i Skraldecaféen. Beslutningerne tages i fællesskab og alle har noget at skulle have sagt.
Derfor har Skraldecaféen givet flere udfordrede borgere i Aarhus en mulighed for at arbejde med deres egen personlige udvikling, i et tempo, de selv har været med til at bestemme og ud fra en præmis, de selv har været med til at tilrettelægge, således at disse mennesker får en mulighed for at udforske, hvad det er, lige netop de er gode til, og hvad det er, de brænder for – uden der er nogen, der lægger pres på dem.

Da Skraldecaféen er både unikt, nytænkt og bæredygtigt, samtidig med, at det tager fat i nogle af de større samfundsmæssige problemer, som fattigdom, madspild og ensomhed, har der været stor opbakning fra det kommunale, og derfor er der ved at blive udarbejdet en brugeraftale for en matrikel på sydhavnen i Aarhus, så det næste store projekt i Skraldecaféen vil blive at bygge en fast base ud fra en bæredygtig tilgang – noget, der selvfølgelig også gøres i fællesskab og hvor alle, der har lyst til at være med, er velkomne til at tage del i byggeriet.

Annbritt Jørgensen, medstifter www.facebook.com/skraldecafeen

Stop Spild Af Mad

København / februar 1, 2018

Stop Spild Af Mad

I år fejrer Danmarks største organisation mod madspild, Stop Spild Af Mad, 10 års jubilæum. Gennem de seneste 10 år har organisationen både igangsat, gennemført og medvirket i over 200 lokale, landsdækkende, nationale og internationale projekter, events, kampagner, overskudsmadindsamlinger, analyser, debatter og mange andre aktiviteter i kampen mod madspild i hele værdikæden fra jord til bord. Og du kan være med til at blive frivillig hos Danmarks sejeste organisation mod madspild.

Over 900 frivillige var med til at uddele over 30 tons god gratis overskudsmad til værdi af over 4 millioner kroner fra 303 REMA 1000 supermarkeder til over 8.000 fattige danskere landet over. Det skete i Julen, den 23. december, hvor det landsdækkende projekt JULEOVERSKUD kørte på 3. år i træk. I Julen i år vil endnu flere fattige børn, kvinder og mænd vil blive hjulpet gennem JULEOVERSKUD.

Har man forstand på fødevarer og brug af madrester, man kan blive en af Stop Spild Af Mad’s mange madambassadører, og her kan man risikere at havne i de lokale og nationale aviser, radio og TV og på vegne af Stop Spild Af Mad bevægelsen inspirere tusindvis af danskere til grønnere madvaner.

Det er bare to af de mange aktiviteter som organisationen Stop Spild Af Mad har søsat gennem årene.

Læser man om madspild i Danmark, er Stop Spild Af Mad ikke til at komme udenom. Fokus på madspild giver i dag genlyd alle steder: fra landbruget, supermarkeder, kantiner og restauranter, forbrugernes hjem til de bonede gulve på Christiansborg og endda Kongehuset.

Stop Spild Af Mad er i dag Danmarks mest toneangivende i kampen mod madspild og er kendt ud over landets grænser. På 10 år har Stop Spild Af Mad bidraget til større fokus på madspild i Danmark og været med til at bringe Danmarks kamp mod madspild på verdenskortet. Senest har BBC og CNN produceret tv-dokumentarer om Stop Spild Af Mad og BBC’s video på Facebook fik over 30 millioner visninger verden over.

Som stifter af forbrugerbevægelsen Stop Spild Af Mad er det blevet til en del priser bl.a. European Young Leader 2018 af tænketanken Friends of Europe, 1. placering på Nordic Business Report’s liste over “Top 20 Responsible Leaders in Northern Europe” 2017, The Womenomics Influencer Award 2016, Årets Dansker 2014, Nordisk Råds Natur- og miljøpris 2013, Ridderkorset af fortjenstordenen Pro Utilitate Hominum 2013, JCI Danmarks The Outstanding Young Person pris 2011.

Foreningen har et landsdækkende sigte og er almennyttig og uafhængig af politiske, religiøse og kommercielle interesser. I 2016 blev Stop Spild Af Mad formelt omdannet fra et privat ildsjæle initiativ til en nonprofit forening.

Har du lyst til at læse mere om organisation og bevægelsen Stop Spild Af Mad, til at blive en af organisationens mange hundrede frivillige ildsjæle eller generelt bidrage til kampen mod madspild, er du velkommen til at besøge organisationens hjemmeside.

Selina Juul, stifter www.stopspildafmad.org

Nyhedsbrev - ny aftale - genudsendt . . - 6. februar 2018

Ny aftale – her genudsendt:

 

Med venlig hilsen


Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

Kilde: Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Ny aftale om dagpengemodtagere og efterlønneres frivillige arbejde

Mandag, 28. august 2017

Nyhed

En ny aftale giver mulighed for, at dagpengemodtagere og efterlønnere kan udføre flere timers frivilligt arbejde uden fratræk i deres ydelse.

Fra 1. januar 2018 kan dagpengemodtagere og efterlønnere udføre frivilligt ulønnet arbejde i hhv 10 og 15 timer om ugen uden fratræk i deres ydelse. Det står klart efter at Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre her i weekenden indgik en aftale om at lempe og forenkle reglerne på området. 

Aftalen betyder, at dagpengemodtagere fremover kan udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 10 timer om uden at blive trukket i deres ydelse, så længe det foregår i en frivillig organisation. For efterlønnere bliver timegrænsen på 15 timer. For mennesker på fleksydelse vil der fremover ikke være nogen begrænsning for, hvor mange timer de kan udføre frivilligt ulønnet arbejde.

Mere råderum for mindre frivillige foreninger

Frivilligt ulønnet arbejde dækker fortsat ikke primær drift og vedligeholdelse. Mindre frivillige foreninger, hvor der typisk ikke er ansatte, og hvor frivillige driftsopgaver ikke tidligere har været varetaget af ansatte, er undtaget fra definitionen. Der lægges altså fortsat vægt på, at de opgaver, som frivillige løser, ikke må have karakter af lønarbejde.

Med den nye aftale ændres definitionen af frivillige foreninger og organisationer, så der fx ikke længere er krav om, at foreningens overskud skal gå til almennyttige formål. Den nye definition berører særligt idrætsområdet, som ikke tidligere har været fuldt omfattet af definitionen.

Aftalen forventes vedtaget i løbet af efteråret 2017 og gælder foreløbigt for to år.

Regler for frivilligt ulønnet arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere 

For at der ikke skal være tvivl om, hvilke regler der gælder for dagpenge- og efterlønsmodtagere, der deltager i frivilligt, ulønnet arbejde – har vi udarbejdet en lille ”tidslinje”, som giver dig et overblik over, hvilke regler, der gælder hvornår.

 •          5. juni – 31. december 2017: Frem til årsskiftet gælder den såkaldte forsøgsordning og dagpenge- og efterlønsmodtagere kan i perioden deltage i frivilligt ulønnet arbejde i almennyttige foreninger og organisationer mv. i op til 15 timer om ugen uden modregning i deres ydelse. 
 •          1. januar 2018 – 31. december 2019: Dagpengemodtagere må deltage i frivilligt ulønnet arbejde i frivillige organisationer i op til 10 timer om ugen uden fratræk. For efterlønnere er timegrænsen 15 timer om ugen. 

Hold dig ajour med de gældende regler i vores guide

Reglerne for frivillige på dagpenge og efterløn er beskrevet i detaljer i vores guide "Regler for frivillige på dagpenge og efterløn". 

Se vores online guide "Regler for frivillige på dagpenge og efterløn" 

Indbydelse til fyraftensmøde den 28. februar 2018

Kære alle

DGI, Jobcenter Skive, Kultur På Tværs/Venligboerne, Sprogcenter Skive og Frivillighedscenter Skive inviterer til et spændende fyraftensmøde, hvor brobygningen mellem flygtninge og idrætsforeningslivet er i centrum.

Se vedhæftede indbydelse.

Tid og sted: Onsdag d. 28 februar kl.17-20 i Møllegården, Møllegade 5, 7800 Skive

Det er gratis at deltage

Tilmelding senest d. 25/2 via linket i vedhæftede indbydelse:

events.dgi.dk/start.aspx?an=201806003003

Kontakt: Kristian Buhl - krbu@skivekommune.dk / tlf. 61339043

Læs mere her: www.dgi.dk/netværkpåtværs (Link lukket)

Netværksforeningerne er støttet af Poul Due Jensens Fond.

 

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - 17. januar 2018

Kære medlemmer  

Her nedenstående artikel fra Altinget 16.01.18 vedr. det nye Frivilligråd.  

Vedhæftet nederst i artiklen er materiale vedr. Aarhus som Frivillighovedstad 2018.

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Her er de nyvalgte medlemmer af Frivilligrådet

Rasmus Løppenthin | 16. januar 2018 kl. 13:05

                                                                        

Socialminister Mai Mercado (K) har fået et nyt Frivilligråd. (Foto: Toke Kristiansen/Altinget.dk)

STEMMERNE OPTALT: Store profiler er på plads i det nye Frivilligråd. Men Røde Kors' generalsekretær blev overraskende forbigået af vælgerne i frivilligdanmark.

Vælgerne i frivilligdanmark har talt, og helt som ventet har Red Barnets Jonas Keiding Lindholm og den markante debattør Knud Aarup fået sæde i Frivilligrådet.

Derudover har vælgerne blandt andet fundet plads til Mirka Mozer, der er direktør i Indvandrer Kvindecentret, Fit for Kids-lederen Pelle Plesner og Jens Maibom Pedersen, som er formand for KFUM's Sociale Arbejde.

I alt otte nye ansigter er valg ind, mens børne- og socialminister Mai Mercado (K) har udpeget to, herunder formand Mads Roke Clausen.

Samtidig stiller KL med udviklingsdirektør Arne Eggert og Frivilligcentrene med John Hebo Nielsen.

Og Mai Mercado ser frem til samarbejdet med det i alt 12 mand store Frivilligråd.

"Valget har været en stor fornøjelse at følge. Det har været en rigtig valgkamp med programerklæringer fra kandidaterne. Jeg tror, at det har været med til at styrke den frivillige sektors bevidsthed om dens egen rolle i samfundet,” siger hun.

Store profiler fravalgt
Til gengæld er nogle markante aktører i civilsamfundet valgt fra af vælgerne. 37 kandidater stillede op, og Ældre Sagens kandidat Lars Linderholm fik ikke stemmer nok, ligesom Røde Kors' generalsekretær heller ikke fik en plads.

Og det overrasker SDU-professor Bjarne Ibsen.

“Jeg ville have troet, at en højt respekteret person som Anders Ladekarl ville blive valgt,” siger Bjarne Ibsen og fortsætter:

"Men jeg ser det som et udtryk for, at man har valgt de foreninger, som mest rent arbejder med det frivillige sociale område. Og Røde Kors har jo også den internationale indsats og arbejdet med flygtninge og indvandrere."

Ifølge Bjarne Ibsen skal vi oven på valget gøre os klart, at de otte nyvalgte ikke træder ind i hele civilsamfundets talerør.

"Vi har fået et råd, som ikke repræsenterer frivilligheden generelt. Og det kan jo være helt fint. Man skal bare gøre sig klart, at det her råd primært repræsenterer det frivillige sociale arbejde," siger Bjarne Ibsen.

Professionelle i spidsen for frivillige
Han bemærker samtidig, at seks ud af otte af de nyvalgte er ansatte og ikke valgte repræsentanter fra foreningsdanmark.

"Jeg synes helt principielt, at det er problematisk, at det først og fremmest er ansatte og professionelle, som nu skal tale på de frivilliges vegne. Man kunne godt have haft som et krav, at kandidaterne skulle være valgte, altså frivillige," siger Bjarne Ibsen.

Alligevel er han ikke i tvivl om, at rådet har en langt stærkere demokratisk legitimitet nu, hvor størstedelen er valgt af frivilligdanmark selv.

Og Bjarne Ibsen vurderer, at de samtidig kommer fra meget forskellige sider af det frivillige sociale område.

"Medlemmerne har nu en større mulighed for troværdigt at tale på det frivillige sociales vegne," siger han. 

DOKUMENTATION

Her er de 12 nye medlemmer af Frivilligrådet

Mads Roke Clausen, formand (tidl. direktør, Mødrehjælpen), ministerudpeget
Sara Krüger Falk (seniorchefkonsulent, DI), ministerudpeget
Anna Bjerre Thorsteinsson (direktør, GirlTalk.dk), valgt
Mirka Mozer (direktør, Indvandrer Kvindecentret), valgt
Pelle Plesner (leder, Fit for Kids) valgt
Ebbe Wendt Lorenzen (generalsekretær, Livsværk), valgt
Jens Maibom Pedersen (formand, KFUM's Sociale Arbejde), valgt
Knud Aarup (præsidiemedlem, Bedre Psykiatri), valgt
Jonas Keiding Lindholm (generalsekretær, Red Barnet), valgt
Thit Aaris-Høeg (adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar), valgt
Arne Eggert (udviklingsdirektør, KL), indstillet af KL
John Hebo Nielsen (formand, Frivilligcenter Gentofte og FriSe), indstillet af FriSe

 

---------- Videresendt meddelelse ----------
From: Susanne Hyldborg Jensen <jsuh@aarhus.dk>

Del og deltag i åbningen af Europæisk Frivillighovedstad – Aarhus 2018

Søndag 21. januar åbner Aarhus Kommune og Region Midtjylland officielt Europæisk Frivillighovedstad Aarhus 2018 - vi fejrer og udvikler frivilligheden i hele 2018.

Jeg håber, I vil hjælpe med at dele vedlagte materiale i jeres netværk og dermed være med til at sætte fokus på frivillighed og fællesskaber.

Med Venlig Hilsen

 

Susanne Hyldborg

Frivillighovedstad Aarhus2018

-----------------------------------

T: 20301497 E: jsuh@aarhus.dk

 

Strategi & Udvikling

Ledelsessekretariatet

Sundhed og Omsorg

Aarhus Kommune

Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

 

Download:

Postkort-opskrift | Postkort-frivillig | Postkort-uden tekstDel og deltag i åbningen

Nyhedsbrev - 9. januar 2018

Kære alle

Med ønsket om et  Godt Nyt År !

Sendes nedenstående årets første Nyhedsbrev.

Samtidig en rettelse til december nyhedsbrevet:

Kontaktoplysninger til Preben Sloht, Veterancafeerne er:  
Mail: preben.sloht@gmail.com  Tlf. 23 95 23 70  

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

Kender du typen?

Adfærd og kommunikation til møder afslører dit sande jeg

Hvilke forbrydere møder du til møderne?

Skrevet af

Brian Due
Ph.d., Adjunkt, partner i Nextwork
Københavns Universitet

 

Hvordan du sidder til møder, afslører alt om dig. Et øjebliksbillede af hvem du sidder ved siden af, hvordan du sidder på stolen, ved bordet, over for computeren eller papirblokken, om du er vendt mod sidemanden eller taleren, afslører dig. Er du f.eks. online-junkie eller krusedulle-kæltring? Gør du alt for at blive set, eller bruger du bare tiden på at tjekke e-mails, gemt væk bag skærmen? Du er, hvad du gør. Her er 14 forbryderiske mødetyper. Find dit værste slyngel-selv, og gør mødet til et bedre sted at være.

De findes i alle typer af organisationer og til alle typer af møder. De 14 forskellige mødedeltager-typer er irriterende på hver deres måde. De er banditter, slyngler og skurke, der skaber ballade på mødet.

Deres handlinger repræsenterer deres ideologi. Det er en kamp om at definere, hvad mødet går ud på. For eksempel: Online-junkien viser igennem sin adfærd, at det fysiske møde er ligegyldigt, mens facilitator-freaken viser det modsatte - at alle skal deltage aktivt og bruge deres krop fysisk på mødet.

Alle ved, hvor frustrerende møder kan være. Måske hænger det sammen med de forskellige mødedeltager-typer og deres forskellige ideologier og handlinger. Får vi blot udryddet de små skavanker, får vi måske også bedre møder. Virker det ikke, kan du læse møde-manualen her eller krea-guiden her.

Online-junkien: Kend ham på de flakkende øjne og den dysfunktionelle adfærd

 

Computeren er slået op, og han kigger ind i skærmen. Eller også tastes der løs på smartphonen neden under bordet, som om ingen kan se, hvad han laver. Han tror, at han hele tiden går glip af noget vigtigt ved at være til møderne, og han er derfor nødt til at holde sig konstant opdateret. Han kommunikerer en lukkethed samt afstandstagen til omverdenen og nuet. Han kan ikke deltage aktivt i mødet, fordi han skal besvare e-mails lige nu og her. Han tror, at organisationens sammenhængskraft står og falder med ham. Han lider af instant gratification: Behovet for at få et online-fix og nyheder konstant. Han er halvt til stede alle steder.

Særligt kendetegn: Han har flakkende øjne og svært ved indgå i samtaler, fordi han hele tiden lige skal tjekke. Han mister langsomt elementære sociale kompetencer.

Sætning: ”Jeg tænker, vi kan gøre øhhh (tjekker device) øhhh, hvor kom vi fra?”

Spot ham: Han har blikket stift rettet på en device – mens han snakker med dig eller en anden.

Forbedringspotentiale: Indfør device-frie dage. Prøv det. Det kan godt lade sig gøre.

