Artikel fra DK NYT 29. april 2016

Minister vil tillade kommuner at forsikre frivillige

29. apr, kl. 11.07 Administration Social

Der skal en ændring af lovgivningen til, for at kommunens forsikring dækker frivillige, der kommer til skade

Borgere, der arbejder frivilligt i kommunen og kommer til skade, er ikke dækket af kommunens forsikring. Men det vil social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) lave om på.

- De frivillige kan noget andet end det, 'Systemdanmark' kan tilbyde, og der er fortsat behov for, at civilsamfundet kan være med til at løse samfundets udfordringer.

Statsforvaltningen afgjorde i december 2014, at kommunerne ikke må forsikre frivillige mod at komme til skade. Det skete efter en forespørgsel fra tre kommuner - Skanderborg, Høje-Taastrup og Holbæk uafhængigt af hinanden.

Dengang pegede Statsforvaltningen bl.a. på, at en forsikring af en frivillig vil være en kommunal økonomisk begunstigelse af den enkelte, som ikke er lovlig efter kommunalfuldmagten. Argumentationen gik endvidere på, at en kommune ikke har en interesse i form af administrative besparelser ved at tegne ulykkes- eller ansvarsforsikringer for frivillige, da en kommune under alle omstændigheder er forpligtet til at betale erstatning efter de almindelige erstatningsregler, hvis den ellers er ansvarlig.

Statsforvaltningen fandt det heller ikke tilstrækkelig konkret, at kommunerne vurderede, at det så ville kunne blive lettere at hverve flere frivillige, bl.a. fordi en kommune ikke er forpligtet til at samarbejde med frivillige.

I strid med grundlæggende princip
Daværende indenrigsminister, Morten Østergaard (R), satte derfor gang i en undersøgelse af kommuners mulighed for at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for frivillige.

Konklusionen lyder i dag, at kommunernes forsikringer af frivillige er i strid med det grundlæggende princip om, at 'begunstigelse af enkeltpersoner kræver lovhjemmel', skriver Social- og Indenrigsministeriet.
- Jeg er ikke i tvivl om, at det nu er nødvendigt at ændre lovgivningen, så kommunerne i fremtiden kan forsikre de frivillige kræfter. Det vil jeg derfor tage initiativ til, siger Karen Ellemann.

De kommuner, der allerede i god tro har tegnet forsikringer for deres frivillige, vil i første omgang kunne beholde forsikringerne, skriver Social- og Indenrigsministeriet.

Hvis reglerne ikke er blevet lavet om før 1. juli næste år, vil kommunerne dog være nødt til at opsige eventuelle forsikringer.

Se link til pressemeddelelse og udtalelse fra ministeren: http://www.frivillighed.dk/nyheder/kommuner-skal-have-mulighed-for-at-forsikre-frivillige

Publiceret 12-05-2016