Frivillighedspolitikken tager udgangspunkt i et ønske om, at kommunens
borgere får de bedst mulige rammer og vilkår for at leve et godt og aktivt liv.
Politikken tager således både sigte på borgere, der ønsker at gøre en frivillig
indsats og borgere der ønsker at deltage i aktiviteter baseret på en frivillig
indsats.

Politikken tager sigte på det frivillige, sociale arbejde. Det indebærer, at ikke
mindst borgere med særlige behov – sygdomsramte, handicappede, ensomme,
socialt udsatte, nydanskere m.fl. –, der har behov for hjælp og støtte fra de
frivillige, er i fokus i Skive kommunes frivillighedspolitik.

Politikken skal desuden styrke det gode samarbejde mellem de frivillige og de
kommunale medarbejdere i forvaltningerne og på institutionerne – et
samarbejde baseret på ligeværdighed, tillid og respekt samt forståelse af
hinandens forskellige udgangspunkter og roller.

 

Læs den fulde version

af Skive Kommunes frivillighedspolitik

skive-kommunes-frivillighedspolitik-2016-2019.pdf

Publiceret 09-06-2016