Brainstorm-banditten: Kend ham på de post-it-klistrede fingre

Han skal hele tiden op og stå for at tegne et mindmap, og han har altid en skriggul post-it med sig. Han er sikker på, at alle ideer og forslag skal en tur igennem brainstorm-maskineriet, og der kan altid optimeres på en ide. Han kommunikerer kreativt overskud grænsende mod hysterisk tidsspild. Han synes, at beslutninger og implementeringer er vigtige, men farer alligevel hele tiden op til whiteboardet eller flipoveren for at tegne en relation, figur eller model.

Særligt kendetegn: Han render rundt med en krea-kasse under armen, fuld af tusser, post-its etc.

Sætning: ”Øøh, nu tænker jeg bare lige højt her”.

Spot ham: Han har alskens farvede tus-streger og post-it-klister på fingrene.

Forbedringspotentiale: Husk, at mødet drejer sig om at skabe værdi inden for en kort tidsramme.

Chef-beundrer-slynglen: Kend ham på latteren, når chefen joker

Han sætter sig altid ved siden af eller over for chefen, så chefen kan se, hvor flittig han er. Og endnu vigtigere, fordi han ved, hvor vigtigt det er at kunne sende og modtage små øjne, smil eller indforståede rynk med øjenbrynene, når de andre fejler. Han gør alt for at være indforstået med dem, der har magten. Og kollegaerne både ved det og kan se det.

Særligt kendetegn: Han griner altid højt og overdrevent længe af chefens jokes.

Sætning: ”Det minder mig om, det sagde den anden dag. Det var lige i skabet”.

Spot ham: Han er ved at skænke kaffe i chefens kop.

Forbedringspotentiale: Skaber sig fjender blandt kollegaer for ikke at være tilpas kollegial.

Stener-skurken: Kend ham på hans langstrakte og højlydte gaben

Han sidder med et hult udtryk under hele mødet. Han sover i virkeligheden bag facaden, men holder et tilsyneladende åbent udtryk – med hånden til kinden for at hovedet ikke skal dratte. Han responderer ikke på spørgsmål og bidrager ikke med nyt til mødet. Han er bare træt og keder sig bravt.

Særligt kendetegn: Han er umulig at få øjenkontakt med, da han stirrer mod et fast punkt for ikke at falde i søvn.

Sætning: ”… Hmm … mmm … aha … mm”

Spot ham: Han har en kop kaffe i hånden og babysavl på skulderen.

Forbedringspotentiale: Gå i seng i ordentlig tid, og deltag i møder, der er spændende.

Dommer-sjuften: Kend ham på hans overdrevent afslappede stil

Han har siddet i tusindvis af møder. Rutine er hans mellemnavn. Han kender hver en krog af organisationen. Han kan få ting til at ske, fordi han kender de rigtige mennesker. Han har tabt enhver tro på, at der kan komme noget godt ud af mødet. Han ved, at alle beslutninger bliver truffet ved kaffemaskinen bagefter. Og han skal i hvert fald nok sørge for, at det sker. Han agerer dommer og bedømmer af, hvad der skal vedtages og ikke vedtages. Han læner sig tilbage: armene bag hovedet og benet op ad bordet. Tilbagelænet og dovent. Han kommunikerer magt, kynisme og en laissez faire-tilgang til mødet og dagsordenen.

Særligt kendetegn: Han lægger ofte sit armbåndsur fra sig på bordet for at vise, at han alligevel har styr på tiden samt forventer effektivitet og resultater af de andre.

Sætning: ”Det får mig til at tænke på, da Jørgen Jørgsen i 1992 prøvede at få den samme ide igennem uden held”.

Spot ham: Han har et konstant ironisk og overbærende smil på læberne, da han ved, at det hele blot er en farce.

Forbedringspotentiale: Tag ansvar for mødet, og sørg for, at det ikke bliver så ligegyldigt som oplevet.

Fart-fanatikeren: Kend ham på excel-arket

Han har for travlt og er for vigtig til ethvert møde. Tid er penge og mange penge, hvis der sidder mange medarbejdere. Han elsker at regne ud, hvor dyrt et møde er i mandetimer. Opstillet i excel. Kreative løsninger og ideudvikling hjælper intet. Det er spild af tid. Her tæller kun execution og implementering. Han kommunikerer arrogance samt en afsky for smalltalk og hyggesnak. Hans mantra er hastighed og effektivitet, og han er altid på vej videre og væk fra mødet.

Særligt kendetegn: Han rejser sig ofte fra sin stol eller rykker sig nervøst rundt i den. Han kigger jævnligt på uret og gør det gerne, så alle kan se det.

Sætning: ”Nu har vi jo ikke hele dagen, så skal vi komme videre?”

Spot ham: Han ses med glædens smil over et veludfyldt regneark.

Forbedringspotentiale: Man skal være opmærksom på, at han short-cutter vigtige processer og stresser sine kollegaer.

Færd-fantasten: Kend ham på Fjällräven

Han keder sig på mødet og vil hellere være alle mulige andre steder. Specielt udenfor. Gerne på en rejse. Han drømmer om det store eventyr og bruger sin fritid på at rejse verden rundt. Han kommunikerer ugidelighed på mødet, fordi han virkelig gerne vil videre lige nu. Rejsen er købt. Kufferten pakket. Han vil bare af sted.

Særligt kendetegn: Han går altid rundt med en rejsebrochure i lommen og taler om sine rejser i alle pauserne.

Sætning: ”Det er ligesom i Guatemala, der løser de også opgaven på den måde”

Spot ham: Han har en perlehalskæde fra Tanzania eller et fletarmbånd fra Vietnam på.

Forbedringspotentiale: Man kan måske overveje, om han har det rigtige job? Hvad med at blive rejsearrangør eller -journalist?

Mega-mopseren: Kend ham på den negative attitude til alt og alle

Han er fjendtligt indstillet fra starten af. Han vil slet ikke være med til mødet. Han synes ikke, han er relevant og opfører sig, som om det er en sur pligt at være med. Han skuler ondt mod andre mødedeltagere, som han mener, har svigtet ham på forskellige tidspunkter. Han føler sig altid forurettet og misforstået. Han kommunikerer hævn og blodtørst med sine skulende øjne. Han forholder sig negativt til alle forslag og har altid nej-hatten på.

Særligt kendetegn: Han tror altid, at hele verden er imod ham.

Sætning: ”Det kan man ikke. Det gider jeg ikke. Det er dumt.”

Spot ham: Han sidder i et hjørne med armene over kors og skulende øjne.

Forbedringspotentiale: Han skal måske prøve et selvhjælpskursus i positiv psykologi?

Krusedulle-bøllen: Kend ham på de cigaretgule fingre

Han tror, han er Picasso, eller også keder han sig bare bravt. Nogle gange tegner han figurer, der er meningsfulde for ham selv, andre gange er der rene pludder- og kaosmønstre på papiret. Det kommer an på, om han tror, at andre kigger ham over skulderen. Han kommunikerer ligegyldighed samt kedsomhed og bør nok huske at styre sin rygetrang eller lignende abstinenser før næste møde. Han bør huske på, at alle andre faktisk godt kan se, at han blot sidder og tegner mønstre på papiret.

Særligt kendetegn: Han holder altid sin pen som en cigaret mellem fingrene.

Sætning: ”Hvornår er der pause?”

Spot ham: Han har en pen i hånden, som var det en cigaret

Forbedringspotentiale: Han kan starte med lægge pennen fra sig og følge med i samtalen.

Kaffe-kage-kanaljen: Kend ham på kagekrumme-sporet

Han slæber rundt på sin vandflaske og har altid et stykke frugt eller en tallerken mad med. Eller lidt kage, nogle croissanter og en pose slik til at gøre det hele lidt mere hyggeligt. Han snakker altid om mad eller kaffe og er måske endda gastroseksuel. Men han har jo også utroligt ”travlt” og når ikke at spise på andre tidspunkter end under møderne. En lind strøm af brødkrummer følger ham, hvor han går. Han kommunikerer hygge og en vis useriøsitet omkring mødet.

Særligt kendetegn: Han har croissanter med til enhver tænkelig lejlighed.

Sætning: ”Skal jeg ikke lige lave en god kande kaffe og tage en skål nødder med?”.

Spot ham: Han har madrester i skægget eller mælkeskæg fra den sidste caffe latte.

Forbedringspotentiale: Bare lad være med at tage det store måltid med ind til mødet.

Flinkepige-niddingen:: Kend ham på de rigtige holdninger

Se, hvor dygtig han er til at tage noter. Dydsmønsteret drejer lige skærmen en gang for at vise sit arbejde frem og bevise over for de andre, at han altså ikke læser e-mails eller lægger kabale som de andre maniacs. Han tror, at lige præcis hans måde at beskrive og illustrere en sag på, er den eneste rigtige og klart den klogeste måde at gøre det på. Han er altid den mest velforberedte og er altid fuldstændig sikker i sin sag. Han kommunikerer kontrol og en kamp om at overtage styringen af mødet. Han er en powerplayer og en leders drøm – til irritation for alle andre almindeligt dovne medarbejdere. Han er oftest en af de dygtige, velforberedte flinkepiger.

Særligt kendetegn: Han går altid rundt med en artikel eller en avis under armen for at se ekstra klog ud.

Sætning: ”Ej, helt ærligt, kan vi ikke lige være lidt seriøse omkring det her?”.

Spot ham: Han er med sikkerhed den, der møder først og går sidst hjem

Forbedringspotentiale: Husk på, at man ikke bliver bedre af at vise, hvor klog man er, men ved at sætte viden i spil.

Free-rider-fjolset: Kend ham på hans hipster-outfit

Han er lidt for sjov til at bare at sidde og høre på, hvad de andre har at sige, og han er alt for vigtig til at vente på, at det bliver hans tur i talerækken. Han mener selv, at han har den bedste stil og ved om alt det nye hippe. Han kender sine buzz words og fyrer dem gerne af, når han ikke hviske-tisker med de andre på bagerste række. Han føler sig fuldt ud berettiget til at fyre jokes af med sine sammensvorne, uden andre behøver inddrages i det. Han lever i en parallelverden, hvor kun hans egne regler gælder. Han kommunikerer humor og overskud samt en disrespekt for kollektivet og talerækkefølgen.

Særligt kendetegn: Det nyeste, smarte outfit og et nyt buzz word på læberne

Sætning: ”Så du lige, hvor mange likes jeg fik på min sidste FB-opdatering?”

Spot ham: Han har en en ulæst New Yorker under armen og er højlydt jokende på vej ind til mødet.

Forbedringspotentiale: Vi er jo alle individer, men mødet er et kollektivt fænomen. Husk det.

Facilitator-freaken: Kend ham på krammet

Han har gået på utallige procesleder- og facilitator-kurser, og anerkendelse samt multivers er kodeordene i hans verden. Han har overdrevent fokus på form og er fuldstændig ignorant over for indhold. Han læner sig utroligt forstående og med overdrevent åben kropsholdning frem mod sine medmennesker. God stemning og på med ja-hatten. Han kan virke lidt for omklamrende og kommunikerer engagement til det kvalmende. Han glemmer at møder også handler om indhold og resultatskabelse.

Særligt kendetegn: Han uddeler krammere til alle og enhver

Sætning: ”Jeg synes lige, vi skal starte med at lave noget forventningsafstemning”

Spot ham: Han har Ib Ravns facilitator-bog i hånden.

Forbedringspotentiale: Han bør også huske, at konflikter faktisk er ganske givtige

God mødekultur

Mange har dårlig mødeadfærd, og mange glemmer, at alle andre faktisk godt kan se, hvad man har gang i, når man er uopmærksomhed eller kigger på telefonen. Er din opmærksomhed alle mulige andre steder end på mødet og på den konkrete aktivitet, er det synligt for alle. You know and they know. Principielt set er det bedste råd derfor: Forlad mødet, og foretag dig noget mere meningsfuldt eller deltag som fuldt ud aktivt medlem.

---

Ideen til artiklen er inspireret af Boltron.com

Tak til Sofie Kampmark for de fine illustrationer

Nyhedsbrev - 22. december 2017

Kære alle

Med nedenstående nyheds-jule-brev ønskes god jul og godt nyt år!

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

FLOT FREMMØDE TIL CAFÉ FRIVILLIG

111 personer, der alle laver frivilligt socialt arbejde til gavn for borgerne i Skive Kommune, trodsede juletravlheden

og deltog i Café Frivillig med temaet: ”Nyttig Viden og Netværk”.

De 111 personer repræsenterede min. 70 forskellige frivillige sociale indsatser og områder, så der var rig mulighed for erfaringsudveksling, netværk – og godt samvær. Stemningen var hyggelig, og snakken gik godt på kryds og tværs, og mellem unge og ældre.

Efter velkomst og frivillighedsguidens nationalsang, ”Alt ka la sig gøre – prøv at turde tør det”, fik Anders Bonde ordet.

Anders Bonde leverede et vedkommende, tankevækkende og humoristisk indlæg med overskriften ”Humor er ikke kun for sjov”.

”Hvem er de andre?” var næste programpunkt. Her præsenterede 6 af de nye/nyere deres frivillige sociale indsatser og projekter:

”Frivillig Gældsrådgivning”: Et 3 årigt projekt. Frivillige økonomikyndige rådgivere og vejledere hjælper alle med ondt i økonomien, eller med forebyggelse. Formålet med den frivillige gældsrådgivning er at hjælpe udsatte borgere til at få overblik over deres økonomiske situation, og at motivere dem til at reducere deres gæld. Den Frivillige Gældsrådgivning henvender sig til alle aldersgrupper, men der bliver gjort en særlig indsats for at få tilbuddet ud til ungegruppen.

Mere viden: Kontakt June CrondahlKFUM "På fode igen"  Mail: juc@kfumsoc.dk   Tlf. 31 12 79 91

”Trivselsagenterne”: Frivillighedscenter Skive og Socialafdelingen i Skive Kommune har i samarbejde igangsat en proces, som har til formål at inddrage frivillighed indenfor det sociale område, for handicappede og udsatte borgere, i Skive Kommune. Et 3 årigt projekt støttet af Skive Byråd v/Social- og Ældreudvalget. Projektet skal sætte fokus på: At der er skabes øget forståelse og rummelighed for handicappede i civilsamfundet, samt øget inkludering af handicappede i samfundets fællesskaber. At borgerne opnår øget trivsel ved at modtage frivillighed fra det omgivende samfund, men ligeledes ved at yde en frivillig indsats overfor andre både blandt ligestillede, men også i civil samfundets fællesskaber.

Mere viden Kontakt Olivia Stokholm.  Mail: olss@skivekommune.dk   Tlf. 40 96 18 02  

”Tryghedstjenesten”: Frivillige sidder ved døende som vågekoner. Kommer også som aflastning hos kronisk syge. 

Frivilliggruppen havde sidste år ca. 200 besøg.

Mere viden: http://www.plejeogomsorgskive.dk/aktiviteter/frivillige/tryghedstjenesten/

”Veterancafeerne”: Er for tidligere og nuværende udsendte soldater og andre. Mødes hver anden onsdag. Nyt tilbud til pårørende i Pårørende-cafe, der starter til januar. Et sted at tale om savn mv. Vil også have fokus på børnene, forældre, søskende. 

For veteraner er der ca. 6 aktiviteter om året, som er udover møderne hver anden onsdag. 

Mere viden: Kontakt Preben Sloth  Mail: preben.sloth@gmail.com  Tlf. 23 95 23 70  

”Diff-friends”: 5 piger fra gymnasiet er frivillige besøgsvenner for psykisk syge og udviklingshæmmede. De vil gerne have mange flere unge med som frivillige. Er startet på Nattergalevej. Diff-friends synes, det er vigtigt at det er frivillige der besøger, så der ikke kun er samvær med ansat personale. Kontaktpersonen for frivillig gruppen Diff-friends er:

Kathrine Mejlhede  Mail: kathrinemejlhede@hotmail.com    Tlf. 29 16 29 21

”Kultur På Tværs/Venligboerne”: Arbejder med integration. Arbejder for at fremme integration for indvandrere og deres børn m.fl. Kultur På Tværs startede i 2000 med Stig Seidenfaden som initiativtager. ”Mod til forskellighed med respekt" er nogle af nøgleordene i det frivillige arbejde.

Mere viden: Kontakt: Jeppe Tandal Nielsen  Mail: jeppetandal@hotmail.dk   Tlf. 50 56 86 37 www.Kulturpt.dk  og på

Facebook - venligboerne skive og omegn.

Frivillighedscenter Skive har medvirket ved opstart og igangsætning af de første 5 af disse indsatser, bakker fortsat op – også om mange andre - og er med i styregruppen for projekt Frivillig Gældsrådgivning og Trivselsagenterne.

Uddybende om disse og om mange andre frivillige foreninger og frivillig grupper se  www.frivillighedscenterskive.dk

Efter en lækker ”Salling platte” kreeret af Kulturcenter Limfjord, sluttede Café Frivillig med filmen ”De urørlige”. Filmen ”De urørlige” er en påmindelse om at vi skal se mennesket bag facaden, uanset hvilken adfærd eller fysisk fremtræden, der først springer i øjnene.

En dreng gik på en strand med sin far.

Stranden var fuld af søstjerner, der var skyllet op på land.

Da drengen begyndte at samle dem op

og lægge dem forsigtigt ud i vandet,

sagde hans far:

”Det er spild af tid!

Der er 100.000 søstjerner her på stranden,

og du kan ikke redde dem alle,

hvilken forskel gør det ?”

Drengen samlede endnu en søstjerne op,

og lagde den ud i havet og sagde:

”For dén her . . . gør det en forskel!”

Nyhedsbrev - 27. november 2017

Kære alle

Her nedenstående og vedhæftet er invitation til ”Underværker” = 45 millioner til ildsjæleprojekter . . .

