Som udgangspunkt er frivillige ikke omfattet af Skive Kommunes arbejdsskadeforsikring eller ansvarsforsikring. Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet er det i strid med kommunalfuldmagten (reglerne for hvad en kommune lovligt må beskæftige sig med), hvis en kommune tegner forsikring for frivillige. Kommunen har derfor ikke en forsikring, der dækker frivillige.

Følg linket herunder for at læse om hvad du som frivillig bør overveje vedrørende forsikringsforhold, når du går ind i frivilligt socialt arbejde. Der gives ikke et udtømmende svar på detaljerede forsikringsspørgsmål, men et fingerpeg.

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde hos Skive Kommune

Forsikringsforhold for frivillige uden foreningstilknytning på Skive Kommunes institutioner

Forsikringsforhold på Skive Kommunes institutioner for frivillige uden foreningstilknytning

 

Gode råd om forsikring af frivillige 

Mange frivillige regner med, at de automatisk er dækket af foreningens forsikringer, hvis de fx kommer til skade i forbindelse med deres frivillige arbejde. Hvis det ikke er tilfældet, er det vigtigt, at man som forening husker at informere de frivillige, så de kan tage stilling til, om de selv har brug for ekstra forsikringer.

I Center for Frivilligt Socialt Arbejdes rådgivning får vi rigtig mange spørgsmål om forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale foreninger. Derfor har vi netop udgivet en ny revideret og gennemarbejdet udgave af vores pjece om forsikring af frivillige.

Pjecen handler både om de forskellige typer af forsikringer, som kan være relevante i frivillige sociale foreninger, og om afgrænsningen mellem foreningens og den enkelte frivilliges egne forsikringer. Endelig giver pjecen 7 gode råd om forsikring af frivillige og lønnede medarbejdere i foreningslivet. 

Vær opmærksom på at området løbende udvikler sig. Fx er der en række problemer omkring forsikring af frivillige i kommunalt regi. Så snart vi hører nyt herom, opdaterer vi pjecen og informerer nærmere her i nyhedsbrevet.

Frivillige som selv organiserer deres frivillige arbejde - dvs. uden for foreninger, skal være opmærksom på, at de alene er dækket af deres egne forsikringer.

 

Hent pjecer...

og læs mere om forsikring af frivillige på Center for frivilligt socialt arbejdes hjemmeside via linket her under

Frivillighed.dk

 

 

Du kan læse meget mere om frivillighed på frivillighed.dk 

Publiceret 14-04-2016