Bestyrelsen for Frivillighedscenter Skive:

John Sørensen, formand (Dansk Handicapforbund Skive-Viborg)

Anni Andersen, næstformand (AlzhHeimer Foreningen Midtjylland)

Anne-Mette Kristensen (SOS børnebyerne)

Lilian B. Kristensen (Personligt medlem)

Jørgen Mikkelsen (Lydavisen)

Bente Dahl Kristensen sekretær (Personligt medlem)

Berit Kjølhede sekretær (Personligt medlem)

Betina Bugge (Skive byråd)

Lars Harder (Skive Kommune, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning)

Suppleanter: 

Lone Gregersen (Natteravnene)

Lis Mortensen (Dansk Handicap Forbund)

Publiceret 23-04-2018