Vil du/I være sikker på at modtage Nyhedsbreve, invitationer mv. fra Frivillighedscenter Skive - så bliv medlem.

Indmeldelsesblanketten findes på hjemmesiden: www.frivillighedscenterskive.dk

Man kan blive medlem som frivillig forening, frivillig gruppe, frivillig enkelt person – medlemskabet er gratis.

Se uddybende om frivillighed og Frivillighedscenter Skive på www.frivillighedscenterskive.dk

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Fra: info@undervaerker.dk [mailto:info@undervaerker.dk
Sendt: 23. november 2017 18:12
Til: Info@undervaerker.dk
Emne: Invitation til Underværker

Fællesskaber er noget vi bygger

Med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det stadig muligt at byde ind. Kampagnens næste og sidste ansøgningsfrist er torsdag den 15. februar 2018 kl. 12.00.

Projektstøtten kan ansøges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø - både i byer og på landet. Realdania har i alt afsat 45 mio. kr. til ildsjæleprojekter, og forventer samlet at støtte mellem 60-80 store og små projekter.

Vedlagt denne mail finder I en invitation til ildsjæle, der arbejder med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Invitationen vejleder også til, hvordan man søger støtte til et projekt igennem kampagnen.

I kraft af jeres arbejde med frivillighed, har I et stort netværk, som gemmer på mange potentielle ildsjæleprojekter. Det er ofte det gode samarbejde mellem organisationer, foreninger og ildsjæle, der skaber lokale forandringer og lokal udvikling igennem det byggede miljø.

Læs mere om kampagnen på www.underværker.dk[TK1] [TK2]   , hvor I kan se de tidligere støttede projekter og finde mere viden og inspiration.

Vi håber, at I vil være med og dele muligheden med jeres netværk.

Med venlig hilsen

Mads Christian Bundgaard

Underværkers kampagnesekretariat

Invitation til underværker

Indbydelse - til Cafè Frivillig, onsdag den 6. december - 9. november 2017

Kære alle

Her er vedhæftet og nedenstående indbydelse til Cafè Frivillig.

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Indbydelse til Café Frivillig

ALLE, der laver frivilligt socialt arbejde til gavn for borgerne i Skive Kommune inviteres til Café Frivillig Onsdag den 6. december 2017, kl. 16.30 – 22.00 i Kulturcenter Limfjord, Skyttevej, 7800 Skive.

Temaet for Café Frivillig er ”Nyttig Viden og Netværk”

Program: 

16.30: Kaffe - æbleskiver – velkomstsang – info

16.45: Humor er ikke kun for sjov” v/ Anders Bonde

17.45: Pause

18.00: ”Hvem er de andre?” v/ repræsentanter fra nogle af de nye/nyere projekter og indsatser.

19.00: Aftensmad: Platte og en øl eller vand – og tid til netværk

19.45: Mødes vi i Bio til filmen ”De urørlige” kort intro v/Lis Torp

21.45 ca.  Tak for i aften

Det er gratis at deltage i Café Frivillig.

Alle, der laver frivilligt socialt arbejde, til gavn for borgere i Skive Kommune, kan deltage.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Medlemmer af Frivillighedscenter Skive har fortrinsret.

Tilmelding er bindende.

Du er tilmeldt, når du har modtaget en mail, der bekræfter din tilmelding.

Ved fravær uden afbud opkræves 200 kr. pr. person.

 

Tilmelding sker tilpost.frivillighedscenterskive@gmail.com

Ved tilmelding skal oplyses: Navn – mailadresse - tlf./mobil nr. - hvilket frivilligt socialt arbejde du laver og hvor.

Tilmeldingsfrist: 30. november 2017 – kl. 12.

 

 

Indbydelse - Café Frivillig 2017.pdf

Nyhedsbrev - vellykket Frivillighedsbasar 10.10.17 på Skive Gymnasium - 12. oktober 2017

Nyhedsbrev: Her vedhæftet artikel om vellykket Frivillighedsbasar 10.10.17 på Skive Gymnasium

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - Regeringens nye civilsamfundsstrategi - 09. oktober 2017

Her er regeringens civilsamfundsstrategi

Rasmus Løppenthin | 9. oktober 2017 kl. 11:50

(Foto: Toke Kristiansen/Altinget.dk) 

NY STRATEGI: Regeringen vil hjælpe socialt udsatte ind i foreningslivet og sikre et kompetenceløft af frivilligheden. Samtidig får DIF 16 millioner kroner til nyt integrationsprojekt.

Styrk den lokale frivillighed og hjælp flere udsatte ind i foreningslivet. Sådan lyder nogle af hjørnestenene i regeringens nye civilsamfundsstrategi, som man har afsat 112 millioner kroner til over de næste fire år.

"Frivillighed er med til at skabe sammenhængskraft og social kapital. Det er limen, som holder en god del af vores samfund sammen. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden understøtter frivilligheden på den bedst mulige måde," siger børne- og socialminister Mai Mercado (K), der har taget initiativ til den nye civilsamfundsstrategi.

Strategien rummer 12 nye initiativer. En stor del af pengene går til at skabe innovation og kompetenceudvikling af de lokale frivillige foreninger. Men der ligger ikke en færdig drejebog for, hvordan frivilligheden skal udøves, og det er helt bevidst, siger Mai Mercado.

"Det er jo i mødet lokalt, at man får skabt de nære relationer og den store værdi, som frivilligheden giver. Og det er svært at sætte på formel fra Christiansborgs side," siger hun.

Samtidig lægger regeringen op til at styrke partnerskaber mellem kommuner og foreninger, ligesom DIF får 16 millioner kroner til at et integrationsprojekt.

"Det er en hjertesag for mig, at vi giver borgere og foreninger de bedste muligheder for at kunne tage et personligt ansvar," siger Mai Mercado.

Regeringens civilsamfundsstrategi er en af søjlerne i innovationsminister Sophie Løhdes (V) sammenhængsreform, som bliver præsenteret i 2018. 

Og innovationsministeren vil have foreningsdanmark mere involveret i den sociale opgaveløsning i den offentlige sektor.

"De mange frivillige, vi har herhjemme, spiller en nøglerolle i vores samfund. Derfor er det også helt afgørende, at vi understøtter det frivillige arbejde og foreningslivet, og at vi i endnu højere grad indtænker de frivillige i de tilbud og indsatser, som det offentlige har på eksempelvis det sociale område," siger Sophie Løhde.

Ros fra taskforce
En regeringsnedsat taskforce har hen over sommeren arbejdet på at levere en række anbefalinger til regeringens nye civilsamfundsstrategi. Og herfra kvitterer man for regeringens udspil.

"Det er dejligt, at regeringen følger taskforcens anbefaling om at styrke den lokale frivillighed," siger Vibe Klarup, der er formand for Frivilligrådet.

Red Barnets generalsekretær, Jonas Keiding Lindholm, sad også i taskforcen, og han er på samme frekvens som Vibe Klarup.

“Jeg vil gerne kvittere for, at strategien har så meget fokus på, hvordan vi kan styrke de fællesskaber, som civilsamfundet tilbyder for udsatte børn og voksne,” siger han.

Regeringen lægger op til at finde de 112 millioner kroner i satspuljen, og Mai Mercado satser på, at Folketinget vil bakke op om udspillet.

"Vores civilsamfund er utrolig vigtigt, og det håber jeg, at de andre partier husker på, når vi starter forhandlinger om satspuljen fredag," siger hun.

Opdateret 13:43 med kommentar fra innovationsminister Sophine Løhde (V):

rl@altinget.dk

DOKUMENTATION

De 12 initiativer i regeringens civilsamfundsstrategi

Initiativ 1: Strategiske partnerskaber mellem frivillige organisationer og kommuner
Regeringen vil afsætte godt 24 millioner kroner til et styrket samarbejde mellem lokale civilsamfund og kommuner. Analysen er, at skal man hjælpe børn af socialt udsatte ind i foreningslivet, kræver det en sammenhængende og koordineret indsats mellem kommuner og civile aktører. 

Initiativ 2: Flere ressourcer til fælles løsninger
Regeringen ønsker at etablere en digital børs, hvor kommercielle, socialøkonomiske og frivillige aktører kan blive matchet til at løse sociale opgaver i fællesskab. Det har man afsat 1,4 millioner kroner til.

Initiativ 3: Styrkelse af civilsamfundet i landdistrikterne
Man vil øremærke fire millioner kroner fra Landdistriktspuljen til at styrke de lokale civilsamfund i randområderne.

Initiativ 4: Styrket integration gennem civilsamfundet
Dansk Idrætsforbund får 16 millioner kroner i perioden 2018-21 til at fremme integration via projektet Get2Sport.

Initiativ 5: En mere enkel statslig støttestruktur på det frivillige sociale område
Regeringen vil lave et 360 graders eftersyn af de statslige rammevilkår for den frivillige sociale sektor. Målet er at gøre op med et system, som ofte bliver kritiseret for at være unødigt kortsigtet og bureaukratisk.

Initiativ 6: Lokal innovation gennem frivillige foreninger
Der er grøde i de små civilsamfund, og regeringen vil gerne styrke den bølge ved at afsætte godt 20 millioner kroner til projekter, der skal understøtte lokale foreningers innovationsarbejde.

Initiativ 7: Styrkelse af det lokale frivillige sociale arbejde
Regeringen vil løfte kvaliteten af frivilligcentrenes arbejde og afsætter 15 millioner kroner til blandt andet at etablere to nye frivilligcentre for at sikre, at der er frivilligcentre i alle landets kommuner.

Initiativ 8: Et nyt Frivilligråd
Regeringen afsætter 3,5 millioner kroner i perioden 2018-21 til at styrke Frivilligrådet. Man lægger samtidig op til en ny udpegningsmodel, så organisationsdanmark får mere indflydelse på, hvem der sidder i rådet.

Initiativ 9: Kompetenceløft af det frivillige sociale arbejde
Regeringen afsætter 26,5 millioner kroner til at videreføre Uddannelsespuljen til at sikre et kompetenceløft i den frivillige sociale sektor. Som noget nyt får frivillige sociale foreninger som et led i satsningen tilbudt gratis kurser.

Det udspecificeres ikke, men ligger mellem linjerne, at den opgave kan lande hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Initiativ 10: Inklusion i frivillige organisationer
Regeringen vil afsætte 700.000 kroner til at undersøge betydningen af de frivillige organisationers ledelse for at skabe øget deltagelse i den frivillige indsats blandt borgere uden for arbejdsfællesskabet.

Initiativ 11: Mere samarbejde mellem frivillige og kommuner gennem uddannelse
Regeringen vil undersøge muligheden for at styrke fagprofessionelles kompetencer i at samarbejde med den frivillige sektor gennem uddannelsesinstitutionerne. Det afsætter man 500.000 kroner til i 2020.

12: Solid viden om den frivillige sociale indsats
Man afsætter 900.000 kroner til at indsamle data, viden og tendenser inden for den frivillige sociale indsats i 2020.

Vores civilsamfund er utrolig vigtigt, og det håber jeg, at de andre partier husker på, når vi starter forhandlinger om satspuljen fredag.

Mai Mercado Børne- og socialminister (K)

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - ”Unge, frivillighed og medborgerskab” - 18. september 2017

Kære alle

Nedenstående og vedhæftet sender vi her:

Indbydelse til Foredrag 05.10.17 på Skive Gymnasium & HF

Indbydelse til Frivillighedsbazar 10.10.17 på Skive Gymnasium & HF

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

På vegne af                               

Skive Gymnasium & HF – Projekt Frivillig – Frivillighedscenter Skive

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

************************************************************************

”Unge, frivillighed og medborgerskab”

Skive Gymnasium & HF sætter i oktober måned fokus på frivillighed. Det sker ved en frivillighedsbazar d. 10. oktober, hvor alle typer af frivillige foreninger og grupper er inviteret. Alt fra idræt, spejdere, patientforeninger, kunst og kultur, til humanitære og sociale foreninger vil være repræsenteret. På bazaren har foreningerne mulighed for at præsentere deres arbejde for gymnasiets ca. 700 elever – og måske hverve nogle af dem til konkrete opgaver. Dagen vil byde på konkurrencer, oplæg, jobopslag, indslag med unge frivillige og mulighed for at shoppe rundt ved de forskellige stande.

Formålet med frivillighedsbazaren er at åbne elevernes øjne for mulighederne inden for frivilligt arbejde, så de selv får lyst at prøve kræfter med opgaver til glæde for andre - og dem selv. Tilmeldingsfrist er d. 2/10 til epost@skivegym.dk

Bazaren er arrangeret i samarbejde med Projekt Frivillig og Frivillighedscenter Skive.

Som optakt inviterer Skive Gymnasium & HF til et foredrag om unge, frivillighed og medborgerskab d. 5. oktober kl. 19 - 21. 

Professor ved Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen, vil med udgangspunkt i sin forskning på området, fortælle om, hvad der skal til for at engagere unge i det lokale foreningsliv.

Forskningen viser, at frivilligt arbejde er med til at styrke de unges samfundsengagement og demokratiforståelse. Nogle foreninger er dog bedre end andre til at inddrage unge i fællesskaber og foreningsdemokrati.

Foredraget er gratis og åbent for alle interesserede. Tilmelding til epost@skivegym.dk senest dagen før.

Med venlig hilsen
Line Roel Steffensen
Studieadministration

Skive Gymnasium & HF
Direkte tlf.: 97 54 90 58
Hovednummer: 97 52 24 66
E-mail: lst@skivegym.dk 

3 vedhæftede filer

Indbydelse til foredrag,
Indbydelse til frivillighedsbazar 10.10 2017, og
Indbydelse til frivillighedsbazar 2017

Nyhedsbrev - Nu må ledige og efterlønnere arbejde mere frivilligt - 28. august 2017

Aftalen er landet: Nu må ledige og efterlønnere arbejde mere frivilligt – se nedenstående artikel fra Altinget 26.08.2017 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772
                                                                                                                                                                                                                                      

Aftalen er landet: Nu må ledige og efterlønnere arbejde mere frivilligt

Rasmus Løppenthin | 26. august 2017 kl. 12:20

 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) er glad for, at et bredt flertal står bag aftalen. (Foto: Rasmus Flindt Pedersen/Altinget)

 

HÅNDSRÆKNING: Dagpengemodtagere og efterlønnere får fremover bedre mulighed for at arbejde frivilligt. Et bredt flertal står bag aftalen.

Ledige og efterlønnere får fremover lettere ved at være aktive som frivillige i foreningslivet. Det står klart, efter en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre faldt på plads lørdag.

"Jeg er rigtig glad for den her aftale. Vi har ramt et niveau, hvor vi gør det lettere og mindre bureaukratisk for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere at arbejde frivilligt. Samtidig fastholder vi den skyldige respekt for, at vi ikke skal fortrænge eksisterende arbejdspladser," siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

"Samtidig glæder jeg mig over, at området er fremtidssikret, fordi det er et bredt flertal, der står bag aftalen," fortsætter han.

Aftalen betyder, at dagpengemodtagere fremover kan udføre frivilligt arbejde i op til 10 timer om ugen uden at blive trukket i deres ydelse, så længe det foregår i en almennyttig forening. For efterlønnere bliver den ugentlige timegrænse på 15 timer. 

Fastholder begrænsninger
Ledige og efterlønnere får dog ikke fri leg i foreningslivet. De kan stadig blive modregnet i deres ydelse, hvis de udfører deciderede driftsopgaver. Regeringen lagde i sit oprindelige udspil ellers op til at fjerne alle begrænsninger, men det kunne der ikke samles et flertal omkring. Flere partier bag aftalen var bekymrede for, at det ville fortrænge lønnet personale i foreningsdanmark.

"Der har været partier, som ikke er medlemmer af regeringen, der har været bekymrede for, at det kunne medføre en opgaveglidning. Så vi har valgt at lave det her kompromis, og det har jeg det sådan set godt med. For jeg tror, det kan tage luften ud af de kritiske bemærkninger, som var der, da regeringen kom med sit udspil," siger Troels Lund Poulsen.

Dansk Folkeparti var blandt skeptikerne.

"Driften af en frivilligorganisation er normalt noget, som udføres af lønnet personale. Derfor har det været vigtigt for os at lægge nogle begrænsninger ind lige præcis på det område," siger partiets beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Dagpengemodtagere og efterlønnere vil i et begrænset omfang kunne udføre driftsopgaver, men den præcise grænse vil først blive fastlagt, når vejledningen kommer, efter loven er endeligt vedtaget.

Har afsat 10 millioner
Debatten om ledige og efterlønneres frivillige arbejde har kørt siden starten af året, da beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) annoncerede, at han ville komme med et udspil. Det blev så fremlagt i maj, og siden har et bredt flertal arbejdet for den aftale, der nu er faldet på plads.

"Det er rigtig godt, at foreningslivet nu kan få ro til at udføre deres gode arbejde," siger Bent Bøgsted.

Beskæftigelsesministeriet skønner, at regningen for lempelserne kan løbe op i 10 millioner kroner. Det skyldes, at en omdiskuteret rapport fra Deloitte har indikeret, at frivilligt arbejde i begrænset omfang kan fastholde folk i ledighed.

"Rapporten konkluderer ikke noget endeligt. Men vi arbejder ud fra et forsigtighedsprincip og har valgt at afsætte 10 millioner, hvis det mod forventning skulle vise sig, at der for nogle ledige sker en lille bitte forlængelse af dagpengeperioden," siger Troels Lund Poulsen.

Partierne bag aftalen har besluttet, at man vil evaluere de nye regler to år efter, de er trådt i kraft.

