Bestyrelsen for Frivillighedscenter Skive:

John Sørensen, formand (Dansk Handicapforbund Skive-Viborg)

Anni Andersen, næstformand (AlzhHeimer Foreningen Midtjylland)

Inger Marie Toft (Skive Selvhjælpsgrupper, Frivillighedsrådet, Ældrerådet)

Lilian B. Kristensen (Personligt medlem)

Anne-Mette Kristensen (SOS børnebyerne)

Anne Sørensen (Osteoporose foreningen)

Jørgen Mikkelsen (Lydavisen)

Bente Dahl (Skive Byråd, Social- og Ældreudvalg))

Lars Harder (Skive Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning)

Suppleanter: 

Lone Gregersen (Natteravnene)

Lis Mortensen (Dansk Handicap Forbund)

Publiceret 16-06-2017