DOKUMENTATION

Her er aftalens hovedtræk

 • Timegrænsen øges. Fremover kan efterlønnere udføre frivilligt, ulønnet arbejde 15 timer om ugen uden at blive modregnet i deres ydelse. For dagpengemodtagere bliver grænsen på 10 timer. Hidtil har grænsen været på fire timer. 
 • Fleksjobbere kan uden begrænsninger udføre frivilligt, ulønnet arbejde, mens kontanthjælpsmodtagere heller ikke vil have nogen begrænsninger, så længe de i øvrigt står til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Det frivillige arbejde skal udføres i en frivillig, almennyttig forening. Foretages det i en kommune eller virksomhed, bliver man modregnet i sin ydelse, selvom man holder sig under timegrænsen.
 • Der bliver generelt lempeligere vilkår for, hvad ledige og efterlønnere må udføre i en forening. Men man har valgt at fastholde, at deciderede driftsopgaver kun må løses i meget begræset omfang. Hvordan det konkret skal tolkes, vil blive uddybet i en vejledning, der kommer, når loven er vedtaget.
 • Partierne bag aftalen er blevet enige om, at de nye regler skal evalueres efter to år.

Vi gør det lettere og mindre bureaukratisk for dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere at arbejde frivilligt.

Troels Lund Poulsen (V) Beskæftigelsesminister

Nyhedsbrev Kursuskatalog - 24.08.2017

Alle Links fjernet - da de siderne de henviser til er lukket

Kære medlemmer

Det nye kursuskatalog fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde er modtaget i går.

Her er mange spændende muligheder for ny og mere viden.                                                                  

Husk muligheden for at få nogle af kurserne lokalt, hvis min. 3 frivillige foreninger går sammen og søger herom  – se tidligere mail  sendt 22/8 - hvor Frivillighedscenter Skive indbyder medlemmer til kursus samarbejde . . .  

Klik nedenstående på  Se efterårets kurser i Kompetenceforum på frivillighed.dk – og læs under særlige tilbud” om kurser lokalt.

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

Fra: Center for Frivilligt Socialt Arbejde [mailto:info@frivillighed.dk] 
Sendt: 23. august 2017 14:26
Til: Frivillighedscenter Skive
Emne: Så tæller vi ned til efterårets kursussæson

  

Så tæller vi ned til efterårets kursussæson

Så er det tid til at gå på opdagelse i efterårets mange kurser og kompetencetilbud. På vores kursusportal finder du lige nu mere 50 tilbud skræddersyet til frivillige og ansatte i foreninger, organisationer, kommuner og institutioner.

De næste otte dage kan du orientere dig i de mange tilbud og finde netop det eller de kurser, der er mest relevant for dig og din forening. Vi åbner for tilmeldingen torsdag den 31. august 2017.

Se efterårets kurser i Kompetenceforum på frivillighed.dk

Gå på opdagelse nu – tilmeld dig 31. august 2017

Vi ved af erfaring, at mange af vores mest populære kurser hurtigt bliver overtegnet. Derfor er det god ide, at du allerede nu orienterer dig i efterårets mange tilbud.

For at gøre det lettere for dig at finde rundt i vores kursus og kompetencetilbud, har vi opdateret vores kursusportal. Nu kan du hurtigt få overblik over emner og kurser, ligesom det er nemt at se, om der er ledige pladser.

God fornøjelse – vi håber, du finder mange inspirerende kursustilbud som er relvante for dig og din forening.

Husk! Tilmelding til efterårets kurser åbner torsdag den 31. august 2017, klokken 12.

 

 

 

Bonus!

Hvis du arbejder med integration, har du helt ekstraordinært mulighed for allerede nu at tilmelde dig et målrettet kursus i, hvordan du kan rekruttere etniske minoritetsfædre som frivillige.

Se og meld dig til kurset 'Få fædrene med som frivillige"

Nye kurser du kan se frem til ...

Den kommende kursussæson byder både på helt nye kurser og populære gengangere. Få et hurtigt overblik her:

 •          Kommunalvalget kommer! Sådan sætter I jeres sag på dagsordenen 
 •          Håb og motivation - hjælp mennesker med at få mere mod på livet 
 •          Mentor for sårbare mennesker (grundkursus)
 •          En forening i bevægelse – strategi- og foreningsudvikling i praksis 
 •          Kom i gang med EU-fundraising (grundkursus) 

Glæd dig også til populære gengangere:

 •          Den gode bisidder
 •          Få fat på flere frivillige - grundkursus i rekruttering

Webinarer - en online vitaminpille med ny viden og inspiration

I tog rigtig godt imod forårets nye tilbud om webinarer, hvor du på bare en time får ny viden og inspiration. Derfor supplerer vi nu med flere nye webinarer, der blandt andet giver dig en introduktion til to af vores mest populære heldagskurser:

 •          Forstå kriseramte mennesker
 •          Resiliens - hjælp mennesker gennem modgang i livet

Se alle efterårets webinarer i Kompetenceforum

Fleksibelt e-kursus til den travle frivilligkoordinator
Til efteråret udbyder vi igen et fleksibelt e-kursus til dig, der gerne vil blive endnu bedre til at kommunikere med nye frivillige og samtidig motivere dem, I allerede har. E-kurset veksler mellem hjemmearbejde, en kursusdag i Odense og møder online.

Læs mere om e-kurset: Bliv bedre til at rekruttere og fastholde frivillige

Nye temanetværk 

Der er stor efterspørgsel efter vores temanetværk og på muligheden for at få sparring fra kolleger i det frivillige arbejde. Derfor udvider vi i denne sæson vores netværkstilbud med flere populære emner - se fx: 

 •          Bliv bedre rustet som mentor – netværk for frivillige mentorer
 •          Mere grafiske facilitering - netværk for erfarne undervisere og facilitatorer
 •          Den kompetente leder for frivillige i det sociale arbejde

Del vores kurser på Facebook og LinkedIn

Del gerne nyheder om vores aktiviteter med kolleger og frivillige i din organisation, så mange flere får glæde af de gode tilbud. Vi sender løbende nyhedsbreve om nye kurser, og slår også vores tilbud op på Facebook og LinkedIn, hvorfra du nemt og enkelt kan dele dem. 

Særlige tilbud til ansatte i kommuner

Bliv klar til at arbejde med samarbejde og samskabelse med disse tre kurser:

 •          Samskabelse, der virker
 •          Styrk samarbejdet med frivillige i offentlige organisationer
 •          Skab velfærd for flere - styrk kommunens samarbejde med etniske minoritetsforenniger - åben for tilmelding nu!

Tilmelding via frivillighed.dk fra torsdag den 31. august 2017. 

 

 

 

CFSA - udvikling, kompetencer og viden om frivilligheden på velfærdsområdet

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns-, kompetence- og udviklingscenter på velfærdsområdet i Danmark.

CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet. Centret tilbyder organisationsudvikling, analyser, rådgivning, kompetenceudvikling, kurser, netværk og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. 

CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, fonde, kommuner, flere ministerier og virksomheder. Hovedsageligt på velfærdsområdet, men i stigende grad også på andre områder, hvor samskabelse, frivillighed og medborgerskab er i udvikling.

 

 

 

Få relevante nyheder og faglige artikler 

Få vores nyhedsbrev og bliv opdateret om vores kurser, netværk, konferencer og andre aktiviteter for frivillige, foreninger, kommuner, institutioner og regioner.

Del gerne nyhedsbrevet med dine kolleger og netværk, som interesserer sig for det frivillige arbejde på velfærdsområdet. 

Du kan også få nyt fra os ved at like vores Facebook eller LinkedIn-side

 

 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde
Albanigade 54 1. sal  |  5000 Odense C
+ 45 66 14 60 61  |  info@frivillighed.dk

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig CFSAs nyhedsliste på www.frivillighed.dk.

Opdater indstillinger   |   Afmeld

Indbydelse til Kursus Samarbejde - Artikel "Pas på, at dine ildsjæle ikke brænder ud" . . .23. august 2017

Kære medlemmer

Frivillighedscenter Skive inviterer hermed til kursus samarbejde. Tre foreninger har tidligere, i samarbejde med Frivillighedscenter Skive, afholdt kurset ”Bestyrelsens opgaver og ansvar”. Kurset var en succes. Tracy Fleur Petersen fra Hjerneskadeforeningen var tovholder på kurset. Kurset var søgt hjem, som beskrevet nedenstående, og der er mange flere muligheder. Frivillighedscenter Skive samarbejder gerne og giver sparring. Lad blot høre.

”Pas på, at dine ildsjæle ikke brænder ud” – artikel fra Altinget 22.08.17  - som du finder vedhæftet nederst på siden.

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Bestil et lokalt kursus

Med minimum 15 deltagere fra mindst tre forskellige foreninger kan I søge om, at vi kommer ud til jer og afholder et kursus fra vores kursuskatalog. I skal blot booke et lokale, betale forplejningen og finde deltagerne, så sørger vi for resten.

Der er flere fordele ved at søge om et gratis lokalt kursus:

 1. I sparer udgifter og tid til transport. Det giver mulighed for at lade flere fra samme forening deltage, end I måske normalt ville have råd til.
 2. I kan søge om at få afholdt et kursus, der passer til jeres interesserer og aktiviteter på et tidspunkt, der matcher jeres kalender.
 3. I får et særligt fagligt udbytte ud af, at flere fra samme forening deltager på samme kursus og dermed får fælles viden og inspiration til bagefter at arbejde med og udvikle opgaverne.
 4. Deltagerne kan tage udgangspunkt i den lokale kontekst og lokale udfordringer.
 5. Kompetenceudvikling motiverer frivillige, og med tilbuddet kan I give endnu flere frivillige mulighed for at uddanne sig inden for et særligt felt.

Er et lokalt kursus noget for jer?

Der er frit valg mellem alle de kurser, I finder i CFSA’s Kompetenceforum.

For at søge om lokalt kursus skal I opfylde følgende kriterier:

 • Minimum tre lokale frivillige sociale foreninger/organisationer eller frivilligbaserede projekter/initiativer med sociale aktiviteter.
 • Mindst 15 deltagere.
 • Deltagerne skal opfylde de krav, der fremgår af kursusbeskrivelsen.
 • I skal selv finde deltagere til kurset og arrangere og betale for lokale og forplejning.

Vi afholder alle udgifter til underviserens honorar og transport.

Bemærk, at tilbuddet giver mulighed for at dublere kurser fra CFSA’s Kompetenceforum. Der er med andre ord ikke mulighed for at søge om gratis kurser skræddersyet jeres lokale udfordringer og forhold. Se neden for om muligheden for at bestille et skræddersyet kursus.

Sådan søger I et lokalt kursus

Download ansøgningsskemaet (PDF), som I finder nederst her på siden.

Udfyld skemaet og send til info@frivillighed.dk - Husk at skrive 'Gratis lokalt kursus' i emnefeltet.

Kontakt

Cathrin Filip Johansen

Cathrin Filip Johansen

Uddannelseskoordinator

cfj@frivillighed.dk

 Downloads

Ansøgningsskema - søg om et lokalt kursus (pdf)

Pas på, at dine ildsjæle ikke brænder ud (docx)

 

Nyhedsbrev - FRIVILLIG FREDAG D. 29. SEPTEMBER 2017

Nedenstående er nyt fra Frivilligrådet vedr. Frivillig Fredag 29.09.2017.

Har I evt. brug for sparring – lad høre.

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

FRIVILLIG FREDAG D. 29. SEPTEMBER 2017

Frivillig Fredag - temadag: Vis værdien

Links er deaktiveret da siden de peger hen imod er lukket

Frivilligrådet inviterer til temadag d. 13. september som optakt til Frivillig Fredag. Få redskaber og inspiration til hvordan man åbner events, så flere føler sig velkomne og deltager. Dagen byder på en blanding af inspirerende oplæg og workshops.

Temadagen er for dig, der arbejder med frivillige, står for planlægningen af arrangementer eller bare gerne vil blive klogere på, hvordan man kan planlægge events, hvor flere deltager – også dem, der ikke normalt er med.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig, og sker efter først-til-mølle princippet.

Læs mere om temadagen og tilmeld dig her.

#FrivilligFordi

Hvad får danskerne til at engagere sig som frivillige?

Frivilligrådet, der koordinerer Frivillig Fredag, er på Folkemødet og har spurgt en række frivillige om, hvad der motiverer dem.

Mød fx Tove fra Kræftens Bekæmpelse, der arrangerer gåture for kvinder, der er ramt af brystkræft, Agnete, der gør en forskel for børn og unge hos Spejderne, og Pia, der som frivillig i Hjemmeværnet skaber sikkerhed og tryghed i samfundet.

Følg kampagnen på Facebook og Instagram

Plakater 2017: Vis værdien

Årets plakater med sloganet: Vis værdien er nu klar i to forskellige designs. Plakaterne er en del af den merchandisepakke, man kan få tilsendt gratis, hvis man er arrangør af en Frivillig Fredag aktivitet.

Se og download plakaterne her

Plakat du selv kan udfylde med egne Frivillig Fredag arrangementer

Vi har fået udarbejdet en plakat med felter, hvor man selv kan indsætte beskrivelse, program eller lignende fra sit Frivillig Fredag arrangement. Plakaten er til fri afbenyttelse og kan downloades her:

Plakat med skrivefelter

Bestil gratis merchandise

Hvis du vil modtage en merchandisepakke med bolsjer, balloner, klistermærker og plakater til dit arrangement, så send en e-mail allerede nu, til Katrine Tonboe Jacobsen: ktj@frivilligraadet.dk med navn og adresse, samt beskrivelse af dit arrangement. Du vil få tilsendt pakken i midten af august.

Nye logoer

Så er logoerne for Frivillig Fredag 2017 med underoverskriften Vis værdien klar. Du kan downloade dem her.

Vis værdien

Fredag d. 29. september er det endnu engang Frivillig Fredag, Danmarks nationale frivillighedsdag. Frivillig Fredag er dagen, hvor de frivillige og frivilligheden fejres, hyldes og synliggøres. Samtidig er dagen en anledning til at sætte frivilligheden til debat, afprøve nye aktiviteter og metoder og udvikle frivilligheden i nye spændende retninger. Antallet af aktiviteter på Frivillig Fredag er vokset støt siden dagen blev lanceret i 2011. Sidste år var der over 400 aktiviteter landet over.

Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september - i år d. 29. september og lige som i de foregående år, kan man lægge sine aktiviteter i ugen op til fredagen.

Det er i år igen Frivilligrådet, der koordinerer indsatsen nationalt omkring Frivillig Fredag.

Frivilligrådet opfordrer alle med interesse for frivilligheden – foreninger, frivilligcentre, frivilligråd, kommuner, virksomheder, skoler, plejecentre, boligområder og mange flere - til at byde ind med aktiviteter, som kan synliggøre, fejre og udvikle frivillige og frivilligheden. Vi forsøger at støtte op om jeres lokale aktiviteter med gratis merchandise, tema-seminar, nyhedsbreve, PR og med inspiration til aktiviteter via aktivitetskoncepter på hjemmesiden og gennem årets tema.

Tema: Vis værdien

Temaet for Frivillig Fredag 2017 er Vis værdien. Med dette tema opfordrer Frivilligrådet til at dagen bruges som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og den enkelte.

Frivilligheden skaber sammenhængskraft og tillid i samfundet, demokratisk dannelse og medborgerskab, og har stor værdi i forhold til de velfærdsudfordringer frivillige og frivillige foreninger løfter og forebygger.

Noget af det der gør frivilligheden så værdifuld er, at den skaber fællesskaber. At være en del af et fællesskab betyder, at vi som mennesker lærer af hinanden, får venner, vi deler interesser med, møder mennesker, der gør os glade, får anerkendelse og ansvar overfor andre. Det skaber tillid og selvtillid. Vi lærer de sociale spilleregler, der er nødvendige for at omgås hinanden at kende, og vi bliver styrket af den handlekraft, der kommer ved at vi sammen med andre skaber en forandring. Når vi oplever, at der er brug for os og at vores bidrag betyder noget, skaber det en værdi i form af bedre livskvalitet, mening med tilværelsen og følelsen af at høre til.

Lad os bruge Frivillig Fredag 2017 til at vise de gode ting, som man kan få ud af at være frivillig. Måske kan vi inspirere endnu flere til at blive en del af de frivillige fællesskaber.

Se aktiviteter fra Frivillig Fredag 2016

Se her hvad der skete på Frivillig Fredag 2016.

 

TILMELD NYHEDSBREV Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder om aktiviteter på Frivillig Fredag.

E-mail *

Frivilligrådet – Bredgade 25, opg. F, 4, 1260 Kbh K – E-mail: info@frivilligraadet.dk – Tlf.: 33 93 52 93

Nyhedsbrev - Underværker // Ny mulighed for ildsjæle - interessant læsning om frivillighed . . . 26. juni 2017

Kære alle

I dette Nyhedsbrev finder I nedenstående og vedhæftet Realdanias invitation til lokalsamfundets ildsjæle til at søge støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det stadig muligt at byde ind. Næste deadline er torsdag den 3. august 2017 kl. 12.00.

 

Nedenstående finder I også interessant læsning vedr. frivillighed – og holdninger til det – fra  Ældre Sagens Frivilligchef Lars Linderholm og    Marie Baad Holdt, chefkonsulent hos Ingerfair.

Vi beder jer formidle det videre i jeres lokalsamfund, forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

************************************************************************************

Underværker - en kampagne til lokalsamfundets ildsjæle

Med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det stadig muligt at byde ind. Næste deadline er

torsdag den 3. august 2017 kl. 12.00.

Vedlagt denne mail finder du en invitation til ildsjæle, der arbejder med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Invitationen vejleder også til, hvordan man søger støtte til et projekt igennem kampagnen.

Som ildsjæle er I en vigtig målgruppe. I ved bedre en nogen, at det ofte er ildsjæle, der skaber værdi og udvikling i lokalsamfundene landet over. Derfor deler vi invitationen med dig, og håber at du vil være med til at dele den med dit netværk eller selv søge støtte til nye projekter.

Vi håber, at I vil være med.

Med venlig hilsen

Thea Krøyer

Underværkers kampagnesekretariat

Hent: Invitation til underværker

************************************************************************************

Ældre Sagen: Dette bør taskforcen for civilsamfundet diskutere

Holdning 20. juni 2017 kl. 14:25

DEBAT: Tirsdag mødes regeringens nye taskforce for civilsamfundet for første gang. 

Her er, hvad Ældre Sagen mener, de bør diskutere, skriver Lars Linderholm, frivilligchef i Ældre Sagen.

Af Lars Linderholm
Frivilligchef i Ældre Sagen

ForeningsDanmark er grundstenen for frivillighed i Danmark. Det er i idrætsorganisationer, i de lokalhistoriske arkiver, hos spejdere og skolebestyrelser, at vi primært er frivillige.

Foreninger er gode til at engagere på tværs af køn, alder og uddannelse. Det kræver meget mere af frivilliges kvalifikationer, hvis de er uden for organisationernes trygge havn. Trygge i forhold til oplæring, uddannelse og støtte. Så en civilsamfundsstrategi løsrevet fra organisationer gør det sværere at få flere med.

Et andet tungt argument for foreningsmodellen er, at den holder. Den er billig, og den er stærk. Nye initiativer som Venligboerne, Cykling uden Alder og Fødevarefælleskaber bevæger sig alle fra løs ramme til meget mere formaliseret organisering. Simpelthen fordi organisering er nødvendig, og resultaterne giver større og bedre effekt.

FAKTA

Deltag i debatten!
Send en mail til debat@altinget.dk

Støt et blomstrende civilsamfund

I dag er der 68 frivilligcentre i Danmark. Frivilligcentre støtter de lokale frivillige foreninger og initiativer. De har eksperter, mødelokaler og bygger lokale netværk. Alle kommuner bør have et frivilligcenter. Vel at mærke et frivilligcenter, der er uafhængig af kommunen og med en solid grundfinansiering.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense bør spille en endnu større rolle som formidlingscenter og kursusudbyder. De skal tilbyde kurser i alle landsdele. Kurser til de mange små lokale frivilligorganisationer, der ikke har en landsorganisation i ryggen. Center for Frivilligt Socialt arbejde skal være dem, der samler og spreder den viden, der findes på området.

Ligeledes skal forskning styrkes. Den forskning, der foregår på RUC, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, SFI m.fl., er vigtig for, at udviklingen af frivilligheden i Danmark foregår på et oplyst grundlag. Ellers bliver det ideologi, mavefornemmelser og tidens trend, der afgør, hvor penge og støtte havner.  

Sociale problemer skal løses i fællesskab
Frivillige hjælper til med at løse tunge sociale problemer. Hjem til Alle alliancen hjælper unge ud af hjemløshed. De unges problemer er ikke kun et spørgsmål om tag over hovedet, men de har også brug for støtte til job, uddannelse, sundhed og til at få venner.

Tilsvarende har vi Folkebevægelsen mod Ensomhed – på en dyster baggrund: 212.000 voksne og 22.000 børn er ensomme. Når du er ensom, trives du dårligt, og du bliver syg. Sundhedsstyrelsen har således anslået, at ensomhed koster samfundet 7-8 milliarder kroner om året.

En lang række mennesker fra organisationer, erhvervsliv og det offentlige arbejder hårdt på at forebygge og afhjælpe ensomhed. Folkebevægelsen mod Ensomhed kan blive endnu større og hjælpe endnu flere. Samtidig skal vi forbedre Danmark til et mere rummeligt og inviterende fællesskab, hvor alle føler sig værdsat og i stand til at være med.

Når vi arbejder sammen på tværs af sektorer for at finde gode og varige løsninger på store samfundsmæssige problemer som f.eks. ensomhed, så rykker det. Der er ikke nødvendigvis bonus her og nu. Det kan vare 15 år eller mere, før vi ser resultater. Men det er vejen frem, hvis vi skal løse nogle af de store samfundsproblemer som sundhed, uddannelse og integration. Fonde som RealDania, Helsefonden og Nordea-fonden er allerede begyndt at støtte den type initiativer. Det offentlige bør følge med.

Frivillige i hver en afkrog
Vi skal have et frodigt blomstrende civilsamfund i hele Danmark. Mens kommuner centraliserer, skal civilsamfundet gøre det stik modsatte. Det frivillige skal foregå der, hvor vi bor. Ellers bliver det kun for dem, der har tid, råd og mulighed for at deltage.

I en ny civilsamfundsstrategi skal der være frivillige mennesker i hver en afkrog af Danmark, der brænder for at gøre noget for andre. Og det kan kommunerne støtte ved at give tilskud til kørsel og gode lokaler, så det bliver lettere at hjælpe andre.

Pårørende skal hjælpes
Foreninger spiller den vigtigste rolle i organiseringen af frivillige. Men et ofte overset problem, når vi diskuterer velfærd og civilsamfund, er pårørendes rolle.   

Mere end 750.000 af os danskere over 18 år hjælper en eller flere syge ældre mennesker. De fleste af os hjælper gerne, men 44 procent oplever, at det er nødvendigt at hjælpe, fordi det offentlige ikke hjælper nok. Som pårørende hjælper vi typisk i mange år. Hjælpen er helt uvurderlig for dem, vi hjælper, men har også en kæmpestor samfundsøkonomisk betydning.

Når vi hjælper i længere tid, slider det på vores helbred og påvirker vores arbejde og vores livskvalitet. Men der er ikke rigtig nogen til at hjælpe os, der hjælper. Støtte til pårørende er tilfældig og tager ofte kun udgangspunkt i den syge og ikke også i den pårørende. Vi skal skrue op for lyset på de pårørende, så de ikke slider sig selv op, mens de hjælper deres nærmeste.

En ny civilsamfundsstrategi bør forpligte kommunerne til at hjælpe pårørende og ansætte pårørendevejledere, der kan rådgive og tilbyde netværk og kurser.

Vi bør også have et nationalt videnscenter for pårørende, som skal indsamle viden om og dele erfaringer om, hvad der er bedst til at støtte pårørende. 

Vi ønsker den nye taskforce held og lykke med arbejdet – og bidrager gerne undervejs. 

Kilde

 • “Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012”, Torben Fridberg, Lars Skov Henriksen, SFI 2014
 • Marshall Ganz: Keynote: Collective Impact forum, Boston May 24. 2017.
 • ”Folkeoplysning og frivilligt arbejdes betydning for demokratisk deltagelse”, Bjarne Ibsen, Karsten Østerlund, Hans-Peter Qvist: Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund 2015

************************************************************************************

Frivillig-konsulent: Taskforce skal diskutere disse seks ting

Debat 22. juni 2017 kl. 5:45

DEBAT: Der er seks problematikker, som regeringens taskforce for civilsamfundet bør tage op, skriver Marie Baad Holdt, chefkonsulent hos Ingerfair.

Af Marie Baad Holdt 
Chefkonsulent hos Ingerfair

På min Folkemøde-debut nød jeg godt af mulighederne for at se frivillige organisationer og foreninger folde sig ud i debatter og events. Det var inspirerende at kunne gå fra Spejderne til Rotary til Samskabelsesarenaen til Kirkens Korshær og Mellemfolkeligt Samvirke over til en debat om hjemløse unge og senere debat om værdien af frivilligheden.

Folkemødet gav godt stof til eftertanke og en følelse af, at trods alt det dårlige, der sker i samfundet omkring os, er der også meget godt og et kæmpe engagement og vilje for at gøre mere for flere.

En af de samtaler, som optog mig meget, var snakken om den nye taskforce, som regeringen har nedsat.

FAKTA

Deltag i debatten!
Send en mail til debat@altinget.dk

Og netop taskforcen sætter gang i en undren hos mig. For hvad skal taskforcen, er den rigtigt sammensat, hvad kan de nå hen over sommeren (skal de ikke holde ferie?), og hvad kommer de mon frem til? Inspireret af disse samtaler og Ældre Sagens Lars Linderholms forslag i Altinget 20. juni til, hvad taskforcen også skal diskutere den kommende tid, er her et par tilføjelser.

1) Hvordan undgår vi start-stop-projekter?
Funding, hvad end det er fra kommune, stat eller fond, kræver nytænkning. Nye projekter, nye målgrupper eller nye områder. Det skaber ofte en stop-start-effekt, hvor gode projekter må stoppe på trods af succes, fordi det er svært at få støtte til blot at fortsætte det gode arbejde.

Derfor håber jeg, at taskforcen vil anbefale, at projekter, der kan vise, at de skaber en positiv forskel for sagen eller målgruppen (ikke bare, at de involverer mange frivillige), fortsat kan få støtte. Eller endnu bedre, at der bliver sat fokus på, hvordan organisationer kan hjælpes til at forankre projekterne og finde ekstern støtte, for eksempel fra virksomheder og lokale fonde.

2) Fokus væk fra sektoropdelt frivillighed
Frivilligheden i Danmark er sektoropdelt. Sociale indsatser, indsatser for en grønnere natur, idræt, kultur og sundhed arbejder hver for sig. Men de har meget at lære af hinanden. Det oplever jeg blandt andet, når vi på vores frivilligkoordinatoruddannelse har folk fra det boligsociale område sammen med kirkefolk, kommunefolk, patientforeninger og bridge-foreningen siddende rundt om bordet.

De skal gennem samme pensum, og de har samme udfordringer, men ofte hvert sit syn på tilgangen til problemet.

Derfor mener jeg, at en nedbrydning af sektorsiloerne vil hjælpe til, at vi kan arbejde mere på tværs.

3) Inddrag de mindre organisationer
Taskforcen er præget af store spillere i frivilligheden. Det giver mening, for det er jo dem, ministrene kender.

Derfor håber jeg, at taskforcen, trods sommerferien, hvor de fleste danskere tager et velfortjent hvil, vil søge at inddrage og hente inspiration fra de mange organisationer og foreninger og selvorganiserede frivilliggrupper, som udgør størstedelen af frivilligheden for at høre, hvad de mener er vigtigt.

Det er dem, der kæmper dag for dag for at overleve, fordi de ikke har en stor pengekiste af medlemsindtægter. Det er dem, der skal engagere civilsamfundet. Det er der, de fleste af os slår vores første frivillighedsfolder. De er vigtige at have med om bordet.

4) Er pengene fordelt rigtigt?
Når taskforcen nu alligevel kigger frivilligheden grundigt efter i sømmene, vil det være en fordel, hvis de også kigger på, hvordan pengene er fordelt – og som Lars Linderholm nævner: at der bliver delt viden på tværs fra Center for frivilligt socialt arbejde.

Det er fantastisk at have et videnscenter, der er fuldt støttet af regeringen, men det kan med fordel udvide sit område, så det ikke kun hjælper de sociale foreninger, men også de mange andre sektorer. Det er trods alt kun fire procent af de frivillige (SFI rapport 2012), der engagerer sig på det frivillige område.Vidensniveauet kunne styrkes endnu mere med et formelt og finansielt understøttet forskningscenter inden for civilsamfundet.

5) Opbakning til den selvorganiserede frivillighed
Foreninger er gode. De er organiserede, kan understøtte frivilligheden og er indtag til at vækste.

Men husk, at den selvorganiserede frivillighed, den frivillighed, der starter, fordi en engageret medborger ser et behov og agerer, ofte er startskuddet til noget, der vokser og senere bliver organiseret, (hvis behovet fortsat er der).

Dette engagement og den vilje til nattevagt, også uden for en forening, skal der stadig være plads til.

6) Samarbejder er vejen frem
Frivillige er drevet af motivation. De engagerer sig der, hvor de ser et behov, og hvor det giver mening for dem. Det være sig i en lokal forening, som Venligboer, på det lokale plejecenter eller i en stor organisation. Sådan er det nu engang, og det er der ikke noget galt i.

Derfor skal kommuner, organisationer og foreninger være bedre til at samarbejde og ikke kun have et mål om at være størst og først.

Kig efter behovet, og fordel pengene og ressourcerne der, hvor de giver mest gavn, i stedet for hver især at værne om egen organisering og måde at løse opgaverne på.

Jeg er sikker på, at den nye taskforce, der allerede har mødtes en gang, får travlt og nok at tale om. Og jeg vil glæde mig til at høre anbefalingerne, de kommer frem til – der ligger en stor byrde på deres skuldre om at få det hele med.

Nyhedsbrev - Frivillig Fredag 2017 - 13. juni 2017

Emne: Nyhedsbrev - Frivillig Fredag 2017

 

Kære medlemmer

 

Vi har 9/6 modtaget nedenstående mail fra Frivilligrådets sekretariat vedr. Frivillig Fredag 2017.

Frivillighedscenter Skive hjælper gerne med sparring på jeres evt. Frivillig Fredag arrangementer.

NB. Husk Frivillighedsbazaren på Skive Gymnasium 10.10.2017 – invitationen er tidligere sendt til jer.

Tilmelding og mere information: epost@skivegym.dk eller tlf. 97 52 24 66 - Tilmeldingsfrist: d. 2. oktober 2017

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

Frivillig Fredag - nyhedsmail juni 2017

Frivillig Fredag d. 29. september 2017

Foredrag, frivilligmesser, frivilligmarkeder og prisuddelinger. Der er ved at være gang i planlægningen af Frivillig Fredag arrangementer ude omkring. I Gladsaxe og Hørsholm afholdes frivilligbørs. I Odder går skoleelever tur med plejehjemsbeboere i projektet ”Unge går tur med ældre”, og i Odense fejres de frivillige med et Frivillig Galla.

 

Kampagne: #FrivilligFordi

Frivilligrådet vil på Folkemødet starte instagram-kampagnen #FrivilligFordi, hvor frivillige fortæller, hvorfor de er frivillige og på den måde viser værdien af frivilligheden. Kampagnen fortsætter i forbindelse med Frivillig Fredag. 

Følg os på Frivillig Fredags nye Instagram-side: https://www.instagram.com/frivilligfredag/

Plakat du selv kan udfylde med egne Frivillig Fredag arrangementer
Vi har fået udarbejdet en plakat med felter, hvor man selv kan indsætte beskrivelse, program eller lignende fra sit Frivillig Fredag arrangement. Plakaten er til fri afbenyttelse og kan downloades her: Plakat med skrivefelter

Bestil gratis merchandise
Hvis du vil modtage en merchandisepakke med bolsjer, balloner, klistermærker og plakater til dit arrangement, så send en e-mail til Katrine Tonboe Jacobsen: ktj@frivilligraadet.dk med navn og adresse, samt beskrivelse af dit arrangement. Du vil få tilsendt pakken i august.

I er altid velkomne til at kontakte Frivilligrådets sekretariat for sparring, spørgsmål og information. Vi sender løbende nyhedsmails og nyheder via hjemmeside og Facebook (https://www.facebook.com/pages/Frivillig-Fredag/209714809055601).

Med venlig hilsen

Frivilligrådets sekretariat
___________________________________________________________________________
For mere information, kontakt Katrine Tonboe Jacobsen, ktj@frivilligraadet.dk, tlf. 61 96 00 03

www.frivilligfredag.dk

Nyhedsbrev - 5 gode råd til fundraising for frivillige foreninger - oversigt de mest gavmilde fonde . . . - 7. juni 2017

Nyhedsbrev


Sendt: 7. juni 2017 12:53

Emne: 5 gode råd til fundraising for frivillige foreninger - oversigt de mest gavmilde fonde . . 

Kære medlemmer af Frivillighedscenter Skive og medlemmer af Frivilligrådet. 

Nedenstående sendes til jer som orientering.

Frivillighedscenter Skive hjælper gerne med idèudvikling og sparring på jeres ansøgning.

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

5 gode råd til fundraising for frivillige foreninger

Claus Nordahl | 3. april 2017 kl. 13:15

 

Med fundraising er der fri leg, men husk på, at ”enhver form for opfordring til at yde bidrag til et forud angivet formål”, er omfattet af Indsamlingsloven.  (Foto: Colourbox)

GUIDE: Uanset om jeres frivillige forening ønsker at skaffe penge hos det offentlige, hos private fonde, via sponsoraftaler eller ved at arrangere loppemarkeder og andre aktiviteter, får I her gode råd og tips.

Flere og flere frivillige foreninger fokuserer deres energi på at skaffe økonomisk støtte til foreningens drift eller nye aktiviteter ved hjælp af fundraising. Kontingentopkrævninger og medlemsstøtte er dermed blevet suppleret med en mere professionel tilgang til fundraising. En opgørelse fra danmarksfonde.dk viser da også, at der er en del penge at hente hos fondene. 141 af de største fonde uddelte nemlig 8,6 milliarder kroner i 2015.

Men konkurrencen om midlerne er hård, og foreningerne skal i højere grad gøre sig umage for at få del i både de offentlige og private midler.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde, der er det nationale udviklings-, kompetence- og videnscenter om frivilligheden på velfærdsområdet har derfor lavet en guide, der giver frivillige foreninger, netværk og grupperinger en introduktion til fundraising. Guiden skaber et godt overblik over eksisterende finansieringsmuligheder. Civilsamfundets Videnscenter bringer her 5 gode råd til, hvordan frivillige foreninger får succes med fundraising. Den fulde guide kan læses hos Center for Frivilligt Socialt arbejde her.


1. OFFENTLIG STØTTE - kend loven og søg målrettet

Som forening kan I søge om økonomisk støtte lokalt i jeres kommune.

Kommunerne støtter foreningslivet efter forskellige love - blandt andre § 18 og § 79 i Lov om social service, samt Folkeoplysningsloven. Men kommunerne har en vis frihed til at fortolke loven. I kan derfor henvende jer til socialforvaltningen i den pågældende kommune for at få at vide, hvordan den enkelte kommune yder støtte.

De statslige støtte- og puljemidler administreres typisk af forskellige fagministerier.

Puljerne er typisk fokuseret på et indsatsområde, så foreningens aktiviteter skal understøtte disse.

Statslige puljer og støtteordninger giver i øvrigt ikke midler til lokalforeningers generelle drift og almindelige aktiviteter.

Børne- og Socialministeriets puljer til frivillige sociale organisationer kan findes på Puljeportalen

Offentlige puljer gives ofte kun i en afgrænset tidsperiode på normalt op til tre år. Som regel kan man kun søge støtte til aktiviteter, der ikke er sat i gang på ansøgningstidspunktet. Samtidig skal foreningen være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens CVR-register og have et CVR-nummer for at kunne modtage tilskud.


2. PRIVATE FONDE OG LEGATER - fortæl om de nye tiltag og søg i god tid

I Danmark findes der mere end 10.000 private fonde og legater, og de uddeler mere end 2-3 gange så mange midler som de offentlige.

Private fonde kan være nemmere at gå i dialog med om støtte. De stiller heller ikke helt så store krav til ansøgningernes indhold. Og i nogle tilfælde er der meget få eller ingen krav om afrapportering af projektet.

Der er ofte fokus på en nyhedsværdi, så man kan sjældent søge midler til almindelig drift.

Fondene vil typisk gerne støtte nye aktiviteter, som gør en positiv forskel.

De private fonde støtter næsten alle udelukkende aktiviteter, som ikke er igangsat inden fonden behandler jeres ansøgning.

Fondens forventede sagsbehandlingstid fremgår som regel af fondens hjemmeside. Som udgangspunkt er det vigtigt at søge mindst 3-6 måneder før, man skal bruge midlerne, og endnu tidligere hvis der er tale om ansøgninger i forbindelse med større projekter.


3. SPONSORATER - kend jeres værdi og få hurtigt svar..

Sponsorater er ikke kun forbeholdt de store foreninger og sportsklubber, men kan også være en mulighed for mindre foreninger.

Ofte sponseres en virksomhed, enten fordi sponsoren kan se en værdiforøgelse af deres brand, eller fordi de blot vil støtte en god sag. Inden I kontakter en virksomhed, skal I derfor tænke grundigt over, om og i givet fald hvad foreningen selv kan tilbyde, som kan have værdi for virksomheden.

En fordel ved at kontakte virksomheder fremfor at søge offentlige eller private støttemidler er, at virksomheder er hurtige til at sige ja eller nej, og at man ikke skal vente i mange måneder på at få svar om støtte.


4. ERHVERVSSAMARBEJDER - tænk kreativt

Flere foreninger udnytter i disse år mulighederne i erhvervssamarbejder. Det er nemlig billigere for virksomheder at støtte med naturalier end at støtte med et kontant beløb.

Det kan være alt fra materialer, gaver, arbejdskraft, netværk eller lokaler. Eller måske kan foreningen og virksomheden ligefrem arbejde sammen. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Dog er det vigtigt, at foreningen kan stå inde for den pågældende virksomheds forretningsprofil.

Vigtigst er det at sørge for at gøre det så nemt som muligt for virksomheden at sige ja og medvirke i et samarbejde. Eksempelvis kan foreningen lave en konkurrence, hvor virksomheder giver præmier mod at få reklame, eller hvor deltagerne skal henvende sig i en bestemt butik for at kunne deltage.

Før der tages kontakt til virksomheden, er det vigtigt, at I tænker grundigt over, hvordan et evt. samarbejde kan give værdi for netop denne virksomhed.


5. AKTIVITETER - fri leg men husk loven og nævnet

Udnyt, at foreningen også har mulighed for at lave en lang række aktiviteter med eller uden samarbejde med virksomheder. Det kan både være helt små aktiviteter eller større events og arrangementer lige fra loppemarked og auktion til fundraising-middage og indsamlingsløb.

Men husk på, at ”enhver form for opfordring til at yde bidrag til et forud angivet formål”, er omfattet afIndsamlingsloven.

Enkelte aktiviteter er dog fritaget fra anmeldelsespligten. Besøg indsamlingsnaevnet.dk. eller læs hele guidenfra Center for Frivilligt Socialt Arbejde her for at blive klogere.

guiden fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde findes desuden en bruttoliste over, hvad en fondsansøgning som minimum skal indeholde samt gode links til fonde og offentlige puljer.

 

De mest gavmilde fonde

 

Placering

Fond

Uddelinger i 2014 i mio. kr.

Uddelinger i 2015 i mio. kr.

1

Novo Nordisk Fonden

732,57

914

2

A.P. Møller Fonden

931,53

780,83

3

Realdania

838

761

4

VILLUM FONDEN

941,5

594,31

5

TrygFonden

550

550

6

Nordea-fonden

434,71

489,01

7

Lundbeckfonden

474

442

8

LEGO Fonden

177,87

272,12

9

VELUX FONDE

161,35

220,82

10

Augustinus Fonden

185,17

211

11

Carlsbergfondet

191,42

193,41

12

Det Obelske Familiefond

237,8

174,8

13

Aarhus Universitets Forskningsfond

57,42

172,93

14

Industriens Fond

73,81

121,51

15

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

109

109,00*

16

Ny Carlsbergfondet

93,33

106

17

Oticon Fonden

87,8

98,9

18

Knud Højgaards Fond

62

91

19

Egmont Fonden

72,8

88,25

20

Bikubenfonden

59,9

72,37

21

Hempel Fonden

178,96

56,45

22

Købmand Herman Sallings Fond

227,86

49,67

23

OJD Fonden

48,17

48,17*

24

Aage V. Jensen Naturfond

48,5

43

25

Lauritzen Fonden

39,83

20,4

Kilde: Den Danske Fondsanalyse 2016 fra Kraft & Partners: 

*Da fondenes regnskabsår ikke følger kalenderåret, har det ikke været muligt at fremskaffe de seneste tal for 2015/2016. Derfor genbruges tallene for 2014/2015 i opgørelsen.

Frivillighedscenter Skive hjælper gerne med idèudvikling og sparring af jeres ansøgning.

Fundraising kursus er i støbeskeen – forventes tilbudt i efteråret 2017.

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - Udviklingspulje til den frivillige integrationsindsats . . . - 7. juni 2017

Nyhedsbrev

Sendt: 7. juni 2017 13:47

Emne: Udviklingspulje til den frivillige integrationsindsats . . .

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte den frivillige integrationsindsats i civilsamfundet og foreningslivet. Der gives støtte til projekter, der styrker civilsamfundets bidrag til integrationen af flygtninge og familiesammenførte gennem udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder.

De frivillige foreninger spiller en vigtig rolle i at fremme flygtninge og indvandreres integration i det danske samfund. Netop fordi de er frivillige, kan de supplere de indsatser, som sker i regi af offentlige myndigheder og tilbyde noget, som det offentlige ikke kan. Gode ideer, nye metoder eller samarbejdsformer kan i frivilligt regi lettere omsættes til initiativer og tilbud til målgruppen, og de frivillige medarbejdere i projekterne kan bidrage med et stærkt personligt engagement. Med puljen understøttes denne nytænkning, og der gives mulighed for at afprøve metoderne i praksis, eller udbrede dem til nye områder.

Der udmøntes 5,2 mio. kr. i ansøgningsrunden for 2017. Puljen udbydes igen i 2018, hvor der udmøntes 2,3 mio. kr. 

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af frivillige organisationer, civilsamfundsaktører, ngo´er m. fl. Kommuner og regioner kan ikke ansøge om tilskud fra puljen, men kan indgå i samarbejdsprojekter, hvis den primære projektholder er en ngo´er eller frivillig organisation, og hvis projektet indeholder frivilliges indsats. Om et samarbejdsprojekt i tilstrækkelig grad lever op til kravet om frivillighed, afgøres på baggrund af en konkret vurdering. 

Ansøgningsfrist og ansøgningsmateriale

Ansøgningsskema og budgetskabelon skal udfyldes og indsendes via den elektroniske ansøgningsportal senest den 15. august 2017 kl.. 23.55.

Hent puljevejledning

Hent ansøgningsskema

Hent budgetskabelon

Praktiske oplysninger

Spørgsmål kan stilles til puljepostkassen på e-mail pulje@siri.dk eller på telefon 72 14 22 07 kl. 10-15.

Ansøgnings- og budgetskema findes på ministeriets hjemmeside http://uim.dk/puljer/aktuelle-puljer. Skemaerne udfyldes elektronisk og indsendes som vedhæftede filer via SIRI´s ansøgningsportal. Vejledning til ansøgningsportalen og link til logon med NemId findes her: http://uim.dk/puljer/sadan-ansoger-du-om-midler.

SIDST OPDATERET 29/05 2017

Nyhedsbrev - 15 timers-ordningen er blevet forlænget året ud . . . - 6. juni 2017

Emne: Nyhedsbrev - 15 timers-ordningen er blevet forlænget året ud . . .

KildeFrivilligcentre & Selvhjælp Danmark, 2. juni 2017  (FriSe)

15 timers-ordningen er blevet forlænget året ud

Pr. 5. juni 2017 er det igen muligt for dagpenge- og efterlønsmodtagere at udføre frivilligt arbejde i op til 15 timer om ugen uden modregning i deres ydelse. Folketinget vedtog tirsdag 30. maj et lovforslag, der forlænger forsøgsordningen, der ellers ophørte 20. marts. FriSes bestyrelse har tidligere tilkendegivet sin opbakning til lovforslaget i et høringssvar.


I følge lovforslaget skal et arbejdsløshedskassemedlem - i perioden fra den 5. juni 2017 til den 31. december 2017 – kunne udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen uden fradrag i ydelse.
En permanent ordning med nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde skal træde i kraft næste år og regeringen har fremlagt et udspil. Men på trods af et bredt flertal for bedre muligheder for frivilligt arbejde, trækker forhandlingerne ud

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev - Fonde og legater i Legatbogen - Maj 2017

Emne: Nyhedsbrev - Fonde og legater i Legatbogen

Kære medlemmer

Vi har modtaget nedenstående mail /nyhed, som jeg straks videresender til jer.

Der er nyttig viden og information at hente – brug nedenstående link.

Vi vil også lægge linket på vores hjemmeside, under ”om frivillighed”, som foreslået.

NB. Kursus i Fundraising er i støbeskeen . . . 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Hej Frivillighedscenter Skive

Jeg arbejder hos virksomheden Legatbogen, der er et gratis online register over alle fonde og legater i Danmark. Jeg kan se, at I inde på jeres hjemmeside har en side, der hedder "Om frivillighed", og det er min opfattelse, at vores hjemmeside vil passe rigtig fint ind her (http://www.frivillighedscenterskive.dk/om-frivillighed/). Her kan den kan være til stor gavn for både foreninger og frivillige, der benytter jeres side, hvis de skal søge om økonomisk støtte fra diverse foreningstilskud samt legater og fonde i Danmark. 

Jeg har nedenstående skrevet en kort beskrivelse og indsat et link til vores hjemmeside, så I kan se hvad vi står for. 

Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark. Vi drømmer om at gøre legatsøgning nemt og effektivt, og om at blive det digitale mødested, hvor de bedste ansøgere møder de rigtige fonde. Vi er en impact first virksomhed, hvorfor vores søgemaskine er gratis. Vi har udviklet den i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Her er linket til hjemmesiden: https://www.legatbogen.dk/

I er velkommen til at kontakte mig her eller på 4244 7402, hvis I har spørgsmål.

Venlig hilsen / Kind regards

Caroline Grauengaard
Content Manager

+45 4244 7402

www.legatbogen.dk

c/o CBS/CSE
Porcelænshaven 26, 3. sal
2000 Frederiksberg

Nyhedsbrev - 16. maj 2017

Nyhedsbrev
Sendt: 16. maj 2017 12:31
Emne: Artikel fra Altinget 16.05.17 – ”Civilsamfundet er løsningen, når tilliden til markedet og staten forsvinder”

Nedenstående artikel er fra Altinget i dag 16.05.17. Det er en interessant og aktuel artikel.

Frivillighedscenter Skive medvirker fortsat meget gerne til at styrke civilsamfundet, og til at bygge bro mellem mennesker,  jf. teksten under billedet.

Med venliig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

                                                                                               

Civilsamfundet er løsningen, når tilliden til markedet og staten forsvinder

Medborgerland  Camilla Schwalbe | 16. maj 2017 kl. 5:50

Sporten, kulturen, foreningerne, spejderne og kirken kan og skal bygge bro mellem mennesker, hvor der nu er en kløft. (Foto: Jakob Vibe/Scanpix)

KLUMME: Civilsamfundet er den smeltedigel, der kan bringe os borgere tættere på hinanden, skabe dialog og forståelse for hinanden, skriver Camilla Schwalbe, som er ny klummeskribent hos Altinget: civilsamfund. 

Marked, stat og civilsamfund udgør grundsøjlerne i et Danmark, der historisk set har bygget på sunde demokratiske værdier som tillid, respekt og næstekærlighed mellem ligeværdige medborgere.

Med hvad sker der så, når staten og markedet i kølvandet på en finanskrise, en skævvridende globalisering og en resultatløs krig mod gale mørkemænd har mistet sin troværdighed og opbakning?

Hvad sker der, når medborgerne vender det politiske system – magtapparatet – ryggen, fordi de simpelthen ikke stoler eller tror på dem?

Hvad sker der, når markedet – som selvfølgelig altid har været forhadt af visse samfundsgrupper – bliver endnu mere forhadt, fordi det er uhæmmet, utøjlet og efterlader alt for mange midt i møget?

CITAT

Højrepopulismen er på fremfærd som et resultat af, at vi har oplevet et politisk system, der hverken i ord eller handling har kunnet finde løsninger på de udfordringer, der fylder i hverdagen for mange mennesker.

Camilla Schwalbe Klummeskribent

Så opstår der konflikt, polarisering og isolation. Så eroderer fundamentet under Danmark. Så bliver vi en nation bygget på mistillid, lukkethed og utryghed.

Og uden at tage munden for fuld, så må vi erkende, at det er den skæbnesvangre udvikling, som vi har været vidne til de seneste par år.

Vi river ned, hvor vi skulle bygge op
Højrepopulismen er på fremfærd som et resultat af, at vi har oplevet et politisk system, der hverken i ord eller handling har kunnet finde løsninger på de udfordringer, der fylder i hverdagen for mange mennesker. I Danmark har vi heldigvis – måske på grund af vores størrelse – kunne drukne en del af disse strømninger i det realpolitiske parlamentariske arbejde, men hos befolkningen er de anti-demokratiske værdier blevet til en stærk understrøm, som nyder mere og mere opbakning og legitimitet.

Vores velfærdssamfund, der er bygget på tillid til, at vi hver især gør vores, smuldrer langsomt, og flere og flere søger løsninger, der sikrer dem og deres egne som et værn mod utrygheden.

Vores tillid til hinanden og troen på, at vores lands succes, som historiebøgerne vil kunne bekræfte, bygger på samspillet mellem vores forskelligheder, erstattes af en trang til at isolere sig med dem, der minder mest om os selv, og så samtidig fordømme resten af vores ligemænd og medborgere.

En vedholdende kritik af magten og eliten er i min optik sund – den sikrer årvågenhed og et nærvær fra medborgerne. Men når den kritik flytter sig til en kritik af demokratiet og en generel mistillid, så er der mere end bare fare på færde. Så er vi ved at rive ned, hvor vi skulle bygge op.

Civilsamfundet er vores smeltedigel
Jeg tror på, at en del af løsningen på dette stille opbrud, vi oplever, skal findes i civilsamfundet. Det er ikke for at lyde højstemt, men civilsamfundet er den smeltedigel, der kan bringe os borgere tættere på hinanden, skabe dialog og forståelse for hinanden.

Det er civilsamfundet og deltagelsen i det, som kan lægge byggestenene til et Danmark, der igen hviler på demokratiske værdier.

Derfor skal vores civilsamfund også begunstiges så meget som muligt i disse år. Derfor skal sporten, kulturen, foreningerne, spejderne og kirken også vende sig ud ad mod samfundet som aldrig før. Civilsamfundet kan og skal bygge bro mellem mennesker, hvor der nu er en kløft.

Sporten, hvor vi som primater sveder skulder ved skulder, styrker sammenholdet og fællesskabet. Og når vi falder og slår os, så oplever vi det helt banale og metaforiske, at vi alle bløder rødt, uanset hudfarve.

Kulturen, hvor vi med sanser dyrker forskellighederne og oplever, hvad vi kan skabe på tværs af religion, etnicitet, seksualitet, politiske overbevisning med mere.

I foreningerne, uanset om det handler om vinterbadning, poesi eller madlavning, hvor vi kommer hinanden ved, ikke fordi vi er ens, men fordi vi har en fælles interesse, vi vil dyrke.

Alle de steder er civilsamfundet løftestangen til det demokratiske Danmark, som vi holder så meget af.

Jeg tror på, at vi skal styrke vilkårene for vores civilsamfund. Jeg tror på, at vi skal hylde det. Jeg tror på, at civilsamfundet – medborgerlandet – er en stor del af løsningen på, hvordan vi skaber et trygt og sammenhængende Danmark igen.

 Camilla Schwalbe er rådgiver og partner i Danmarks første socialøkonomiske kommunikationsbureau, SIVIL. Klummen er fast tilbagevendende og alene udtryk for skribentens egen holdning.

Invitation til Frivillighedsbazar 2017

Kære medlemmer

På vegne af:

Skive Gymnasium & HF – Projekt Frivillig – Frivillighedscenter Skive sendes her vedhæftet Invitation til Frivillighedsbazar på Skive Gymnasium, tirsdag den 10.10.2017

Uddybende se invitationen. 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

I har opgaverne, vi har de unge!

Kære frivillige foreninger og grupper i Skive kommune og omegn

I efteråret holder Skive Gymnasium & HF Frivillighedsbazar, hvor vi inviterer alle typer af frivillige foreninger til at komme og være med. Hver forening/gruppe får en stand, hvor I kan præsentere jeres arbejde for gymnasiets ca. 700 elever. Derudover bliver der mulighed for at fortælle om sin forening i et kort oplæg. Vi håber, at I også vil byde ind med konkurrencer, jobopslag om ledige frivillige jobs, indslag med nuværende unge frivilllige og andre spændende idéer.

Frivillighedsbazaren finder sted d. 10/10 2017 og løber fra kl. 10.00 til 13.15.

Som optakt vil Mia Louise Justesen, som er konsulent i Projekt Frivillig, holde et fælles oplæg om frivilligt arbejde og hvad det kan give af personlig erfaring og oplevelser.

Frivillighedsbazaren arrangeres i samarbejde med Frivillighedscenter Skive og Projekt Frivillig.

Venlig hilsen Skive Gymnasium & HF

Som pdf

Nyhedsbrev - nyttig viden . . . Marts 2017

Kære medlemmer

Nedenstående er nyttig viden og links.

Husk generalforsamling i Frivillighedscenter Skive 20. marts kl. 17 i Møllegården, Møllegade 5, 7800 Skive

Der vil blive serveret en let anretning. Tilmelding er derfor nødvendigt.

Tilmelding senest 10. marts

til Inger Marie Toft, tlf. 97 52 58 73 (bedst mellem kl. 17 og 19)  

mail: ingermarietoft@privat.dk

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Guider om frivillighed og foreningsliv

7. marts 2017

 

Hvilke krav er der, når man etablerer en forening? Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi. Hvordan får vi fat på flere frivillige? Det er nogle af de spørgsmål, man kan få besvaret i CFSA’s mere end 40 gratis online guider for frivillige, foreninger og kommuner.

7. marts 2017

CFSA står for Center for Frivilligt Socialt Arbejde. På centerets hjemmeside kan man finde over 40 gratis guider. Nogle af dem er målrettede frivilligt socialt arbejde, men mange af dem er nyttige for enhver, der arbejder i en forening.

Blandt guiderne er:

 • Sådan starter I en ny forening
 • Sådan registrerer I jeres forening
 • Sådan rekrutterer I nye frivillige
 • Moms og foreninger
 • Sådan skriver I jeres egne vedtægter
 • Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi
 • Fastholdelse af frivillige - om motivation og trivsel
 • Bestyrelsens opgaver
 • Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger

CFSA’s guider for frivillighed og foreninger

Kurser

CFSA har også en omfattende kursusvirksomhed. På forårets program er blandt andet:

Undgå problemer - Få styr på jura, love og regler for foreninger og frivillige
Har du styr på de juridiske rammer og regler – og kender du til den lovgivning, som gælder for foreninger og frivillige? På dette kursus får du en solid introduktion og gennemgang af feltet, så du bliver i stand til at styre uden om de gængse fælder og faldgruber i dit frivillige foreningsarbejde.

Bliv hørt på rådhuset! Politisk interessevaretagelse for frivillige foreninger
På dette kursus får du viden, tips og fif til, hvordan du kan styrke kontakten med kommunalpolitikerne og den administrative ledelse i din kommune. Målet er, at du som ansat leder eller ledende bestyrelsesmedlem i din organisation bliver bedre til at agere i den lokale politiske verden.

CFSA’s kursusside

Relaterede nyheder

Foreningsliv

 

© Teksten må viderebringes med angivelse af Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside og eventuel forfatter som kilde.

GENERALFORSAMLING i Frivillighedscenter Skive

 

Der indkaldes til

GENERALFORSAMLING

i Frivillighedscenter Skive 
mandag den 20. marts 2017 kl. 17.00 
på Møllegården, Møllegade 5, Skive

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Dagsorden vil blive sendt til medlemmer pr. mail.

Forslag fra medlemmer skal være formanden i
hænde senest 27.02.17

På valg er:

 • John Sørensen (modtager genvalg)
 • Anne-Mette L. Kristensen (modtager genvalg)
 • Lillian B. Kristensen (modtager genvalg)
 • Inger Simonsen (modtager ikke genvalg)


Der vil blive serveret en let anretning.

Tilmelding er derfor nødvendigt.

Tilmelding til Inger Marie Toft, tlf. 97 52 58 73

senest 10. marts bedst mellem kl. 17.00 og 19.00

 

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

PDF

Nyhedsbrev Frivilligrådet februar 2017

Kære alle

 

Vi videresender hermed seneste nyt fra Frivilligrådet.

 

Frivilligrådet er et politikudviklende organ, der rådgiver regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Som strategisk rådgiver for regering og Folketing, er Frivilligrådet optaget af at fremhæve muligheder, dilemmaer og barrierer i forhold til at styrke den frivillige sektors rolle både som velfærdsaktør og som civilsamfundsaktør.

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

 

 

FRIVILLIGRÅDET: FJERN REGLER FOR, HVAD LEDIGE MÅ LAVE I DERES FRITID

Et virvar af regler bestemmer, hvor og hvor længe dagpenge- og efterlønsmodtagere må være frivillige i deres fritid uden at miste deres ydelser. Beskæftigelsesministeren bør luge gevaldigt ud i regelkaosset, skriver Frivilligrådets formand Vibe Klarup i et debatindlæg i Altinget Civilsamfund i dag, d. 7. februar 2017.

Læs Vibe Klarups debatindlæg

INVESTÉR I DEN LOKALE FRIVILLIGHED

Hvis frivillige i idrætsforeninger, spejdere og sociale foreninger skal løfte flere sociale opgaver, kræver det større kommunal opbakning, en politisk vision og bedre kommunikation foreninger og kommuner imellem, siger Frivilligrådets formand Vibe Klarup i Radioavisen d. 2. februar 2017.

Hør Frivilligrådets formand, Vibe Klarup i Radioavisen

FRIVILLIGRÅDET: UNØDVENDIGT MED ØVRE GRÆNSE

Frivilligrådet er meget bekymrede for de negative konsekvenser, hvis regler for frivilligt arbejde for ledige strammes. Når 15-timersreglen ophører d. 20. marts, vil mange ledige sandsynligvis blive nødt til at begrænse deres frivillige engagement. Reglen har gjort det muligt for ledige at arbejde frivilligt uden at blive trukket i ydelser i op til 15 timer om ugen. Reglen var dog kun en forsøgsordning. Hvis den ikke bliver permanentgjort må ledige igen kun arbejde frivilligt 4 timer om ugen.

Frivilligrådets formand, Vibe Klarup kalder reglerne helt unødvendige i en artikel i Altinget Civilsamfund:

”Der er i forvejen en meget klar beskrivelse af, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi kan ikke forstå, hvorfor det er nødvendigt med endnu et sæt regler, som begrænser folks fritidsliv”.

Læs mere i Altinget Civilsamfund.

FRIVILLIGRÅDET: SLUT MED VIDEN OG OVERBLIK

Frivilligrådet udsendte d. 19. januar en pressemeddelelse.

Den årlige oversigt fra Børne- og Socialministeriet over kommunernes støtte til det frivillige sociale område, den såkaldte § 18-redegørelse udkom d. 19. januar. Det er sidste gang den udkommer. Frivilligrådet finder det ærgerligt, at redegørelsen nu afskaffes, da der i høj grad er brug for mere viden om kommunernes finansiering af frivilligheden.

Redegørelsen viser nemlig, at der er meget store udsving i, hvor meget de enkelte kommuner udbetaler af det bloktilskud, de modtager fra staten til de frivillige. I 2015 udbetalte 22 % af kommunerne under 50 % af bloktilskuddet.


”Frivilligrådet finder det problematisk, at så mange kommuner udbetaler så lidt af bloktilskuddet. Og med redegørelsens afskaffelse bliver det nu vanskeligere at følge op på, om bloktilskuddet bliver anvendt efter formålet”, siger Frivilligrådets formand, Vibe Klarup.

ER DET KOMMUNENS BORGERE ELLER BORGERNES KOMMUNE?

Lad de frivillige stille de store spørgsmål. De ved til tider bedre, hvor skoen trykker, lyder opfordringen fra Frivilligrådets formand, Vibe Klarup.


En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at 
foreningerne er lunkne over for kommunale samarbejder. Undersøgelsen viser blandt andet, at foreningerne vægter samarbejdet med kommunerne relativt lavt, og at mange af dem er kritiske overfor tanken om at skulle bidrage til at løse kommunale opgaver.


Og dét overrasker ikke Frivilligrådets formand, Vibe Klarup. Tværtimod kan hun snildt sætte sig ind i foreningernes skepsis:


”Jeg kan sagtens forstå, at foreningerne er forbeholdne overfor samarbejdet med kommunerne. Frivillige motiveres ikke af at hjælpe kommunen med bedre velfærdsydelser, men af at gøre en forskel for deres sag og brugere. Samarbejdet bør være drevet af en politisk vision om at skabe et bedre samfund – ikke af at skabe bedre kommunale ydelser og service,” siger hun.

Læs mere i Altinget Civilsamfund

FRIVILLIG FREDAG 2017

VIS VÆRDIEN

Fredag d. 29. september er det endnu engang Frivillig Fredag, Danmarks nationale frivillighedsdag. Frivillig Fredag er dagen, hvor de frivillige og frivilligheden fejres, hyldes og synliggøres. Antallet af aktiviteter på Frivillig Fredag er vokset støt siden dagen blev lanceret i 2011. Sidste år var der over 400 aktiviteter landet over. Det er i år igen Frivilligrådet, der koordinerer indsatsen nationalt omkring Frivillig Fredag.

Temaet for Frivillig Fredag 2017 er Vis værdien. Med dette tema opfordrer Frivilligrådet til, at dagen bruges som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og den enkelte.

Læs mere om Frivillig Fredag og årets tema på www.frivilligfredag.dk   

Med venlig hilsen

FRIVILLIGRÅDET

Hvis du har kommentarer til indholdet eller ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet, så send en mail til Frivilligrådet påinfo@frivilligraadet.dk.

NY DATO - Nyttigt kursus tilbud 28.01.17 - BESTYRELSESARBEJDET – OPGAVER OG ANSVAR

Det tidligere annoncerede kursus måtte udsættes, fordi kursusleder blev syg.

Den nye dato er lørdag den 28. januar 2017 – uddybende se nedenstående.

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

På arrangørernes vegne.

Med venlig hilsen


Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

 

Kære frivillige bestyrelser           

Hjerneskadeforeningen Skive, Osteoporoseforeningen Skive, Cafe Lydhør Skive - i samarbejde med Frivillighedscenter Skive -

inviterer alle frivillige bestyrelsesmedlemmer  til nedenstående kursus:

”BESTYRELSESARBEJDET – OPGAVER OG ANSVAR” 

Kurset er både for dig der er ny i bestyrelsen, og for dig der trænger til at genfinde fokus og få inspiration til at udvikle indsatsen

og resultaterne af dit bestyrelsesarbejde. 

Vi sætter fokus på roller og ansvar. 

Du vil få indblik i typiske emner og arbejdsområder, som bliver varetaget af en bestyrelse – herunder foreningens visionsarbejde. 

Kurset er praksisorienteret og veksler mellem oplæg og drøftelser. 

På dette kursus får du indblik i opgaverne med at sikre, at organisationens mission og visioner omsættes til konkrete aktiviteter. 

Kurset gennemføres ved mindst 15 tilmeldinger.

DATO:  28. januar 2017

TID:  Kl. 10-16     (Dørene åbner kl. 9 til rundstykker og kaffe)

STED: Møllegården
PRIS: Selve kurset er gratis, dog serveres rundstykke med pålæg, let frokost og kaffe/the ab libitum. Prisen for forplejning 100 kr. som betales ved tilmelding. 
TILMELDING: Kontakt Elice Lunde på 29 41 93 89. Der er et begrænset antal pladser, så der er tale om første til mølle. Tilmelding senest 14. januar.

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

På arrangørernes vegne

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

BESTYRELSESARBEJDET – OPGAVER OG ANSVAR - 5. november 2016

Bestyrelsesmøde

Kære frivillige bestyrelser           

 

Hjerneskadeforeningen Skive, Osteoporoseforeningen Skive, Cafe Lydhør Skive - i samarbejde med Frivillighedscenter Skive -

inviterer alle frivillige bestyrelsesmedlemmer  til nedenstående kursus:

 

”BESTYRELSESARBEJDET – OPGAVER OG ANSVAR” 

 

Kurset er både for dig der er ny i bestyrelsen, og for dig der trænger til at genfinde fokus og få inspiration til at udvikle indsatsen

og resultaterne af dit bestyrelsesarbejde. 

Vi sætter fokus på roller og ansvar. 

 

Du vil få indblik i typiske emner og arbejdsområder, som bliver varetaget af en bestyrelse – herunder foreningens visionsarbejde. 


Kurset er praksisorienteret og veksler mellem oplæg og drøftelser. 

På dette kursus får du indblik i opgaverne med at sikre, at organisationens mission og visioner omsættes til konkrete aktiviteter. 

Kurset gennemføres ved mindst 15 tilmeldinger.

DATO:  5. november 2016

TID:  Kl. 10-16
STED: Møllegården
PRIS: Selve kurset er gratis, dog serveres rundstykke med pålæg, let frokost og kaffe/the ab libitum. Prisen for forplejning 100 kr. som betales ved tilmelding. 
TILMELDING: Kontakt Elice Lunde på 29 41 93 89. Der er et begrænset antal pladser, så der er tale om første til mølle. Tilmelding senest 27. oktober.

 

Vi beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk, mv. . .

Generalforsamling

Unge engageres af indflydelse, fællesskaber og holdninger Oktober 2016

Kære alle

Nedenstående er en artikel om nye undersøgelser, der peger på nogle af de faktorer, der har betydning for unges engagement i foreningsdemokratiet . . .

Frivillighedscenter Skive ønsker at sætte fokus på ”Unge, Frivillighed, Medborgerskab”, og medvirker gerne ved tiltag og samarbejder på dette område.

Vi beder jer formidle det videre i jeres bestyrelse, forening, afdeling, gruppe, bagland, netværk, mv. . .  

 

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Unge engageres af indflydelse, fællesskaber og holdninger

26. oktober 2016

Nogle foreninger er bedre end andre til at engagere unge i lokale fællesskaber og det nære demokrati. Ny undersøgelser peger på nogle af de faktorer, der har betydning.

Bjarne Ibsen

"Der er en stærk sammenhæng mellem foreningstype og unges engagement i foreningsdemokratiet," skriver Bjarne Ibsen (billedet) og Klaus Levinsen i undersøgelsens sammenfatning.

Foreningslivet styrker unges engagement i det nære demokrati og deres evne til og vilje til at træffe beslutninger i lokale fællesskaber. Gennem deres engagement lærer unge bl.a. hvordan man kan diskutere og være uenig uden at blive uvenner.
Det er en hovedkonklusion i en ny undersøgelse, som professor Bjarne Ibsen og lektor Klaus Levinsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, har udarbejdet for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Hvad virker?
Alle de undersøgte foreninger tilbyder de traditionelle foreningsdemokratiske muligheder, men der er stor forskel på, hvor meget de unge udnytter dem. Ibsen og Levinsen peger i undersøgelsens sammenfatning på nogle forhold, som ”…synes at fremme eller begrænse de unges deltagelse i de forskellige sider af foreningsdemokratiet.
Kort opsummeret peger de på:

 • Det afgørende er foreningens egen medlemsopfattelse og den måde, aktiviteterne foregår på.
 • Det fremmer de unges involvering og engagement i foreningen, hvis der er en stor grad af åbenhed, og det ikke på forhånd er bestemt eller defineret, hvilke aktiviteter den skal beskæftige sig med, samt hvordan det skal ske.
 • Det kollektive element i foreningsdeltagelse (f.eks. holdsport kontra individuel sport) er fremmende for de unges engagement i foreningen.
 • Det sociale fællesskab er en vigtig årsag til, at de unge er medlemmer og engagerede i foreningerne.
 • Foreninger med et stærkt politisk eller samfundsmæssigt engagement og foreninger, hvor lederne er optagede af større mål og værdier fremmer de unges engagement i foreningen i bred forstand.
 • De unges engagement i foreningsdemokratiet er størst i de foreninger, hvor den reelle beslutningsstruktur er meget decentral.

Ny forskning: Foreninger lærer unge at træffe beslutninger i fællesskab

Der er mange gevinster ved at være aktiv i en forening. Ny forskning fra DUF og Syddansk Universitet sætter fokus på foreningslivets betydning for unges samfundsengagement og demokratiforståelse. 
Foto: Sara Galbiati/DUF

 

Ny, stor undersøgelse fra Syddansk Universitet og DUF slår fast, at foreningslivet er demokratiets rugekasse, hvor unges samfundsengagement og demokratiforståelse dyrkes og styrkes.

7. oktober 2016|Cecilie Meldgaard Goth

”Det danske folkestyre er udfordret, og opbakningen til demokratiet svinder langsomt”, skrev folketingets formand Pia Kjærsgaard bekymret i en kronik i Jyllandsposten i anledningen af Folketingets åbning den første tirsdag i oktober. Formandens bekymring gjaldt særligt de yngre generationer, og hvor og hvordan unge sikres en god start på livet som demokrater.

Det gør de blandt andet i de frivillige foreninger ifølge helt ny forskning fra Syddansk Universitet og DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd, der offentliggøres i denne uge.

Foreningslivet styrker unges engagement i det nære demokrati, og deres evne og vilje til at træffe beslutninger i lokale fællesskaber. Gennem deres engagement lærer unge bl.a. hvordan man kan diskutere og være uenig uden at blive uvenner. Undersøgelsen viser også, at der mellem forskellige foreningstyper er stor forskel på, hvordan unge bruger deres demokratiske indflydelse.

DUFs formand: Foreningslivet træner fremtidens demokrater
Hos DUF glæder formand Kasper Sand Kjær sig over den nye undersøgelse, da der længe har manglet forskningsbaseret viden om sammenhængen mellem unges fritidsliv og deres samfundsengagement.

”I DUF arbejder vi hver dag for at fremme unges deltagelse i samfundet og foreningslivet, men vi har manglet forskning om betydningen af de fællesskaber, som de unge søger og bruger store dele af deres fritid på. Den nye undersøgelse bidrager med vigtig viden om, hvad det for eksempel betyder for den enkelte unge og for fællesskabet, at en aktivitet eller en interesse finder sted eller dyrkes i en demokratisk forening,” siger Kasper Sand Kjær.

Han hæfter sig særligt ved, at forskerne understreger, at den danske foreningsmodel er med til at styrke til de unges demokratiske deltagelse i samfundet:

”Jeg og andre har ved mange lejligheder fremført denne sidegevinst ved foreningslivet – og med den nye undersøgelse fra Syddansk Universitet er det tydeligt, at foreningsorganiseringen træner fremtidens demokrater.”

Forsker: Foreningstypen er afgørende for unges engagement i foreningsdemokratiet 
Undersøgelsen, der titlen ”Unge, foreninger og demokrati”, er foretaget af professor Bjarne Ibsen og lektor Klaus Levinsen, der begge er ansat ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet.

Gennem både spørgeskemaundersøgelser og interviews med unge har de to forskere forsøgt at kortlægge de unges fritidsaktiviteter og foreningsengagement.

”De unge engagerer sig meget i de aktiviteter, de er aktive i, hvad enten det er politisk arbejde, humanitært arbejde, idræt eller en anden fritidsaktivitet. De tager både del i at gennemføre foreningens aktiviteter og udfører også frivilligt arbejde forbundet dermed,” siger Bjarne Ibsen.

Undersøgelsen viser dog også, at der mellem forskellige foreningstyper er meget store forskelle på, hvor meget de unge engagerer sig i foreningsdemokratiet.

”Forskellige typer af foreninger kan altså fungere mere eller mindre godt i forhold til at engagere unge i det interne demokrati,” forklarer Bjarne Ibsen.

FAKTA: "Unge, foreninger og demokrati"
Undersøgelsen er del af et større samarbejde, som DUF har indgået med en række forskere under overskriften ”Fremtid i forening?”. Projektet er en gennemgribende undersøgelse af den lokale foreningsmodel for at få viden om, hvorvidt modellen fortsat er relevant som organisationsform, og hvor de unge er på vej hen i forhold til fritid og frivillighed.

Download hele undersøgelsen (Link er fjernet fra DUF's hjemmeside)

Læs mere om DUFs store forskningsprojekt "Fremtid i forening?" (Link fjernet fra DUF's hjemmeside)

KILDE:

www.dfs.dk

Gl. Kongevej 39E, 2. tv. | 1610 København V | (+45) 33 15 14 66 | dfs@dfs.dk

© Teksten må viderebringes med angivelse af Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside og eventuel forfatter som kilde.

Indbydelse til Café Frivillig d. 27. september 2016

ALLE, der laver frivilligt socialt arbejde til gavn for borgerne i Skive Kommune
inviteres til ”Café Frivillig”

Tirsdag den 27. september 2016, kl. 16.30 – 22.00
i Kulturcenter Limfjord, Skyttevej, 7800 Skive.

Temaet for ”Café Frivillig” er ”Nyttig Viden og Netværk”

Program:

16.30 Kaffe – velkomst – aktuel information
16.45

”FIND, FANG OG FASTHOLD UNGE FRIVILLIGE”

 

v/ Elin Christiansen, konsulent i Projekt Frivillig.

Danskernes frivillige engagement har ændret sig. De ældre deltager mere i det frivillige arbejde. De unge deltager mindre. De unges frivillighed er i højere grad selvorganiseret, projektorienteret og individualiseret, og ofte er de frivillige aktiviteter led i et identitetsprojekt.
Det stiller andre og nye krav til, hvordan vi rekrutterer og fastholder unge.

Oplæg Elin – efterfølgende gruppedrøftelser, erfaringsudveksling, netværk . . .

18.45

 Aftensmad – platte og en øl eller vand

19.45

 Mødes vi i Bio - kort intro om filmen ”Virgin Mountain” v/Lis Torp

21.45 

Tak for i aften

Hent programmet på pdf her

Det er gratis at deltage i Café Frivillig.

Alle, der laver frivilligt socialt arbejde, til gavn for borgere i Skive Kommune, kan deltage.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding er bindende.

Ved fravær uden afbud opkræves 200 kr. pr. person.

Tilmelding sker til: post.frivillighedscenterskive@gmail.com 

Ved tilmelding skal oplyses: Navn – mailadresse - tlf./mobil nr. - hvilket frivilligt socialt arbejde man laver og hvor.

Tilmeldingsfrist 19. september 2016

Vi beder jer formidle i jeres forening, gruppe, bagland, afdeling, netværk mv...

 

Stor interesse for viden om udsatte børn og unge august 2016

120 interesserede – i alle aldre – fra alle hjørner af kommunen – kom til temaaften om udsatte børn og unge – torsdag i sidste uge - på årets måske varmeste sommeraften.

Lisbeth Zornig Andersen kom i sit spændende oplæg bl.a. med eksempler på hvad det vil sige at være udsat, hvordan det er at være barn eller ung i en udsat familie, hvordan man bliver rollemodel, - og hvor vigtigt det er, at vi alle føler et medansvar og gør en forskel for disse mennesker.

Lisbeth havde inviteret Michaella med. Michaella er 22 år, hun kæmper med alvorlig spiseforstyrrelse, og er vokset op med mors alkoholmisbrug og papfars seksuelle overgreb. Lisbeths samtale med Michaella gjorde dybt indtryk.

Efter pausen fortalte SOS Børnebyerne Skive, Red Barnet Skive og Natteravnene Skive om deres frivillige arbejde, og hvordan de, i lighed med mange andre frivillige i Skive kommune, gør en stor forskel. Fælles for dem alle er, at de gerne vil have flere frivillige med i indsatsen.

Frivillighedscenter Skive takkede for en god aften og for et flot fremmøde.

Har du lyst til at yde en frivillig indsats, er du velkommen til at kontakte Frivillighedscenter Skive – eller de frivillige foreninger/grupper – uddybende se foreningsoversigten på  www.frivillighedscenterskive.dk

 

Lisbeth Zornig Andersen om udsatte børn og unge 

 

 

Indbydelse til temaaften august 2016

Indbydelse til temaaften om UDSATTE BØRN OG UNGE med Lisbeth Zornig Andersen

Dato: 25. august 2016
Tidspunkt: Kl. 19.00 – 22.00
Sted: Møllegården, Møllegade 5, 7800 Skive

Læs programmet

Arrangør: Frivillighedscenter Skive - i samarbejde med SOS Børnebyerne, Red Barnet, Natteravnene.

Arrangementet er støttet af: Odd Fellow Loge nr. 42 Erik Holst I.O.O.F. Skive. 
Vi siger stor TAK for støtten.

Der er ikke tilmelding - Alle er velkomne - Det er gratis at deltage - Forfriskninger kan købes i pausen.

Nyhedsbrev august 2016

Frivillighedscenter Skives nyhedsbrev fra august 2016, er en PDF fil, klik på linket:

Nyhedsbrev august 2016

Nyhedsbrev maj 2016

Skive Byråd har nu vedtaget Skive Kommunes Frivillighedspolitik for perioden 2016-2019.

Du finder den nye frivillighedspolitik på www.skive.dk/aktivt-liv/frivilligt-socialt-arbejde/

eller se vedhæftede.

Vedhæftet er også:

Artikler fra Altinget:

Om frivilligmedarbejdernes 5 klassiske brølere:

Du skal undgå de fem klassiske fejl, hvis du vil have succes med at fastholde frivillige, lyder det i ny bog fra Center for Frivilligt Socialt arbejde. (Colourbox)

UPS: Ny bog klæder frivilligmedarbejderne på til at undgå de største brølere, så organisationerne bedre kan fastholde nye frivillige. 

Organisationer og kommuner kæmper indædt om frivilliges gunst - men antallet af danskere, der arbejder frivilligt, er ikke steget de sidste 10 år. Så det gælder om at have en skarp fastholdelses-strategi, hvis man vil have succes med sin frivilligindsats.

Derfor udgiver Center for Frivilligt Socialt Arbejde nu bogen ”Motivér den frie vilje”, der er en antologi om rekruttering og fastholdelse af frivillige, som udkommer torsdag.

Altinget har fået lov at smugkigge og kan her løfte sløret for de fem fejl organisationerne skal undgå, hvis de vil have succes med at fastholde frivillige.

Læs artikel "Om frivilligmedarbejdernes 5 klasiskke brølere"

Om nye former for frivillighed:

Frivilligheden er under forandring.

NYE VEJE: Vigende medlemstal blandt unge og stigende individualisme udfordrer Foreningsdanmark.

Men nye former for frivillighed vinder frem og kan være en gave, hvis foreningerne formår at håndtere det. Læs artiklen "Om nye former for frivillighed"

Om nye typer af frivillige:

Frivillige er ikke, hvad de har været.

Det mener chefkonsulent i IngerFair, Marie Baad Holdt.

OPBRUD: Nye typer af frivillige pibler frem i civilsamfundet og udfordrer de traditionelle frivillig-organisationer, vurderer ekspert.  

Læs i artiklen hvilke seks typer af frivillige, hun har identificeret.

Beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, netværk, bagland, afdeling, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev april 2016

Artikel fra DK NYT 29. april 2016

Minister vil tillade kommuner at forsikre frivillige

29. apr, kl. 11.07 Administration Social

Der skal en ændring af lovgivningen til, for at kommunens forsikring dækker frivillige, der kommer til skade

Borgere, der arbejder frivilligt i kommunen og kommer til skade, er ikke dækket af kommunens forsikring. Men det vil social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) lave om på.

- De frivillige kan noget andet end det, 'Systemdanmark' kan tilbyde, og der er fortsat behov for, at civilsamfundet kan være med til at løse samfundets udfordringer.

Statsforvaltningen afgjorde i december 2014, at kommunerne ikke må forsikre frivillige mod at komme til skade. Det skete efter en forespørgsel fra tre kommuner - Skanderborg, Høje-Taastrup og Holbæk uafhængigt af hinanden. 

Dengang pegede Statsforvaltningen bl.a. på, at en forsikring af en frivillig vil være en kommunal økonomisk begunstigelse af den enkelte, som ikke er lovlig efter kommunalfuldmagten. Argumentationen gik endvidere på, at en kommune ikke har en interesse i form af administrative besparelser ved at tegne ulykkes- eller ansvarsforsikringer for frivillige, da en kommune under alle omstændigheder er forpligtet til at betale erstatning efter de almindelige erstatningsregler, hvis den ellers er ansvarlig.

Statsforvaltningen fandt det heller ikke tilstrækkelig konkret, at kommunerne vurderede, at det så ville kunne blive lettere at hverve flere frivillige, bl.a. fordi en kommune ikke er forpligtet til at samarbejde med frivillige.

I strid med grundlæggende princip
Daværende indenrigsminister, Morten Østergaard (R), satte derfor gang i en undersøgelse af kommuners mulighed for at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for frivillige.

Konklusionen lyder i dag, at kommunernes forsikringer af frivillige er i strid med det grundlæggende princip om, at 'begunstigelse af enkeltpersoner kræver lovhjemmel', skriver Social- og Indenrigsministeriet.
- Jeg er ikke i tvivl om, at det nu er nødvendigt at ændre lovgivningen, så kommunerne i fremtiden kan forsikre de frivillige kræfter. Det vil jeg derfor tage initiativ til, siger Karen Ellemann.

De kommuner, der allerede i god tro har tegnet forsikringer for deres frivillige, vil i første omgang kunne beholde forsikringerne, skriver Social- og Indenrigsministeriet.

Hvis reglerne ikke er blevet lavet om før 1. juli næste år, vil kommunerne dog være nødt til at opsige eventuelle forsikringer.

Se link til pressemeddelelse og udtalelse fra ministeren:http://www.frivillighed.dk/nyheder/kommuner-skal-have-mulighed-for-at-forsikre-frivillige

Beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, netværk, bagland, afdeling, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev marts 2016

Tema for Frivillig Fredag 2016 – Veje til deltagelse:

Frivilligrådet koordinerer den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag og årets tema er netop blevet meldt ud.
Årets tema er Veje til deltagelse og handler om det store potentiale frivilligheden har i forhold til at skabe et samfund, hvor alle deltager og ses som ressourcer, der har noget at bidrage med.
Frivilligheden kan noget helt særligt i forhold til at skabe fællesskaber, der bygger bro mellem forskellige grupper af mennesker.
Læs mere om temaet og lad dig inspirere til selv at sætte aktiviteter i gang på dagen.

Årets Frivillig Fredag falder i år d. 30. september.

Bemærkning fra Frivillighedscenter Skive

Frivillighedscenter Skive medvirker gerne med sparring og input til aktiviteter i Skive Kommune.

Vi foreslår aktiviteter ”lokalt” - på tværs af foreninger/grupper/arbejde/erhverv/mv. - på tværs af tilhørsforhold - på tværs af alder . . .
så fællesskaber opstår eller udbygges, og der derved bygges bro mellem forskellige grupper af mennesker.

Beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, netværk, bagland, afdeling, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev februar 2016

Foråret er så småt på vej. Den 22. februar slår Center for Frivilligt Socialt Arbejde dørene op for en ny kursussæson med masser af spændende kurser og læringstilbud til frivillige og ansatte i det frivillige sociale arbejde.

Nyt kursuskatalog - forår 2016

Hent dit eget eksemplar af det nye kursuskatalog.

Du kan downloade kataloget som pdf-fil. Klik på dette link: kursusportal

Og derefter klik på download katalog øverst på siden.


Kurserne ligger ikke lige om hjørnet – vær derfor opmærksom på:

I kan få en kopi af et af centerets gratis kurser og fyraftensmøder fra det aktuelle katalog hjem til jeres lokale foreninger, hvis I opfylder følgende betingelser:

 • I skal minimum være tre lokale frivillige sociale foreninger eller projekter, som sammen efterspørger og deltager i aktiviteten
 • Der skal minimum tilmeldes 15 deltagere på tværs af foreningerne/projekterne
 • Deltagerne skal opfylde kravene til målgruppen for hhv. Uddannelsespuljen og Foreningsfundamentet
 • I skal selv formidle og arrangere tilbuddet lokalt

Center for frivilligt socialt arbejde afholder udgifterne til underviseres honorar og transport.

Ansøger skal selv afholde udgifter til lokale og forplejning.

Ansøgningsskema kan rekvireres via mail:
info@frivillighed.dk og telefon 66146061 eller downloades på www.frivillighed.dk.

Der er ingen ansøgningsfrist – det foregår efter først til mølleprincippet.

Ansøgere vil få besked senest 5 hverdage efter ansøgningen er modtaget, undtagen i ferieperioder.

Frivillighedscenter Skive kan indgå som den ene af de tre foreninger, og vi samarbejder
gerne med jer om det – lad blot høre!

Beder jer formidle det videre i jeres forening, gruppe, netværk, bagland, afdeling, mv. . .

Med venlig hilsen

Lis Torp
Frivillighedsguide og Leder af Frivillighedscenter Skive
Møllegården . Møllegade 5 . 7800 Skive
T: 9915 5772

Nyhedsbrev januar 2016

Nyt om frivillighed

1 million timer hver dag! Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Frivilligrapport er færdig. Den viser, at danskerne hver dag året rundt bruger 1 million timer på frivilligt arbejde. Den viser også, at kommunerne er mere og mere interesserede i foreningers tilbud og aktiviteter. Vi har udvalgt nogle af de nye tal om det frivillige engagement neden for. Hvis du mangler læsning til vintertiden, så finder du flere nyheder om det frivillige arbejde i rapporten på www.frivillighed.dk

læs mere

Nyhedsbrev oktober 2015

Frivillighedscenter Skives nyhedsbrev fra oktober 2015, er en PDF fil, klik på linket:

Nyhedsbrev oktober 2015

Nyhedsbrev januar 2015

Frivillighedscenter Skives første nyhedsbrev fra januar 2015, er en PDF fil, klik på linket:

Nyhedsbrev januar 2015

Publiceret 21-11-2018